کمک آزمون حقوق مدنی

کمک آزمون حقوق مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول - اموال و مالکیت
 • کلیات
 • تقسیم بندی اموال
 • مالکیت
 • حق انتفاع
 • حق ارتفاق
 • فصل دوم - حقوق قراردادها (اعمال حقوقی)
 • کلیات
 • مشاهده بیشتر
 • قواعد عمومی قراردادها
 • شرایط اساسی صحت معاملات
 • اثر قرارداد
 • اجرای قرارداد
 • مسئولیت قراردادی
 • شروط ضمن عقد
 • انحلال قرارداد
 • ایقاع
 • فصل سوم - الزامات خارج از قرارداد (وقایع حقوقی)
 • کلیات
 • ارکان مسئولیت مدنی
 • مسئولیت ناشی از فعل غیر
 • آثار مسئولیت مدنی
 • غصب
 • استیفاء
 • ایفاء ناروا
 • اداره فضولی مال غیر
 • فصل چهارم - عقود معین 1
 • بیع
 • اجاره
 • قرض
 • جعاله
 • شرکت
 • صلح
 • فصل پنجم - عقود معین 2
 • ودیعه
 • عاریه
 • وکالت
 • ضمان
 • حواله
 • کفالت
 • رهن
 • فصل ششم - شفعه، وصیت، ارث
 • شفعه
 • وصیت
 • ارث
 • فصل هفتم - حقوق خانواده
 • کلیات
 • شرایط نکاح
 • موانع نکاح
 • آثار ازدواج
 • مهر
 • علل انحلال ازدواج
 • قرابت
 • نسب
 • آثار نسب
 • فصل هشتم - اشخاص و محجورین
 • اشخاص
 • محجورین

نگارنده در این کتاب تلاش کرده است نکات مهم درس حقوق مدنی را جهت دوره خلاصه و جمع بندی قبل از آزمون های حقوقی را گردآوری کند. نکات شامل تمام قسمت های حقوق مدنی است که البته تلاش شده است نکات مهمتر مدنظر قرار گیرد و کتاب در قطع جیبی است و برای مطالعه آن در موقعیت های مختلف مناسب می باشد.

از ویژگی های کتاب:

- تا حد امکان پرهیز از ذکر متن قانون؛

- گردآوری نکات بسیار مهم درس حقوق مدنی؛

- طراحی و صفحه بندی کتاب به شکل نموداری و درختی؛

- مناسب جهت دوره مطالعه خلاصه ها و جمع بندی قبل آز آزمون های حقوقی.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید