حقوق بیمه

حقوق بیمه

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات سمت
 • مولف : دکتر ایرج بابایی
 • سبك : اموزشی،کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786000204648
 • تعداد صفحه : 272
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : پانزدهم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 398 گرم
 • عنوان
 • پیشگفتار ویراست 3
 • پیشگفتار ویراست 2
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول- کلیات
 • الف) تعریف بیمه
 • ب)مبانی ریاضی عملیات بیمه
 • ج) انواع بیمه
 • 1. بیمه خسارات
 • 2. بیمه اشخاص
 • د) سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران
 • 1. بیمه مرکزی ایران
 • 2. شرکت‌های بیمه
 • 3. نمایندگی‌های بیمه
 • 4. کارگزاران (دلالان بیمه)
 • هـ) اوصاف عقد بیمه
 • 1. بیمه عقدی است رضایی (قصدی)
 • 2. بیمه عقدی است لازم
 • 3. بیمه عقدی است معوض
 • 4. بیمه عقدی است غیرمجانی
 • 5. بیمه عقدی است استمراری
 • 6. بیمه عقدی است اتفاقی
 • 7. بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت
 • 8. بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)
 • و) انعقاد قرارداد بیمه
 • 1.سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه‌ای
 • 2. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه
 • فصل دوم: اصول و عناصر مشترک عقود بیمه
 • بخش اول: ریسک موضوع بیمه
 • الف) تعریف
 • ب) مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه
 • 1. تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک
 • 2. استثناهای ریسک موضوع بیمه
 • بخش دوم- حق بیمه
 • الف) شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه
 • ب) ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
 • بخش سوم- وقوع حادثه برای موضوع بیمه
 • الف) وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه
 • 1.اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت
 • 2. اعلام وقوع حادثه به بیمه‌گر
 • ب) وظایف بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه
 • فصل سوم: قواعد خاص بیمه‌های خسارت
 • بخش اول: اصول مشترک بیمه‌های خسارت
 • الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر
 • 1.نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر
 • 2.نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه
 • ب)محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه
 • 1.محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه گذار
 • 2.محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گر
 • ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه
 • 1.شرایط انتقال بیمه
 • 2.آثار انتقال بیمه
 • بخش دوم: احکام خاص بیمه‌های اموال
 • الف) جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال
 • 1.طبیعت جانشینی بیمه‌گر در دعوی علیه مسئول حادثه
 • 2.شرایط و آثار دعوی جانشینی
 • 3.استثناهای دعوی قائم مقامی
 • ب)حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر
 • بخش سوم: احکام خاص بیمه‌های مسئولیت
 • الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت
 • 1.بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار
 • 2.هزینه‌های دعوی مسئولیت
 • ب) نقش بیمه‌گر دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌‌گذار مسئول حادثه
 • 1. منع بیمه گذار از پذیرش مسئولیت
 • 2. منع بیمه گذار از مصالحه با زیان دیده در مورد مسئولیت
 • 3. شرط اداره دعوی مسئولیت و تحویل اسناد و مدارک دعوی به بیمه‌گر
 • 4. تعهد بیمه‌گر به پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت
 • ج) دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر
 • 1. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم
 • 2. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه‌گر
 • فصل چهارم: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
 • الف) مسئولیت جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و پوشش.....
 • 1.تعیین مسئول جبران خسارت و مسئول خرید پوشش بیمه
 • 2. تمیز دارنده وسیله نقلیه
 • 3. دامنه پوشش بیمه: تکلیف بیمه به جبران خسارت به صرف ارتباط وسیله نقلیه
 • ب)نظام خاص جبران خسارت بدنی
 • 1.میزان خسارت پرداختی به قربانیان حوادث رانندگی توسط بیمه‌گر
 • 2. نظام خاص پرداخت خسارات توسط بیمه‌گر قبل از صدور
 • 3.صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
 • ج) نظام خاص خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیان دیده
 • د) دعوی زیان دیده برای جبران خسارت توسط بیمه‌گر
 • 1.دعوی زیان دیده علیه راننده یا مسبب حادثه و جبران خسارت توسط بیمه گر
 • 2. دعوی مستقیم علیه بیمه گر
 • هـ) استثنائات و محدودیت‌های حاکمیت قانون و پوشش بیمه اجباری شخص ثالث
 • 1. افراد استثنا شده: استثنای راننده مسبب حادثه
 • 2. حوادث و اموال استثنا شده
 • منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس «حقوق بیمه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید