حقوق تجارت

حقوق تجارت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • کلیات
 • تجار و معاملات تجارتی
 • دفاتر تجارتی
 • ثبت تجارتی و اسم تجارتی
 • علامت تجارتی و علائم خدمات
 • مالکیت تجارتی و کارمایۀ بازرگانی
 • شخصیت حقوقی
 • مجامع تجارتی یا شرکت های بازرگانی
 • اسناد تجارتی
 • مشاغل تجارتی
 • مشاهده بیشتر
 • قراردادهای تجارتی
 • ورشکستگی

حقوق تجارت دارای گستره و وسعت زیادی است که رشته های تحصیلی و مشاغل زیادی را در بر می گیرد و تقریباً تمام تجار و کسبه جزء ناچار به تحقیق و یادگیری مطالبی از آن هستند. درس حقوق تجارت به طور تخصصی و در قالب 7 واحد درسی در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود، که البته باید یادآور بود که رشته های تحصیلی دیگر بی نیاز از مطالعه این درس متناسب با ارتباط رشته یا حرفه شان با آن نخواهند بود.

در رشته حقوق، درس حقوق تجارت به تفصیل و با ترتیب 1- شناخت تاجر و عملیات تجاری 2- شرکت های تجاری 3- اسناد تجاری 4- ورشکستگی مورد مطالعه قرار می گیرد، که البته این دقت و تفصیل برای دیگر رشته هایی که ناچار به مطالعه این قانون هستند، خارج از حصوله و بیش از نیاز است. کتاب حاضر تلخیص و مختصری از 4 عنوان پیش گفته است که در قالب کتابی متوسط با حدود 333 صفحه تدوین گشته است.

کتاب پیش رو می تواند منبع بسیار مناسبی جهت مطالعه درس حقوق تجارت به طور مثال در رشته های حسابداری، امور گمرکی، مدیریت بازرگانی و ... باشد. البته باید در نظر داشت این کتاب آخرین بار در سال 1387 تجدید چاپ شده است و برای مطالعه آن بی نیاز از تغییرات جزئی قانون و قوانین مقررات مرتبط نخواهید بود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید