آیین دادرسی کیفری دانشگاهی
آیین دادرسی کیفری دانشگاهی
آیین دادرسی کیفری دانشگاهی - پشت جلد

آیین دادرسی کیفری دانشگاهی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب اوا
 • مولف : مجتبی باری
 • سبك : آموزشی، پژوهشی، خلاصه و جمع بندی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786003464544
 • تعداد صفحه : 559
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 776گرم
 • فهرست مطالب
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و تمایز آن با سایر رشته‌ها
 • مبحث دوم: نظام‌ها و تحولات آیین دادرسی کیفری
 • فصل دوم: اقامه و تعقیب دعوی عمومی
 • مبحث اول: تفکیک جرم عمومی از جرم خصوصی
 • مبحث دوم: اقامه وتعقیب دعوی عمومی
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث سوم: ویژگی‌های نهاد تعقیب
 • ‌مبحث چهارم: شکایت شکات
 • مبحث پنجم: اعلام جرم
 • مبحث ششم: گزارش ضابطان دادگستری
 • فصل سوم: موانع تعقیب دعوی عمومی
 • مبحث اول: سکوت زیان دیده
 • مبحث دوم: مصونیت (تحصیل اجازه)
 • مبحث سوم: اناطه
 • مبحث چهارم: جنون
 • فصل چهارم: سقوط دعوی عمومی
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: فوت متهم یا محکومٌ علیه
 • مبحث سوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
 • مبحث چهارم: شمول عفو
 • مبحث پنجم: نسخ مجازات قانونی
 • مبحث ششم: شمول مرور زما
 • مبحث هفتم: توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
 • مبحث هشتم: اعتبار امر مختوم
 • فصل پنجم: دعوی خصوصی
 • مبحث اول: وجه افتراق دعوی خصوصی و دعوی عمومی
 • مبحث دوم: مهلت طرح دعوی خصوصی
 • مبحث سوم: انواع ضرر
 • مبحث چهارم: اقامه دعوی خصوصی
 • مبحث پنجم: علل سقوط دعوی خصوصی
 • مبحث ششم: اجرای احکام ضرر و زیان
 • فصل ششم: ضابطان دادگستری
 • مبحث اول: تعریف و مصادیق
 • مبحث دوم: حدود اختیارات ضابطین
 • مبحث سوم: تکالیف ضابطان دادگستری
 • مبحث چهارم: ممنوعیت‌های و محدودیت‌های قانونی ضابطان دادگستری
 • مبحث پنجم: اعتبار گزارش ضابطان دادگستری
 • مبحث ششم: بازداشت متهم توسط ضابطین
 • مبحث هفتم: نظارت بر ضابطین
 • مبحث هشتم: ضابطان نظامی و تکالیف آنان
 • مبحث نهم: صلاحیت رسیدگی به جرم ضابطین دادگستری
 • فصل هفتم: تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول: تعریف
 • مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
 • مبحث سوم: ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی
 • مبحث چهارم: جهات شروع تحقیقات مقدماتی
 • مبحث پنجم: تکلیف به قبول شکایت
 • مبحث ششم: تفاوت‌های اساسی شکایت شاکی و اعلام جرم
 • مبحث هفتم: نقش سازمان‌های مردم نهاد در شروع به تعقیب
 • مبحث هشتم: علل توقف تحقیقات مقدماتی
 • مبحث نهم: میانجی‌گری در تحقیقات مقدماتی
 • مبحث دهم: کیفر خواست شفاهی
 • مبحث یازدهم: مقام انجام دهنده تحقیقات مقدماتی
 • مبحث دوازدهم: تحقیق محلی یا معاینه محل
 • مبحث سیزدهم: بررسی صحنه جرم
 • مبحث چهاردهم: تفتیش و بازرسی منازل و اماکن
 • مبحث پانزدهم: اموال حاصل از جرم
 • مبحث شانزدهم: کنترل ارتباطات مخابراتی و مراسلات پستی
 • مبحث هفدهم: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی
 • مبحث هجدهم: تحقیق از اوراق و اسناد دولتی و رسمی
 • مبحث نوزدهم: کارشناسی
 • فصل هشتم: بازجویی از متهم و شهود و اقدامات تحقیقی
 • مبحث اول: ضرورت احضار متهم
 • مبحث دوم: احضار و بازجویی متهم
 • مبحث سوم: تحقیق از متهم
 • مبحث چهارم: تفهیم اتهام
 • مبحث پنجم: حقوق دفاعی متهم
 • مبحث ششم: تشکیل پرونده شخصیت
 • مبحث هفتم: احضار، جلب و تحقیق از شهود
 • فصل نهم: قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی
 • مبحث اول: فلسفه صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
 • مبحث دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری
 • مبحث سوم: اصول لازم الرعایه در صدور قرارهای تأمین
 • مبحث چهارم: لزوم رعایت تناسب در صدور قرار
 • مبحث پنجم: التزام به حضور با قول شرف
 • مبحث ششم: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • مبحث هفتم: عدم خروج از حوزه قضایی
 • مبحث هشتم: قرار التزام به معرفی نوبتی خود به مراجع قضایی یا انتظامی
 • مبحث نهم: قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح
 • مبحث دهم: قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
 • مبحث یازدهم: قرار کفالت و اخذ وثیقه
 • مبحث دوازدهم: بازداشت موقت (توقیف احتیاطی)
 • مبحث سیزدهم: قرار تأمین کیفری در مرحله اجرای احکام
 • مبحث چهاردهم: قرار تأمین کیفری در جرم صدور چک بلامحل
 • مبحث پانزدهم: الغاء قرارهای تأمین و نظارت قضایی
 • مبحث شانزدهم: تخفیف و تشدید تأمین
 • مبحث هفدهم: قرارهای تأمین در اشخاص حقوقی
 • مبحث هجدهم: قرارهای تأمین در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان
 • مبحث نوزدهم: قرارهای نظارت قضایی
 • مبحث بیستم: جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم
 • فصل دهم: خاتمه تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول: قرارهای نهایی
 • مبحث دوم: اخذ آخرین دفاق
 • مبحث سوم: اظهار عقیده بازپرس
 • مبحث چهارم: موافقت دادستان
 • مبحث پنجم: حل اختلاف بین دادستان و بازپرس
 • مبحث ششم: رسیدگی به اعتراض به قرارهای نهایی
 • مبحث هفتم: عدم شمول اعتبار امر مختوم
 • مبحث هشتم: ختم تحقیقات در موارد پرداخت دیه از بیت المال
 • مبحث نهم: صدور کیفرخواست
 • فصل یازدهم: صلاحیت رسیدگی
 • مبحث اول: تعریف و ویژگی
 • مبحث دوم: انواع صلاحیت
 • مبحث سوم: صلاحیت برون مرزی
 • مبحث چهارم: صلاحیت‌های درون مرزی
 • مبحث پنجم: دادسرا (تشکیلات و صلاحیت آن)
 • مبحث ششم: محاکم کیفری
 • مبحث هفتم: صلاحیت شخصی
 • مبحث هشتم: صلاحیت اضافی
 • مبحث نهم: صلاحیت نسبی
 • مبحث‌ دهم: دادگاه بخش
 • مبحث یازدهم: شورای حل اختلاف
 • مبحث دوازدهم: اختلاف در صلاحیت
 • مبحث سیزدهم: اعطای نیابت قضایی
 • مبحث چهاردهم: رد دادرس
 • مبحث پانزدهم: تعدد قاضی
 • مبحث شانزدهم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
 • فصل دوازدهم: محاکمه و صدور رأی
 • مبحث اول: رسیدگی به ادله اثبات
 • مبحث دوم: رسیدگی در دادگاه کیفری
 • مبحث سوم: رسیدگی در دادگاه کیفری یک
 • مبحث چهارم: رأی غیابی و واخواهی
 • مبحث پنجم: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
 • فصل سیزدهم: تجدید نظر و فرجام خواهی در احکام
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان
 • مبحث سوم: رسیدگی در دیوان عالی کشور
 • مبحث چهارم: صدور رأی وحدت رویه
 • مبحث پنجم: اعاده دادرسی عام
 • مبحث ششم: اعاده دادرسی خاص
 • فصل چهاردهم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و هزینه دادرسی
 • مبحث اول: تشکیلات قانونی اجرای احکام کیفری
 • مبحث دوم: وظایف قاضی اجرای احکام
 • مبحث سوم: احکام لازم الاجرا
 • مبحث چهارم: اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
 • مبحث پنجم: هزینه دادرسی
 • فصل پانزدهم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
 • مبحث اول: تعاریف و کلیات
 • مبحث دوم: تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی
 • مبحث سوم: صلاحیت سازمان قضایی
 • مبحث چهارم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • مبحث پنجم: وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
 • مبحث ششم: ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
 • مبحث هفتم: تجدید نظر و اعاده دادرسی
 • مبحث هشتم: اجرای احکام
 • مبحث نهم: زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی
 • فصل شانزدهم: آیین دادرسی افتراقی
 • مبحث اول: دادرسی الکترونیکی
 • مبحث دوم: آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
 • مبحث سوم: آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
 • ضمایم
 • منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید