آموزش جامع حقوق مدنی - (دوجلدی گالینگور)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول- مدنی 1 (اشخاص)
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: نام و نام خانوادگی
 • مبحث سوم: اقامتگاه
 • مبحث چهارم: غایب مفقود الاثر
 • مبحث پنجم: حجر
 • مبحث ششم: ولایت قهری
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث هفتم: قیمومت
 • مبحث هشتم: سرپرستی کودکان و نوجانان
 • مبحث نهم: اهدای جنین به زوجین نابارور
 • مبحث دهم: شخص حقوقی
 • فصل دوم- اموال و مالکیت
 • مبحث اول: مال
 • مبحث دوم: حقوق
 • مبحث سوم: حق مالکیت
 • مبحث چهارم: حق انتفاع
 • مبحث پنجم: وقف
 • مبحث ششم: حق ارتفاق
 • مبحث هفتم: احکام مجاورت املاک
 • فصل سوم: قواعد عمومی قراردادها
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم:اقسام عقود
 • مبحث سوم: شرایط صحبت عقد
 • مبحث چهارم: اصول کلی حاکم بر معاملات
 • مبحث پنجم: تعدیل قرار داد
 • مبحث ششم: خسارت قراردادی
 • مبحث هشتم: عقود فضولی
 • مبحث نهم: سقوط تعهدات
 • فصل چهارم: ضمان قهری
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: غصب
 • مبحث سوم: اتلاف تسبیب
 • مبحث چهارم: استیفا
 • مبحث پنجم: چهره‌های خاص مسئولیت مدنی
 • مبحث ششم: مطالعه‌ی قانون بیمه اجباری شخص ثالث
 • فصل پنجم: حقوق خانواده
 • مبحث اول: کلیات عقد نکاح
 • مبحث دوم: مَهر
 • مبحث سوم: تکالیف زوجین
 • مبحث چهارم: انحلال عقد نکاح
 • مبحث پنجم: عِدّه
 • مبحث ششم: نسب
 • مبحث هفتم: حقوق والدین نسبت به فرزندان
 • مبحث هشتم: نفقه‌ی اقارب
 • فصل ششم- عقود معین 1
 • مبحث اول: عقد بیع
 • مبحث دوم: خیارات
 • مبحث سوم: عقد معاوضه
 • مبحث چهارم: عقد اجاره
 • مبحث پنجم: عقد جعاله
 • مبحث ششم: عقد قرض
 • مبحث هفتم: عقد صلح
 • فصل هفتم- عقود معین 2
 • مبحث اول: عقد مزارعه
 • مبحث دوم: عقد مساقات
 • مبحث سوم: عقد مضاربه
 • مبحث چهارم: شرکت
 • مبحث پنجم: عقد ودیعه
 • مبحث ششم: عقد عاریه
 • مبحث هفتم: عقد وکالت
 • مبحث هشتم: عقد ضمان
 • مبحث نهم: عقد حواله
 • مبحث دهم: عقد کفالت
 • مبحث یازدهم: عقد رهن
 • مبحث دوازدهم: عقد هبه
 • مبحث سیزدهم: عقد اِستِصناع
 • فصل هشتم- اخذ به شُفعه، وصیت و ارث
 • مبحث اول: اخذ به شفعه
 • مبحث دوم: وصیت
 • مبحث سوم: ارص
 • منابع

مجموعه کتاب­های آموزشی انتشارات مکتوب آخر یک هدف را دنبال می­کند و آن بسط و توسعه دانش حقوق از طریق تبیین قوانین و مقررات فعلی و تفسیر و تبیین متونی است که در حال حاضر بنیان­های ادبیات حقوقی کشور را تشکیل می­دهد. در مجموعه کتاب­های آموزشی انتشارات مکتوب آخر سعی شده است که از مباحثی که در راستای آموزش قوانین فعلی نباشد، اجتناب شود؛ برای مثال، از پرداختن به قوانین منسوخ و قوانین سایر کشورها پرهیز شده است؛ مگر آنکه در راستای فهم قوانین فعلی حاکم بر کشور باشد.

در کتاب حاضر که در دو مجلد تالیف شده است، سعی شده است که مطالب حقوق مدنی به نحو جامع و در قالب دسته بندی­های منطقی، همراه با توضیحات مکفی و مثال­های متعدد ارایه شود تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد. در جلد اول، حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی ۴ (الزامات خارج از قرارداد) مطالعه شده است و در جلد دوم، حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)، حقوق مدنی ۶ و ۷ (عقود معین) و حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث) مورد مطالعه قرار گرفته است.

پیش از این کتاب، کتاب دیگری از نویسنده حاضر چاپ شده بود به نام، «مختصر حقوق مدنی» که در ۱۹ چاپ و بیش از ۳۸۰۰۰ نسخه به جامعه حقوقی ایران تقدیم شد و اکنون با چاپ این کتاب، چاپ آن خاتمه می­یابد. امید است که کتاب حاضر نیز بتواند گامی در راستای بسط و تعمیق دانش حقوق در جامعه ما باشد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید