حقوق مدنی ( رهن و صلح )

حقوق مدنی ( رهن و صلح )

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • حقوق مدنی (رهن و صلح)

عقد رهن، یکی از عقود توثیقی و مسامحی است، که تأسیس آن گامی در جهت ایجاد اطمینان خاطر و ثبات برای طلب بستانکاران بوده است و امروزه به جهت حق عینی و تقدمی که برای مرتهن به ارمغان می آورد، از کاربرد شایانی در زمینه های مختلف برخوردار است. عقد صلح نیز به جهت وسعت دامنه آن، بیش از آنکه ویژگی های یک عقد معین را داشته باشد، یک قالب عمومی برای توافق (خواه مسبوق به نزاعی باشد یا خیر) محسوب شده که تابع قواعد کلی قراردادهاست.

در کتاب رهن و صلح، به قلم دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ماهیت، عناصر، اقسام، احکام و شرایط عقود مذکور به طور کامل چه از لحاظ فقهی و چه از نظر حقوقی تشریح و تبیین شده است. در واقع، نگارنده از این باب که قوانین موضوعه، علی‌الخصوص قانون مدنی برگرفته از فقه شیعه است، با نگاهی تلفیقی، با اتکاء به نظریات فقهای مشهور، ماهیت، اوصاف و فروعات عقد رهن و صلح را از منظر قانونی و رویه عملی بیان می‌دارد.

کتاب حاضر، برآیندی جامع و موشکافانه را از دو عقد رهن و صلح ارائه می‌دهد، که می‌تواند جهت پژوهش‌های حقوقی، رفع ابهامات قانونی، تحریر مقالات و پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه، بسیاری از فروعات و مسائل مرتبط با دو عقد رهن و صلح بیان و تشریح شده است. همچنین اکثر مطالب، مستند به مواد قانونی، آراء و رویه های قضایی است.

مطالب در این کتاب، به خوبی طبقه بندی و شماره ‌گذاری شده است. فهرست مطالب، در اول هر فصل به طور مجزا تحریر یافته است. در پایان کتاب جهت سهولت دسترسی به مطالب، فهرست الفبایی واژگان و نیز فهرست مواد قانونی ارائه گردیده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید