حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی،نظری و حقوقی
حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی،نظری و حقوقی
حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی،نظری و حقوقی - پشت جلد

حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی،نظری و حقوقی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات سمت
 • مولف : لیندا حجار لیب
 • سبك : آموزشی، پژوهشی، کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786000204181
 • تعداد صفحه : 298
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 418گرم
 • عنوان
 • یادداشت مترجم
 • مقدمه
 • 1. تعریف و محتوای «حق بر محیط زیست»
 • 2. انسان محوری در برابر محیط زیست محوری
 • 3. حوزه‌ی پوشش (مسائل زیست محیطی)
 • 4. نسل سوم حقوق بشر یا حق‌های همبستگی
 • 5. توسعه‌ی پایدار به عنوان یک چارچوب مفهومی
 • مشاهده بیشتر
 • پی‌نوشت‌ها
 • بخش اول: تشریح وضعیت کنونی
 • فصل اول: بنیان‌های تاریخی و فلسفی جنبش زیست محیطی
 • مقدمه
 • آ) ریشه‌های بحران زیست محیطی
 • 1. ریشه‌های دینی بحران زیست محیطی
 • 2. انقلاب کشاورزی
 • 3. انقلاب علمی
 • 4. سرمایه‌داری
 • 5. رشد جمعیت
 • 6. فقر شدید و رفاه
 • ب) ظهور و توسعه‌ی محیط زیست‌گرایی
 • 1. بنیان گذار محیط زیست گرایی
 • 2. پیدایش محیط زیست گرایی مدرن
 • ب) مفاهیم اصلی فلسفه‌ی محیط زیست
 • 1. انسان محوری
 • 2. محیط زیست محوری
 • 2-آ. تعریف
 • 2-ب. کل گرایی و فرضیه‌ی گایا
 • 2-ت. اکولوژی بنیادین و اکولوژی فرافردی
 • 2-ث. نقد اکولوژی بنیادین و دیگر نظریه‌های محیط زیست محور
 • ت) بین المللی سازی موضوعات زیست محیطی: از عرصه‌ی فلسفی تا عرصه‌ی حقوقی
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت ها
 • فصل دوم: مروری بر ویژگی‌ها و مجادلات مربوط به حقوق بشر
 • مقدمه
 • آ) نظریه‌های حقوق بشر: بنیادهای فلسفی و حقوقی
 • ب) انسان‌ها به عنوان دارندگان حقوق (بشر)
 • پ) بین المللی سازی و جهان گرایی حقوق بشر
 • 1.بین المللی سازی حقوق بشر
 • 2.جهان گرایی در برابر نسبی گرایی فرهنگی
 • ت) یکپارچگی و تفکیک ناپذیری حقوق بشر: طبقه بندی حقوق بشر
 • 1. دوگانه‌ی حفوف بشر
 • 2. مفهوم نسل سوم حقوق بشر
 • 3. فردگرایی در برابر جمع گرایی
 • ث) اجرایی کردن حقوق بشر
 • 1. رعایت حقوق بشر بین المللی
 • 2. نقش سازمان‌های مردم نهاد
 • 3. عدالت پذیری حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی
 • 4. تعهدات دولت‌ها
 • 5. محدود بودن متولّیان حقوق بشر (به بخش دولتی)
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت‌ها
 • بخش دوم: مفهوم سازی و توسعه‌ی مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر
 • فصل سوم: نظریه پردازی رویکردهای حقوق بشری مختلف درباره‌ی‌ مسائل زیست محیطی
 • مقدمه
 • آ) نظریه‌ی گسترش
 • 1. حق زندگی
 • 2. حق بر زندگی خصوصی
 • 3. حق بر استاندارد مناسب زندگی و حق بر سلامت
 • ب) نظریه‌ی «دموکراسی زیست محیطی»
 • 1. مفاد بین المللی حق‌های شکلی زیست محیطی
 • 2. کنوانسیون آرهوس
 • 3. فواید حق‌های شکلی زیست محیطی
 • پ) نظریه‌ی آفرینش
 • 1. مسائل مربوط به تعریف اصطلاحات
 • 2. مخالفت‌های دیگر با ‌حق‌های ماهوی زیست محیطی
 • 3. از حق‌های شکلی و اشتقاقی تا حق‌های ماهوی زیست محیطی
 • نتیجه‌گیری
 • پی‌نوشت‌ها
 • فصل چهارم: ترکیب بندی جدید نظام حقوق بشر با بهره‌گیری از مفهوم....
 • مقدمه
 • آ) توسعه‌ی پایدار: پیوند مصلحتی محیط زیست و توسعه
 • 1. توسعه‌ی پایدار چیست؟
 • 2. سه رُکن توسعه‌ی پایدار
 • ب) توسعه‌ی پایدار به مثابه چارچوبی نظری و هنجاری برای حق بر توسعه و حق بر ....
 • 1. توسعه‌ی پایدار پیوندی است میان تجارت و محیط زیست
 • 2. توسعه‌ی پایدار به مثابه مفهوم سازش دهنده‌ی توسعه و محیط زیست
 • 3. گفتمان حقوق بشر به مثابه مخرج مشترک محیط زیست و توسعه
 • پ) ترکیب بندی جدید نظام حقوق بشر
 • 1. حق بر دموکراسی و میثاق بین المللی حقوق‌های مدنی و سیاسی
 • 2. حق بر توسعه و میثاق بین المللی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • 2-آ. حق بر توسعه: همگرایی توسعه و حقوق بشر
 • 2-ب. ماهیت حق بر محیط زیست
 • 3. یک حق بر محیط زیست، یا چندین حق زیست محیطی؟
 • ت) به سوی میثاق جدیدی برای حق‌های زیست محیطی
 • 1. حقوق طبیعت
 • 2. حق بر محیط زیست سالم (عاری از آلودگی)
 • 3. حق بر منابع طبیعی
 • 4. حق بر آب
 • 5. حق بر غذا
 • 6. حق بر زمین بومی
 • 7. بهره وران و متولیان حق‌های زیست محیطی
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت‌ها
 • نتیجه گیری
 • پی‌نوشت‌ها
 • کتابنامه
 • واژه نامه
 • نام‌ها
 • نمایه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید