حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • مقدمه
  • فصل اول: انحلال وو جانشینی در سازمان‌های بین المللی
  • فصل دوم: اَعمال قابل انتساب به سازمان‌های بین المللی
  • فصل سوم: مسئولیت سازمان‌های بین المللی در حقوق بین الملل
  • فصل پنجم: در جست و جوی مرز میان مسئولیت بین المللی سازمان و اعضای آن
  • فصل ششم: عوامل رافع وصف متخلفانه اعمال ارتکابی سازمان‌های بین المللی
  • فصل هفتم: آثار و نتایج مسئولیت سازمان‌های بین المللی
  • نتیجه
  • نمایه
  • فهرست منابع

در کتاب حاضر که با عنوان حقوق سازمان های بین المللی، جلد دوم انتشار یافته در ادامه مباحث همین عنوان کتاب انتشار یافته می باشد. در این جلد از کتاب حقوق سازمان های بین المللی سعی شده دو موضوع انحلال و جانشینی و نیز مسولیت سازمان های بین المللی از جنبه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

سرفصل های این کتاب را می توان به موارد زیر تقسیم نمود:

1- انحلال و جانشینی در سازمان های بین المللی

2- اعمال قابل انتساب به سازمان های بین المللی

3- مسولیت های سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل

4- مسولیت بین المللی سازمان های بین المللی

5- عوامل رافع وصف متخلفانه اعمال ارتکابی سازمان های بین المللی

6- آثار و نتایج مسولیت سازمان های بین المللی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید