پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار چاپ یازدهم
 • پیشگفتار چاپ هفتم
 • پیشگفتار چاپ اول
 • تاریخچه پزشکی قانونی
 • مشاهده بیشتر
 • بخش اول: اخلاق و حقوق پزشکی
 • فصل اول: پزشک و مراجع قضایی
 • فصل دوم: تقصیر و تخلف پزشی
 • فصل سوم: رازپوشی پزشی، رضایت نامه و برائت نامه
 • فصل چهارم: گواهی پزشکی
 • فصل پنجم: مرگ مغزی
 • فصل ششم: مفاهیم حقوقی شایع در طب قانونی
 • بخش دوم: مرگ شناسی و آسیب شناسی قانونی در مرگ‌ها
 • فصل اول: مرگ از دیدگاه پزشکی قانونی
 • فصل دوم: معاینه اجساد و کالبدگشایی
 • فصل سوم: تشخیص هویت
 • فصل چهارم: بررسی لکه‌ها و بقایای انسانی و DNA
 • فصل پنجم: مرگ، علل و چگونگی وقوع آن
 • بخش سوم: اشکال گوناگون آسیب و مرگ و ملاحظات پزشکی قانونی
 • فصل اول: خفگی‌ها
 • فصل دوم: غوطه‌ور شدن و غرق‌شدگی
 • فصل سوم: برق گرفتگی
 • فصل چهارم: آسیب‌های ناشی از سرما و گرما
 • فصل پنجم: صدمات ناشی از تصادفات رانندگی
 • فصل ششم: شکنجه و اسیرآزاری و مرگ در زندان
 • بخش چهارم: ضرب و جرح
 • فصل اول: تعاریف ضرب و جرح
 • فصل دوم: علل، وسایل و آثار ضرب و جرح
 • فصل سوم: صدمات ناشی از اجسام برنده و سلاح‌های سرد
 • فصل چهارم: گواهی‌نویسی در ضرب و جرح
 • بخش پنجم: حاملگی، سقط، نوزادکشی و کودک آزاری
 • فصل اول: حاملگی و سقط از دیدگاه پزشکی قانونی
 • فصل دوم: مسائل جنسی از دیدگاه پزشکی قانونی
 • فصل سوم: نوزاد کشی
 • فصل چهارم: کودک آزاری
 • فصل پنجم: مسائل مربوط به زناشیویی از دیدگاه پزشکی قانونی
 • بخش ششم: دندان پزشکی قانونی و روان پزشکی قانونی
 • فصل اول: دندان پزشکی قانونی
 • فصل دوم: روان پزشکی قانونی
 • فصل سوم: انحرافات جنسی
 • فصل چهارم: تعاریف حالت‌های روانی
 • بخش هفتم: بررسی صحنه‌ی جرم، صدمات ناشی از سلاح‌های گرم، و انفجارات
 • فصل اول: بررسی صحنه‌ی جرم
 • فصل دوم: صدمات ناشی از سلاح گرم
 • فصل سوم: صدمات ناشی از انفجار
 • فصل چهارم: نقش پزشکی قانونی در بررسی فجایع جمعی
 • فصل پنجم: نقش پزشکی قانونی در اجرای احکام
 • بخش هشتم: سم شناسی قانونی
 • فصل اول:کلیات
 • فصل دوم: مسمویت با الکل
 • فصل سوم: داروهای اعتیادآور
 • فصل چهارم: سموم سوزاننده و فلزی
 • فصل پنجم: مسمویت ناشی از ترکیبات دارویی و سموم طبی
 • فصل ششم: گازهای سمی و سموم دفع آفات کشاورزی
 • فصل هفتم: سموم متفرقه
 • بخش نهم: ضمایم
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید