مختصر آیین دادرسی مدنی

مختصر آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • بخش اول: آیین دادرسی مدنی 1
 • فصل اول: تعریف و اوصاف آیین دادرسی مدنی (مواد 1 تا 9 ق.آ.د.م)
 • فصل دوم: دعوی و اقسام آن (مواد 10، 11 و 17 ق.آ.د.م)
 • فصل سوم: دعاوی سه گانه تصرف (مواد 158 تا 177 ق.آ.د.م)
 • فصل چهارم: سازمان قضاوتی و مراجع رسیدگی کننده (ق.ت.د.ع.ا – آ.ا.ق.ت.د.ع.ا)
 • فصل پنجم: دادگاه خانواده (ق.ح.خ)
 • فصل ششم: شورای حل اختلاف (ق.ش.ح.ا)
 • فصل هفتم: دیوان عدالت اداری (ق.ت.آ.د.د.ع.ا)
 • مشاهده بیشتر
 • فصل هشتم: صلاحیت ذاتی و محلی (مواد 10 تا 25 ق.آ.د.م)
 • فصل نهم: اختلاف در صلاحیت (مواد 26 تا 30 ق.آ.د.م)
 • فصل دهم: وکالت (مواد 31 تا 47 ق.آ.د.م)
 • فصل یازدهم: ایرادات دعوی (مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م)
 • بخش دوم: آیین دادرسی مدنی 2
 • فصل اول: شیوه طرح دعوای بدوی (مواد 48 تا 66 ق.آ.د.م)
 • فصل دوم: اظهار نامه (مواد 156 و 157 ق.آ.د.م)
 • فصل سوم: اعسار (مواد 502 تا 514 ق.آ.د.م)
 • فصل چهارم: ابلاغ (مواد 67 تا 83 ق.آ.د.م)
 • فصل پنجم: شیوه رسیدگی به دعوای بدوی (مواد 93 تا 107 ق.آ.د.م)
 • فصل ششم: مواعد (مواد 442 تا 453 ق.آ.د.م)
 • فصل هفتم: صدور رأی (مواد 295 تا 304 و ماده‌ی 309 ق.آ.د.م)
 • فصل هشتم: خسارات (مواد 515 تا 522 ق.آ.د.م)
 • فصل نهم: کلیات اعتراض به رأی
 • فصل دهم: واخواهی (مواد 305 تا 308 ق.آ.د.م)
 • فصل یازدهم: تجدیدنظرخواهی (مواد 330 تا 365 ق.آ.د.م)
 • فصل دوازدهم: فرجام خواهی (مواد 366 تا 416 ق.آ.د.م)
 • فصل سیزدهم: اعتراض به ثالث (مواد 417 تا 425 ق.آ.د.م)
 • قصل چهاردهم: اعاده دادرسی (مواد 426 تا 441 ق.آ.د.م)
 • بخش سوم: آیین دادرسی مدنی 3
 • فصل اول: تأمین خواسته مواد (108 تا 129 ق.آ.د.م)
 • فصل دوم: دستور موقت (مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م)
 • فصل سوم: تأمین دلیل (مواد 149 تا 155 ق.آ.د.م)
 • فصل چهارم: تأمین دعوای واهی (مواد 109 و 110 ق.آ.د.م)
 • فصل پنجم: تأمین دعوای اتباع بیگانه (مواد 144 تا 148 ق.آ.د.م)
 • فصل ششم: دعوای طاری (مواد 130 تا 143 ق.آ.د.م)
 • فصل هفتم: سازش (مواد 187 تا 193 ق.آ.د.م)
 • فصل هشتم: داوری (مواد 178 تا 193 ق.آ.د.م)
 • فصل نهم: مستثنیات دین (مواد 523 تا 537 ق.آ.د.م)
 • بخش چهارم: ادله اثبات دعوی
 • فصل اول: کلیات ادله اثبات (مواد 194 تا 201 ق.آ.د.م)
 • فصل دوم: اقرار (مواد 202 تا 205 ق.آ.د.م)
 • فصل سوم: سند (مواد 206 تا 228 ق.آ.د.م)
 • فصل چهارم: شهادت (مواد 229 تا 247 ق.آ.د.م)
 • فصل پنجم: تحقیق محلی و معاینه محل (مواد 248 تا 256 ق.آ.د.م)
 • فصل ششم: کارشناسی (مواد 257 تا 269 ق.آ.د.م)
 • فصل هفتم: سوگند (مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م)
 • فصل هشتم: نیابت قضائی (مواد 290 تا 294 ق.آ.د.م)
 • فهرست منابع

بی اغراق می توان آیین دادرسی مدنی را یکی از مشکل ترین دروس در رشته حقوق در مقطع کارشناسی دانست . مطالعه قوانین شکلی و پیچیده آیین دادرسی ،بی شک سخت تر از قوانین ماهوی چون قانون مدنی است که در زندگی خود با بسیاری از قواعد آن ارتباط مستمر و گاه روزانه داریم.

در کتاب حاضر تلاش شده با استفاده از بیانی شیوا و به صورت جامع و کامل و در قالب دسته بندی های منطقی و قابل فهم خواننده را درجهت تسلط بیشتر و فهم بهتر یاری نمود.

از جمله ویژگی های این کتاب:

- آوردن قانون خاص های مرتبط با مواد قانون آیین دادرسی مدنی تا خواننده بداند که در هر بحث کدام قسمت قانون آیین دادرسی مدنی با قوانین مرتبط مطالعه شود؛

- مطالب کتاب طبق نظم مواد قانونی و به ترتیب مواد آورده شده نه برمبنای سرفصل دروس دانشگاهی که در جهت سهولت مطالعه بسیار مفید می باشد؛

- نوع نگارش کتاب با توجه به اهداف نویسنده آموزش قوانین کنونی ایین دادرسی مدنی بوده و از توضیحات حاشیه ای و موارد غیر ضرور پرهیز شده است؛

- تدوین کتاب در چهار بخش و به صورت منسجم و با شیوه ای کاملا نو تا یادگیری مطالب را در کوتاه ترین زمان ممکن میسر گردد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید