آیین دادرسی کیفری بر مبنای آخرین اصلاحات قانون مصوب 1394

آیین دادرسی کیفری بر مبنای آخرین اصلاحات قانون مصوب 1394

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار
 • سخن مؤلف برای چاپ چهارم
 • سخن مؤلف برای چاپ پنجم
 • سخن مؤلف برای چاپ هفتم
 • مقدمه
 • فصل نخست: کلیات و اصول حاکم بر دادرسی کیفری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل دوم: دعوای عمومی، دعوای خصوصی و مرجع تعقیب آن
 • فصل سوم: مقام‌های قضایی دادسرا، وظایف و اختیارات آن‌ها
 • فصل چهارم: تعقیب و تحقیق
 • فصل پنجم: قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی
 • فصل ششم: قرارهای نهایی
 • فصل هفتم: ساختار، صلاحیت و کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
 • فصل هشتم: اجرای احکام کیفری
 • فصل نهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
 • فهرست منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید