فقه الوکاله
فقه الوکاله
فقه الوکاله - پشت جلد

فقه الوکاله

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • تعریف عقد وکالت
 • تسهیل شارع در انعقاد عقد وکالت
 • المساله 1
 • المساله 2
 • المساله 3
 • المساله 4
 • المساله 5
 • المساله 6
 • المساله 7
 • المساله 8
 • مشاهده بیشتر
 • المساله 9
 • المساله 10
 • المساله 11
 • المساله 12
 • المساله 13
 • المساله 14
 • المساله 15
 • المساله 16
 • المساله 17
 • المساله 18
 • المساله 19
 • المساله 20
 • المساله 21
 • المساله 22
 • المساله 23
 • المساله 24
 • المساله 25
 • المساله 26
 • المساله 27
 • المساله 28
 • المساله 29
 • المساله 30
 • المساله 31
 • المساله 32
 • المساله 33
 • المساله 34
 • المساله 35
 • المساله 36
 • المساله 37
 • المساله 38
 • المساله 39

کتاب پیش رو ترجمه و شرح کتاب الوکالة از کتاب ارزشمند تحریرالوسیله است، که به سبب مراجعه مکرر دانشجویان رشته حقوق، ضرورت ترجمه آن احساس شد. کتاب با ترجمه ای روان و شرحی کوتاه بر متن اصلی و ترجمه نگاشته شده است که می تواند منبع خوبی رای دانش پزوهان علم حقوق باشد.

مطالبی که در خلال ترجمه در قلاب [] قرار گرفته است مطالبی است که از سوی مترجم برای روان سازی ترجمه اضافه شده و چه بسا این اضافات معادلی در متن اصلی تحریرالوسیلة نداشته باشد.

در آغاز هر بحث موضوع مسأله ارائه شده است و نیز به مواد قانونی منطبق بر بحث از قانون مدنی ایران در خلال مباحث اشاره شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید