تحریر الوکاله - ترجمه و شرح باب وکالت تحریر الوسیله
تحریر الوکاله - ترجمه و شرح باب وکالت تحریر الوسیله
تحریر الوکاله - ترجمه و شرح باب وکالت تحریر الوسیله - پشت جلد

تحریر الوکاله - ترجمه و شرح باب وکالت تحریر الوسیله

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • تعریف و ماهیت وکالت
 • ایجاب و قبول وکالت
 • تعلیق وکالت و تعلیق تصرف
 • شرایط متعاقدین
 • مورد وکالت
 • وکالت در عبادات
 • وکالت در اعمال حقوقی
 • اقسام وکالت
 • مشاهده بیشتر
 • حدود وکیل
 • وکالت در امور صغیر
 • توکیل در وکالت
 • تعدد در وکالت
 • جواز وکالت
 • وکالت در دعاوی
 • حق الوکاله وکیل
 • مسایل
 • چند نکته از لمعه الدمشقیه
 • سؤالات
 • پاسخنامه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید