اصول فقه کاربردی (جلد سوم)

اصول فقه کاربردی (جلد سوم)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل چهارم: اصول عملیه
 • مبحث اول: نکات کلی و مطالب مقدماتی
 • مبحث دوم: اصل استصحاب
 • مبحث سوم: اصل برائت
 • مبحث چهارم: اصل احتیاط (اصل اشتغال)
 • مبحث پنجم: اصل تخییر
 • فصل پنجم: تعارض ادله
 • مبحث اول: مفهوم تعارض و شرایط آن
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث دوم: تزاحم و مقایسه آن با تعارض
 • مبحث سوم: تعارض غیرمستقر و ضوابط رفع آن
 • مبحث چهارم: حکم تعارض مستقر
 • مبحث پنجم: بررسی برخی از موارد تعارض ادله
 • فصل ششم: اجتهاد و تقلید
 • مبحث اول: اجتهاد
 • مبحث دوم: تقلید
 • فهرست منابع و مآخذ
 • نمایه مواد قانونی

اصول فقه، علم به مجموعه قواعد، ضوابط و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می دهد. دانش اصول فقه، اگرچه ریشه فقهی و اسلامی دارد، ولیکن از آنجایی که نظام حقوقی ایران، مقتبس از حقوق اسلامی است، اطلاع و آگاهی از قواعد و اصول مذکور برای هر حقوقدانی ضروری به نظر می‌رسد. از این رو، اصول فقه نه تنها به عنوان یک درس دو واحدی در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود؛ بلکه از مواد امتحانی آزمون وکالت نیز قرار داده شده است، تا قدرت استنباط داوطلبان به عنوان وکلای آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.

کتاب اصول فقه کاربردی، به قلم حسین قافی و دکتر سعید شریعتی، در یک دوره سه جلدی تدوین یافته است. کتاب حاضر، به لحاظ تشریح و تبیین کامل مطالب، روانی نثر، ارائه مثال‌های متعدد فقهی و حقوقی، بیان نکات مهم و نظم در ارائه مباحث، به عنوان یک منبع آموزشی در دانشگاه‌ها مورد معرفی استادان بوده و هم در آزمون های وکالت چند سال اخیر مورد استفاده طراحان سوال قرار گرفته است.

در جلد اول، مؤلفین به بیان «اصول عملیه و تعارض ادلّه» شامل مباحث: اصل استصحاب، اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، تعارض، تزاحم، اجتهاد و تقلید پرداخته اند.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کامل‌ترین منبع آموزشی در درس اصول فقه، مناسب برای استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و ارشد؛

- از منابع مهم ماده امتحانی درس اصول فقه در آزمون وکالت، به طوری که در چند سال اخیر مکرراً از مطالب و نمونه مثال‌های این کتاب عیناً طرح سوال شده است؛

- تشریح و تبیین کامل مباحث اصول فقه با ارائه نمونه مثال‌های متعدد قانونی؛

- نگارش سلیس و روان مطالب؛

- ارائه مطالب مهم، به صورت مجزا، در قالب نکته؛

- ارائه چکیده مطالب در آخر هر مبحث، جهت مرور سریع؛

- بیان مطالب تفصیلی در قسمت جداگانه، برای مطالعه بیشتر؛

- پیشنهاد موضوعات برای پژوهش؛

- استناد به منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی؛

- دسته‌بندی مناسب موضوعات.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید