مجموعه سوالات طبقه بندی شده ی اصول فقه
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ی اصول فقه
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ی اصول فقه - پشت جلد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده ی اصول فقه

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • باب اول: الفاظ
 • فصل اول- وضع الفاظ
 • فصل دوم- اوامر و نواهی
 • بخش اول- سوالات آزمون وکالت
 • بخش دوم: سوالات تألیفی اوامر و نواهی
 • فصل سوم-مفاهیم
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل چهارم- عام و خاص
 • مشاهده بیشتر
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل پنجم: مطلق و مقیّد
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • فصل ششم- مجمل و مبین
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • باب دوم: ادله استنباط
 • فصل اول- قرآن، سنت و اجماع
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل دوم- قیاس
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل سوم- عقل
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل چهارم- قاعده استصلاح، استسحان سد ذرایع، عرف عادت
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل پنجم- امارات
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • باب سوم: تعارض ادله
 • فصل اول- اصل برائت
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل دوم- اصل احتیاط و اشتغال
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل سوم- اصل تخییر
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل چهارم- اصل استصحاب (عناصر آن، اقسام استصحاب، شک ساری یا قاعده یقین، تعارض بین اقسام آن)
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • فصل پنجم- تعارض ادله (تعریف و اقسام تعارض، فرق تعارض و تزاحم، تخصیص، تخصص، حکومت ورود، جمع عرفی و تعادل و تراجیع)
 • بخش اول: سوالات آزمون‌ها
 • بخش دوم: سوالات تألیفی
 • منابع و ماخذ

کتاب مملو از تست است و داوطلب پیگیر را از این حیث راضی می گرداند. در پایان هر تست پاسخ صحیح با توضیحی کامل و قابل استفاده آورده می شود تا خواننده پس از مطالعه هر تست و تعمق در خصوص آن و حدس پاسخ احتمالی، نه تنها بلافاصله پاسخ صحیح را در اختیار داشته باشد، بلکه بتواند با خواندن توضیح آن، نکته تست مذکور را دریابد و آن را به خاطر سپرده و در اثر تمرین و ممارست آن را از یاد نبرد.

مؤلف سعی نموده از تست های استانداردی استفاده نماید، که در طول سال های متمادی در آزمون های مختلف از آنان استفاده شده است و بدین ترتیب این امکان را به خواننده می دهد که نه تنها مجموعه ایی کامل از تستهای استاندارد را در اختیار داشته باشد، بلکه به سهولت به پاسخ های آن دسترسی داشته و از توضیح جامع آن نیز بهره مند گردد. تست های مفصل کتاب بر مبنای ترتیبی ارائه می گردد که مرسوم و متداول نگارش چنین کتابهایی در بازار نشر است. برای سهولت بیشتر در یادگیری، مولف کتاب از نمودار و جدول های مختلفی استفاده می نماید و تقریباً می توان قانع شد که خواننده با مطالعه کتاب حاضر کمتر تست قابل ملاحظه ای را از دست خواهد داد و این مطلب به مفصل بودن جزیی کتاب رجحان دارد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید