پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار
 • مبحث اول- آشنایی با پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی کشور
 • مبحث دوم- تعاریف مرگ و پدیده‌های زودرس نعشی
 • مبحث سوم- پدیده‌های دیررس نعشی و اسکلتی شدن اجساد
 • مبحث چهارم- تعیین هویت
 • مبحث پنجم- تعیین سن در افراد زنده و اجساد
 • مبحث ششم- مفاهیم اساسی در ضرب و جرح شناسی (تروماتولوژی)
 • مبحث هفتم- انواع آثار ظاهری ضرب و جرح (جراحات ظاهری)
 • مبحث هشتم- جراحات الگودار، جراحات دفاعی و جراحات ناشی از خودزنی
 • مبحث نهم- عوارض تروما
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث دهم- تطبیق صدمات و جراحات با قانون مجازات اسلامی در افراد زنده
 • مبحث یازدهم- کلیاتی درباره خفگی‌ها
 • مبحث دوازدهم- انواع خفگی‌ها
 • مبحث سیزدهم- دارآویختگی (حلق آویزی)
 • مبحث چهاردهم- غرق شدگی
 • مبحث پانزدهم-سوختگی‌ها
 • مبحث شانزده- برق گرفتگی
 • مبحث هفدهم- مرگ‌های طبیعیِ ناگهانی و غیرمنتظره
 • مبحث هجدهم- از علل شایع مرگ‌های طبیعیِ ناگهانی و غیرمنتظره
 • مبحث نوزدهم- نحوه بررسی و تعیین علت فوت
 • مبحث بیستم- صدمات ناشی از سلاح‌های گرم (قسمت اول)
 • مبحث بیست و یکم- صدمات ناشی از سلاح‌های گرم (قسمت دوم)
 • مبحث بیست و دوم- پرده بکارت (هایمِن)
 • مبحث بیست و سوم- اعمال منافی عفت
 • مبحث بیست و چهارم- حاملگی، مرده‌زایی و نوزادکشی از دیدگاه پزشکی قانونی
 • مبحث بیست و پنجم- سقط جنین از دیدگاه پزشکی قانونی
 • مبحث بیست و ششم- کودک آزاری جسمی
 • مبحث بیست و هفتم- بیماری‌ها و اختلالات روانی (قسمت اول)
 • مبحث بیست و هشتم- بیماری‌ها و اختلالات روانی (قسمت دوم)
 • مبحث بیست و نهم- انحرافات جنسی، اختلال هویت جنسی و ناتوانی جنسی
 • مبحث سی ام- کلیاتی درباره مسمومیت‌ها
 • پرسش‌های مهم برای تمرین مباحث کتاب
 • پاسخنامه
 • فهرست منابع

پزشکی قانونی، از جمله درس های دانشکده حقوق است که دانشجویان این رشته آن را در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی مورد مطالعه قرار می دهند و مطالب آن می تواند در آینده شغلی حقوق دانان به آنان کمک نماید. در این کتاب با استفاده از تصاویر متعدد، سعی شده است دانشجویان غیر پزشکی (حقوق) با زبانی ساده و در عین حال علمی مطالبی را بیاموزند که در مورد رشته حقوق می تواند کاربرد داشته باشد و اصولاً عنوان پزشکی قانونی بیان کننده همین مفهوم است.

کتاب حاضر، با استفاده از تجارب مولفین کتاب های پیشین در این زمینه و با توجه به مطالب کتاب های آنان سعی نموده اثری جامع و در عین حال موجز ارائه نماید، که البته از کمبودها و اشکالات احتمالی کتابهای سابق در این خصوص مصون باشد و در این راه نیز به توفیق می رسد. کتاب در بر دارننده مطالبی است که یک دانشجوی حقوق در خصوص پزشکی قانونی باید بداند و سعی مولف بر آن بوده که از حواشی غیر ضرور بپرهیزد و ذهن دانشجویان را با مسائلی که ربط چندانی به رشته آنان ندارند متفرق و مغشوش ننماید و دانشجوی حقوق چیزی را از پزشکی قانونی بیاموزد، که بدان نیاز دارد و در این راستا ترتیب مطالب و دسته بندی کتاب به همراه نثر علمی و روان آن در کنار تصاویر متعدد و از زوایای مختلف، به خواننده کمک بسزایی می نماید.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید