جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات شهر دانش
 • مولف : دکتر علی خالقی
 • سبك : آموزشی ، پژوهشی ، کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786004750356
 • تعداد صفحه : 376
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : ششم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 530گرم
 • فهرست مطالب
 • پیش‌گفتار
 • پیش‌گفتار چاپ پنجم
 • بخش اول: قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری
 • گفتار اول: مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل
 • مقدمه
 • مبحث اول: صلاحیت کیفری درحقوق جزای بین الملل
 • مشاهده بیشتر
 • بند اول: تعریف
 • بند دوم: پیوستگی صلاحیت‌های قضایی و تقنینی
 • بند سوم: تقدم صلاحیت تقنینی بر صلاحیت قضایی
 • بند چهارم: تعدد اصول حاکم بر صلاحیت کیفری
 • بند پنجم: تعارض اصول حاکم بر صلاحیت کیفری
 • مبحث دوم: مهم ترین اصول تعیین کننده صلاحیت کیفری
 • بند اول: مهم ترین اصول تعیین کننده صلاحیت کیفری
 • بند اول: اصل صلاحیت سرزمینی
 • بند دوم: اصل صلاحیت شخصی
 • بند سوم: اصل صلاحیت واقعی
 • بند چهارم: اصل صلاحیت جهانی
 • بند پنجم: صلاحیت‌های تکمیلی
 • نتیجه
 • گفتار دوم: صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت
 • مقدمه
 • مبحث اول: تحقیق صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران
 • بند اول: محل وقوع جرم
 • بند دوم: اشخاص مشمول صلاحیت
 • الف: اتباع بیگانه در خدمت دولت
 • ب: مستخدمان دولت
 • ج: مأموران سیاسی، کنسولی و فرهنگی ایران
 • بند سوم: عمل مرتکب
 • الف- جرم بودن عمل
 • ب- ارتکاب جرم به مناسبت شغل و وظیفه
 • مبحث دوم: ارزیابی صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران
 • بند اول: مبنای صلاحیت
 • بند دوم: ضرورت صلاحیت
 • نتیجه
 • گفتار سوم: حمایت کیفری از اتباع: جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران
 • مقدمه
 • مبحث اول: جایگاه اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق ایران
 • بند اول: مفهوم و عناصر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه
 • الف: مفهوم صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه
 • ب: عناصر صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه
 • بند دوم: بازتاب اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق ایران
 • الف: قانون مجازات اسلامی
 • ب: سایر قوانین
 • مبحث دوم: موقعیت اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در اسناد بین المللی و قوانین خارجی
 • بند اول: اسناد بین المللی
 • الف- کنوانسیون‌های بین المللی تصویب نشده توسط ایران
 • ب- اسناد بین المللی تصویب شده توسط ایران
 • بند دوم: قوانین سایر کشورها
 • نتیجه
 • گفتار چهارم: محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی
 • مقدمه
 • مبحث اول: بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران برای محاکمه صدام
 • بند اول: جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران
 • بند دوم: جرائم ارتکابی در خارج از کشور
 • الف- اصل صلاحیت واقعی
 • ب- اصل صلاحیت شخصی
 • ج- اصل صلاحیت جهانی
 • مبحث دوم: مراجع کیفری بین المللی محاکمه صدام
 • بند اول: گذشته و حال
 • الف- دادگاه‌های نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو
 • ب- دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق
 • ج- دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا
 • د- دیوان کیفری بین المللی
 • بند دوم: چشم انداز آینده
 • نتیجه
 • گفتار پنجم: بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی
 • مقدمه
 • مبحث اول: از تثبیت تا توسعه صلاحیت جهانی
 • بند اول: قانون مصوب 1993
 • بند دوم: قانون مصوب 1999
 • بند سوم: قانون جدید و دلایل توسعه دامنه اجرای آن
 • الف- امکان طرح مستقیم شکایت توسط شاکی خصوصی نزد بازپرس
 • ب- عدم لزوم حضور مرتکب در بلژیک
 • ج- محدود نبودن جرائم جنگی به جرائم ارتکابی در حین مخاصمات مسلحانه بین المللی
 • د- عدم شناسایی مصونیت برای مقامات عالی رتبه سیاسی
 • مبحث دوم: از تجدید تا حذف صلاحیت جهانی
 • بند اول: موانع حقوقی و مشکلات سیاسی
 • بند دوم: محدودیت‌های اعمال شده توسط قضات و قانونگذار بلژیکی
 • بند سوم: انصراف از اعمال صلاحیت جهانی
 • نتیجه
 • گفتار ششم: حقوق جزای بین الملل: موضوع فراموش شده در لایحه آیین دادرسی کیفری
 • مقدمه
 • بند اول: صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو فرضی
 • بند دوم: نیابت قضایی بین المللی
 • بند سوم: استرداد متهمان و محکومان
 • بند چهارم: انتقال محکومان
 • بند پنجم: همکاری با دیوان کیفری بین المللی
 • نتیجه
 • گفتار هفتم: تحلیلی بر صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی
 • مقدمه
 • مبحث اول: تأملی بر پدیده دزدی دریایی در عصر حاضر
 • مبحث دوم: دادگاه‌های ایران و صلاحیت رسیدگی به جرم دزدی دریایی
 • بند اول: محاکم ایران و موضوع اعمال صلاحیت جهانی
 • الف- انعکاس اصل صلاحیت جهانی در قوانین کیفری ایران
 • ب- اعمال صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی تسط محاکم ایران
 • بند دوم: صلاحیت محاکم ایران بر اساس دیگر اصول صلاحیتی
 • الف- اصل صلاحیت سرزمینی
 • ب- اصل صلاحیت شخصی
 • نتیجه
 • گفتار هشتم: تحولات قلمرو مکانی صلاحیت دادگاه‌های ایران در قانون مجازات اسلامی 1392
 • مقدمه
 • مبحث اول: قلمرو صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس معیار تابعیت
 • بند اول: تابعیت مرتکب
 • بند دوم: تابعیت مجنی علیه
 • مبحث دوم: قلمرو صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس ماهیت جرم
 • بند اول: جرم علیه منافع اساسی حاکمیت
 • بند دوم: جرم علیه منافع اساسی جهانی
 • مبحث سوم: شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه
 • بند اول: اصل عدم اعتبار و تعدیل آن
 • بند دوم: شناسایی محدود اعتبار در قانون جدید
 • مبحث چهارم: قلمرو زمانیِ اجرای قانون جدید
 • بند اول: طرح قواعد حل تعارض
 • بند دوم: اِعمالِ قواعد حق تعارض
 • نتیجه
 • بخش دوم: دادرسی و جرائم
 • گفتار اول: علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی
 • مقدمه
 • مبحث اول: علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی
 • بند اول: اسناد جهانی
 • الف- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • ب- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 • بند دوم: اسناد منطقه‌ای
 • الف- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 • ب- کنوانسین آمریایی حقوق بشر
 • مبحث دوم: علنی بودن دادرسی در حقوق ایران
 • بند او: شناسایی اصل علنی بودن دادرسی
 • الف- موقعیت ممتاز اصل در سلسله مراتب قوانین
 • ب- مبنا و محتوای اصل
 • بند دوم: اجرای اصل علنی بودن دادرسی
 • بند دوم: اجرای اصل علنی بودن دادرسی
 • الف- مقتضیات دادرسی علنی
 • ب- مستثنیات دادرسی علنی
 • نتیجه
 • گفتار دوم: قاچاق کودکان از منظر اسناد بین المللی و حقوق ایران
 • مقدمه
 • مبحث اول: قاچاق کودکان، پدیده‌ای با ابعاد بین المللی
 • بند اول: رایج‌ترین اشکال بهره کشی و نحوه توزیع جغرافیایی آن
 • بند دوم: مهم‌ترین علل قاچاق کودکان
 • مبحث دوم: قاچاق کودکان پدیده‌ای مستلزم مبارزه همگانی
 • بند اول: پیکار با قاچاق کودکان در اسناد بین المللی
 • بند دوم: مبارزه با قاچاق کودکان در حقوق ایران
 • نتیجه
 • بخش سوم: آثار برون مرزی احکام کیفری
 • گفتار اول: مبنا و محتوای قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق ایران
 • مقدمه
 • مبحث اول: مبنا و شرایط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد
 • بند اول: مبنای قاعده
 • بند دوم: شرایط قاعده
 • الف- شرایط عمومی
 • ب- شرایط اختصاصی
 • مبحث دوم: بازتاب قاعده در اسناد بین المللی و حقوق ایران
 • بند اول: اسناد بین المللی
 • الف- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • ب- کنوانسیون‌های اروپایی
 • ج- اساسنامه‌های دادگاه‌های بین المللی
 • بند دوم: حقوق ایران
 • الف- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
 • ب- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
 • ج- زمینه‌های اجرای قاعده منع محاکمه مجدد در خارج از قانون مجازات اسلامی
 • نتیجه
 • گفتار دوم: انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران
 • مقدمه
 • مبحث اول: انتقال محکومان، ابزاری برای همکاری بین المللی در امور کیفری
 • بند اول: شرایط تشریفات انتقال محکومان
 • الف- شرایط و تشریفات انتقال محکومان
 • الف- شرایط انتقال
 • ب- تشریفات انتقال
 • بند دوم: آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم
 • ب- آثار انتقال در کشور اجرا کننده حکم
 • مبحث دوم: تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی
 • بند اول: از نظر اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری خارجی
 • الف- اجرای احکام کیفری خارجی
 • ب- آثار احکام کیفری خارجی
 • بند دوم: از نظر اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی
 • نتیجه
 • گفتار سوم: اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه در قلمرو ایران
 • ‌مقدمه
 • مبحث اول: مبانی نظری
 • بند اول: عدم اعتبار با تکیه بر موازین شرعی
 • الف- نظام دادرسی متکی بر موازین شرعی
 • ب- نظام تقنینی متکی بر موازین شرعی
 • بند دوم: اعتبار به عنوان جلوه‌ای از مصلحت
 • مبحث دوم: اجرا و قبول آثار به عنوان شناسایی
 • بند اول: شناسایی اعتبار از طریق اجرای حکم

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید