آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری - پشت جلد

آیین دادرسی کیفری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش نخست- کلیات آیین دادرسی کیفری
 • فصل نخست: تعریف، ویژگی‌ها و اصول راهبردی
 • فصل دوم: نظام‌های حاکم بر دادرسی کیفری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل سوم: تقسیمات جرم در آیین دادرسی کیفری
 • بخش دوم- دعاوی ناشی از جرم
 • فصل نخست: دعوای عمومی
 • فصل دوم: دعوای خصوصی
 • بخش سوم- تحقیقات مقدماتی
 • فصل نخست: قواعد عمومی تحقیقات مقدماتی
 • فصل دوم: ضوابط لازم الرّعایه در تحقیقات مقدماتی
 • فصل سوم: قرارهای تحقیقات مقدماتی
 • فصل چهارم: پایان تحقیقات مقدماتی
 • بخش چهارم- صلاحیت و تشکیلات مراجع کیفری
 • فصل نخست: صلاحیت مراجع کیفری

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید