بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • پیش‌گفتار
 • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 • ماده 1
 • ماده 2
 • ماده 3
 • ماده 4
 • مشاهده بیشتر
 • ماده 5
 • ماده 6
 • ماده 7
 • ماده 8
 • ماده 9
 • ماده 10
 • ماده 11
 • ماده 12
 • ماده 13
 • ماده 14
 • ماده 15
 • ماده 16
 • ماده 17
 • ماده 18
 • ماده 19
 • ماده 20
 • ماده 21
 • ماده 22
 • ماده 23
 • ماده 24
 • ماده 25
 • ماده 26
 • ماده 27
 • ماده 28
 • ماده 29
 • پیوست‌ها
 • پیوست 1: لایحه پیشنهادی قوه قضاییه
 • پیوست 2: لایحه هیأت وزیران
 • پیوست 3: نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
 • پیوست 4: نظر مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان
 • پیوست 5: نظر شورای نگهبان (در مرحله اول)
 • پیوست 6: جدول تطبیقی
 • پیوست 7: نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
 • پیوست 8: نظر شورای نگهبان (در مرحله دوم)
 • پیوست 9: جدول تطبیقی
 • پیوست 10: نظر شورای نگهبان (در مرحله سوم)
 • پیوست 11: مصوبه مجموع تشخیص مصلحت نظام

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید