مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی)

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست
 • مبحث اول: مکاتب حقوق کیفری (پرسش‌های 1 الی 25)
 • مبحث دوم: منابع حقوق جزا و قلمرو قوانین جزایی در مکان (پرسش‌های 26 الی 88)
 • مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه (پرسش‌های 89 الی 173)
 • مبحث چهارم: مراحل تکوین جرم و تقسیم بندی جرایم (پرسش‌های 174 الی 301)
 • مبحث پنجم: نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (پرسش‌های 302 الی 467)
 • مبحث ششم: (موانع مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری (پرسش‌های 468 الی 683)
 • مبحث هفتم: انواع واکنش جامعه در مقابل پدیده مجرمانه (پرسش‌های 684 الی 928)
 • مبحث هشتم: کیفیات مخففه و مشدده مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی (پرسش‌های 929 الی 1185)
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث نهم: جایگزین‌های حبس و علل سقوط مجازات‌ها (پرسش‌های 1186 الی 1415)
 • مبحث دهم: ادله اثبات در امور کیفری (پرسش‌های 1416 الی 1511)

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید