ساده ساز آیین دادرسی مدنی

ساده ساز آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات میزان
 • مولف : فرشید فرحناکیان
 • سبك : تست
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786222120504
 • تعداد صفحه : 1176
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : هفدهم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1600گرم
 • مقدمه
 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
 • کلیات
 • باب اول – در صلاحیت دادگاه ها
 • فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
 • فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • باب دوم – وکالت در دعاوی
 • مشاهده بیشتر
 • باب سوم – دادرسی نخستین
 • فصل اول – دادخواست
 • مبحث اول – تقدیم دادخواست
 • مبحث دوم – شرایط دادخواست
 • مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
 • مبحث چهارم – پیوست های دادخواست
 • فصل دوم – بهای خواسته
 • فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • مبحث اول – جریان دادخواست
 • مبحث دوم – ابلاغ
 • مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
 • فصل چهارم – جلسه دادرسی
 • فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 • فصل ششم – امور اتفاقی
 • مبحث اول – تامین خواسته
 • مبحث دوم – ورود شخص ثالث
 • مبحث سوم – جلب شخص ثالث
 • مبحث چهارم – دعوای متقابل
 • مبحث پنجم – اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی
 • فصل هفتم – تامین دلیل و اظهارنامه
 • مبحث اول – تامین دلیلی
 • مبحث دوم – اظهارنامه
 • فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
 • فصل نهم –سازش و درخواست آن
 • مبحث اول – سازش
 • مبحث دوم – درخواست سازش
 • فصل دهم – رسیدگی به دلایل
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – اقرار
 • مبحث سوم – اسناد
 • مبحث چهارم – گواهی
 • مبحث چهارم – گواهی
 • مبحث چهارم – گواهی
 • مبحث هفتم – سوگند
 • مبحث هشتم – نیابت قضایی
 • فصل یازدهم – رای
 • مبحث اول
 • مبحث دوم
 • مبحث سوم
 • مبحث چهارم
 • مبحث پنجم
 • مبحث ششم
 • باب چهارم – تجدیدنظر
 • فصل 1
 • فصل2
 • فصل3
 • فصل4
 • فصل5
 • باب پنجم فرجام خواهی
 • فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی
 • مبحث1
 • مبحث2
 • مبحث3
 • مبحث4
 • مبحث5
 • مبحث6
 • مبحث 7
 • فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
 • فصل سوم – اعاده دادرسی
 • مبحث اول
 • مبحث دوم
 • مبحث سوم
 • باب ششم – مواعد
 • فصل اول – تعیین و حساب مواعد
 • فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
 • باب هفتم – داوری
 • باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
 • فصل اول – هزینه دادرسی
 • فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
 • باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – خسارات
 • فصل سوم – مستثنیات دین
 • سایر مقررات
 • قانون اجرای احکام مدنی
 • فصل اول – قواعد عمومی
 • مبحث اول – مقدمات اجرا
 • مبحث دوم- دادورزها
 • مبحث سوم – ترتیب اجرا
 • فصل دوم – توقیف اموال
 • مبحث 1
 • مبحث2
 • مبحث3
 • مبحث4
 • مبحث5
 • مبحث6
 • مبحث 7
 • مبحث8
 • مبحث9
 • مبحث10
 • فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
 • مبحث اول – فروش اموال منقول
 • مبحث دوم – فروش اموال غیرمنقول
 • فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
 • فصل ششم – حق تقدم
 • فصل هفتم – تادیه طلب
 • فصل هشتم – هزینه های اجرایی
 • فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب پانزدهم مهر 1393)
 • قانون امور حسبی(مصوب دوم تیرماه 1319)
 • باب اول – در کلیات
 • باب دوم – در قیومیت
 • فصل اول – صلاحیت دادگاه قیومیت
 • فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
 • فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
 • فصل چهارم – عزل قیم
 • باب سوم – امور راجع به امین
 • باب چهارم – راجع به غایب مفقودالاثر
 • فصل 1
 • فصل2
 • فصل3
 • فصل4
 • باب پنجم – در امور راجع به ترکه
 • فصل 1
 • فصل2
 • فصل3
 • فصل4
 • فصل 5
 • استیفای دین از ترکه
 • قبول ترکه
 • رد ترکه
 • قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
 • تصفیه
 • راجع به وصیت
 • در تقسیم
 • درترکه متوفای بلاوارث
 • راجع به ترکه اتباع خارجه
 • در تصدیق انحصار وراث
 • در هزینه
 • قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • قانون شوراهای حل اختلاف
 • آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریی
 • بخش اول – تشکیلات
 • بخش دوم- آیین دادرسی
 • فصل اول – صلاحیت
 • فصل دوم – ترتیب رسیدگی
 • مبحث اول – رسیدگی در شعب بدوی
 • مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدیدنظر
 • مبحث سوم – رسیدگی در هیات عمومی
 • بخش سوم – اعاده دادرسی
 • بخش چهارم – اجرای احکام
 • بخش پنجم – سایر مقررات
 • آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
 • فصل اول – اصطلاحات
 • فصل دوم – هیات های تخصصی
 • بند اول – ترکیب و ساختار
 • بند دوم – ترتیب تشکیل جلسات هیات تخصصی و رای گیری
 • بند سوم – ترتیب رسیدگی
 • فصل سوم – هیات عمومی
 • ساختار هیات عمومی
 • نحوه تشکیل جلسات هیات عمومی
 • رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات
 • رسیدگی به درخواست صدور رای وحدت رویه
 • قانون نظارت بر رفتار قضات
 • کلیات
 • فصل اول – دادگاه های عالی و دادسرای انتظامی قضات
 • فصل دوم – مجازات ها و تخلفات انتظامی
 • فصل سوم- آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
 • فصل چهارم – تعلیق قاضی
 • فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات
 • آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
 • کلیات
 • فصل اول – تشکیلات
 • فصل دوم – تخلفات انتظامی
 • فصل سوم – آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
 • فصل چهارم – تعلیق قاضی
 • فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات
 • جدول مواعد قانون آیین دادرسی مدنی
 • جدول هزینه های دادرسی و اجرایی

آیین دادرسی مدنی از دروس مواد امتحانی آزمون های وکالت و قضاوت و برخی از گرایش های کارشناسی ارشد است. در آزمون وکالت این درس همانند حقوق مدنی دارای ضریب 3 و نقشی تعیین کننده در نمره و رتبه داوطلبین دارد.

در این کتاب مواد قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ترتیب ذکر شده و پرسش های چهارگزینه ای که قبلاً از این ماده در آزمونهای مخنلف طرح شده است درج گردیده و بدان پاسخی تشریحی و مفصل داده شده است.

از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آوردن متن مواد قانونی به ترتیب؛

- ذکر پرسش های چهارگزینه ای مرتبط با آن ماده؛

- ارائه پاسخنامه در زیر هر سوال؛

- پاسخنامه تشریحی پرسش های مطرح شده؛

- ذکر مواد قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی مدنی شامل: قانون اجرای احکام مدنی، قانون امور حسبی، قانون شوراهای حل اختلاف، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون نظارت بر رفتار قضات و ...؛

- طبقه‌بندی تست‌ها به صورت موضوعی.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید