کتاب طلایی حقوق مدنی

کتاب طلایی حقوق مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • بخش اول: سوالات طبقه بندی، آزمونهای حقوقی
 • فصل اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • گفتار اول: در بیان انواع اموال
 • گفتار دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال آنها حاصل می‌شود
 • فصل دوم: عقود و تعهدات به طور کلی
 • گفتار اول: اقسام عقود
 • گفتار دوم: قصد و رضا
 • گفتار سوم: مورد معامله
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار چهارم: در اثر معاملات
 • گفتار پنجم: شروط ضمن عقد
 • گفتار ششم: معاملات فضولی
 • گفتار هفتم: سقوط تعهدات
 • فصل سوم: الزامات خارج از قرارداد
 • گفتار اول: کلیات
 • گفتار دوم: غصب
 • گفتار سوم: اتلاف
 • گفتار چهارم: تسبیب
 • گفتار پنجم: استیفاء
 • گفتار ششم: کلیات مسئولیت مدنی
 • فصل چهارم: عقود معین
 • گفتار اول: بیع
 • گفتار دوم: خیارات
 • گفتار سوم: اجاره
 • گفتار چهارم: جعاله، شرکت، تقسیم
 • گفتار پنجم: ودیعه، عاریه، وکالت
 • گفتار ششم: ضمان، حواله، کفالت، رهن و صلح
 • گفتار هفتم: هبه و اخذ به شفعه
 • گفتار هشتم: وصیت و ارث
 • فصل پنجم: اشخاص و خانواده
 • گفتار اول: اشخاص
 • گفتار دوم: حقوق خانواده
 • فصل ششم: اهلیت
 • فصل هفتم: ادله اثبات دعوی
 • بخش دوم: سؤالات سنوات اخیر، آزمونهای حقوقی
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1393
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1392
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1391
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1390
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1389
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون وکالت 1388
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1394
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1393
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) تعهدات 1393
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1392
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) تعهدات 1392
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (آزاد) 1392
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1391
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) تعهدات 1391
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (آزاد) 1391
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1390
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1389
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1388
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1387
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون کارشناسی ارشد (سراسری) 1386
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون قضاوت 1393
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون قضاوت 1392
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون قضاوت 1391
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون قضاوت 1390
 • سوالات حقوقی مدنی آزمون قضاوت 1389
 • پاسخنامه تشریحی بخش اول
 • پاسخنامه تشریحی بخش دوم

سری «کتاب طلایی» منتشره از سوی موسسه طرح نوین اندیشه، شامل سوالات چهارگزینه ای آزمون های حقوقی سنوات گذشته است که، سوالات به صورت یکجا در ابتدای کتاب آمده و پاسخنامه و ارائه گزینه صحیح در آخر کتاب آورده شده است. همچنین در مواردی که ضرورت ایجاب کرده، پاسخ ها به شکل تشریحی و کامل و با اشاره به مواد قانونی ذکر شده است. سری کتاب طلایی جهت جمع بندی نزدیک به آزمون های حقوقی و یا محک زدن دانش حقوقی در یک مبحث خاص بسیار مناسب ارزیابی می شود.

در این کتاب، 1346 سوال چهارگزینه ای از آزمون های حقوقی سال های گذشته به ترتیب فصول و ابواب قانون مدنی آورده شده و در بخش دوم سوال های ماده درسی حقوق مدنی آزمونهای سال های اخیر به شکل یکجا آورده شده و پاسخنامه این بخش نیز در انتهای کتاب به شکل تعیین گزینه و تشریحی آمده است.

از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گردآوری سوالات چهارگزینه ای آزمون های حقوقی سال های گذشته؛

- پاسخنامه سوالات چهار گزینه ای در انتهای کتاب؛

- پاسخنامه تشریحی برخی از سوالات که ضروری می نماید؛

- تشریح پاسخ سوالات بر اساس نظریات حقوق استاد کاتوزیان و استاد صفایی.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید