کمک حافظه حقوق مدنی (جلداول)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلداول)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش نخست: حقوق مدنی 1 (اشخاص و محجورین)
 • • مفاهیم و اصطلاحات
 • • حقوق مربوط به شخصیت
 • • شخصیت حقوق مدنی جنین
 • • نام و نام خانوادگی
 • • پایان وجود شخص طبیعی
 • • غایب مفقود الاثر
 • • اقامتگاه
 • • اشخاص
 • • اهلیت و حجر
 • مشاهده بیشتر
 • • نهادهای حمایت از محجورین
 • بخش دوم: حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت)
 • • اموال
 • • مالکیت
 • • شاخه‌های مالکیت
 • بخش سوم: حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها و سقوط تعهدات)
 • • مفاهیم و اصطلاحات
 • • اقسام عقد
 • • شرایط اساسی صحت قراردادها
 • • آثار قرارداد
 • • خسارت ناشی از نقض قرارداد (مسئولیت قراردادی)
 • • اصل نسبی بودن اثر قراردادها
 • • شروط ضمن عقد
 • • معاملات فضولی
 • • سقوط تعهدات
 • • خیارات
 • بخش چهارم: حقوق مدنی 4 (ضمان قهری)
 • • موجبات ضمان قهری
 • • مسئولیت ناشی از استیلای نامشروع بر حق دیگری
 • • مسئولیت ناشی از اضرار به غیر (مسئولیت مدنی)
 • • خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی
 • کلید بیازماییم
 • کتابنامه

نشر دوراندیشان با سوابق درخشان در زمینه چاپ کتاب‌های کمک آموزشی، در سری کتاب‌های کمک حافظه، کوشیده است مطالب و نکات مهم دروس را با استمداد از منابع اصلی و نظریات اساتید مطرح رشته حقوق مطابق با سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها، در جهت آموزش همراه با سرعت، جامعیت و دقت، در دسترس دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های حقوقی قرار دهد.

کمک حافظه حقوق مدنی که در قالب دو جلد چاپ و عرضه شده است؛ در مجموعه جدید، به لحاظ شکلی هم حقوق مدنی 1 تا 8، در قالب هشت جلد طبق سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها تدوین و انتشار یافته است، تا دانشجویان بتوانند متناسب با ترم تحصیلی خویش از مطالب کتاب مزبور بهره‌مند گردند.

جلد اول، در بردارنده مطالب و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 4 (اشخاص و محجورین، اموال و مالکیت، قواعد عمومی قراردادها و ضمان قهری) است. نگارنده ابتدا مطالب مهم هر مبحث را در جملات کوتاه و به صورت آیتم وار بیان می کند و گاه جهت سهولت در یادگیری مطلب را در قالب جدول و نمودار ارائه کرده و نکته مهم آن قسمت را در کادر جداگانه بیان می نماید. همچنین در قسمت بیازماییم، از آزمون های سنوات قبل آزمون های حقوقی یک سوال برگزیده و بیان شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- منبع کمک آموزشی در درس حقوق مدنی 1 تا 4 (اشخاص و محجورین، اموال و مالکیت، قواعد عمومی قراردادها و ضمان قهری)، مناسب جهت استفاده دانشجویان و داوطلبین آزمون‌های حقوقی از جمله وکالت، قضاوت و ارشد؛

- استفاده از منابع اصلی به قلم اساتید بزرگی همچون دکتر کاتوزیان، دکتر امامی، دکتر صفایی، دکتر شهیدی و ... جهت تدوین مطالب و نکات؛

- جامعیت مطالب در عین ایجاز و اختصار؛

- بیان نکات مهم در کادر جداگانه با رنگ مجزا؛

- ارائه برخی مطالب در قالب نمودار‌های تفهیمی، جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر؛

- پر رنگ نمودن مطالبی که باید بدان دقت و توجه بیشتری نمود؛

- ارائه گزیده سوالات آزمون‌های سال‌های پیشین، در قالب بیازماییم با پاسخ گزینه‌ای در پایان کتاب؛

- بیان آرای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، آرای صاده دادگاه ها با لحاظ جنبه کاربردی؛

- تیربندی بسیار عالی مطالب با استفاده از اشکال هندسی.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید