ثبت املاک در ایران

ثبت املاک در ایران

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات گنج دانش
 • مولف : علی حقیقت
 • سبك : آموزشی، پژوهشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9789647618830
 • تعداد صفحه : 256
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : چهارم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 394 گرم
 • پیشگفتار
 • منابع
 • بخش اول – کلیات
 • (گفتاری در املاک و اموال – مالکیت و اسباب تملک)
 • گفتار اول – املاک و اموال
 • 1. املاک
 • حریم املاک
 • 2. اموال
 • اقسام مال
 • حقوق اشخاص در اموال
 • مشاهده بیشتر
 • اقسام حقوق عینی در اموال خارجی (منقول و غیرمنقول)
 • مالکیت
 • ویژگی های مالکیت
 • مالکیت فردی و عمومی (املاکی که مالک خاص ندارند)
 • اشتراکات عمومی – مباحات – اموال مجهول المالک
 • 3. حق انتفاع
 • موارد حق انتفاع
 • اول – حق انتفاع به معنی خاص (حبس مطلق – حبس مؤبد – عمری – رقبی - سکنی)
 • فرق حبس مطلق و عمری
 • دوم – حق انتفاعات از مباحات
 • سوم – وقف
 • معانی وقف
 • انواع وقف
 • تفاوت حبس و وقف
 • قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
 • زوال حق انتفاع
 • حق ارتفاق
 • فرق حق ارتفاق و انتفاع
 • گفتار دوم – اسباب تملک
 • 1. احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • الف – احیاء اراضی موات
 • لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 26 فروردین 1359
 • ب – حیازت مباحات
 • 2. عقود و تعهدات
 • 3. اخذ به شفعه
 • 4. ارث
 • ثمن یا ربع اعیان (فرض زوجه)
 • بخش دوم – ثبت املاک در ایران معاصر
 • الف – مقدمه
 • ب – تاریخچه
 • فصل اول – شرح سازمان ثبت اسناد و املاک
 • 1. تشکیلات اداری
 • 2. رسالت سازمان ثبت کشور
 • 3. معنی واژه های : سازمان ، ثبت ، اسناد و املاک
 • 4. وجه تسمیه اداره ثبت اسناد و املاک
 • 5. ویژگی های ادارۀ ثبت
 • 6. هدف ثبت املاک
 • 7. نقش اجتماعی ثبت املاک
 • فصل دوم – شیوه های مختلف ثبت املاک و قانون و مقررات مربوط
 • مقدمه
 • 1. شیوه ثبت عادی
 • 2. شیوه ثبت عمومی
 • مقررات ثبت عمومی
 • 1. ماده 9 قانون ثبت (آغاز عملیات ثبتی عمومی)
 • نکته
 • 2. پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه (ماده 10)
 • حفظ موقوفات در شماره گذاری
 • نحوه شماره گذاری
 • ملک از قلم افتاده و تعیین شماره فرعی (ماده 9 و 106 آئین نامه)
 • 3. تنظیم اظهارنامه ثبتی
 • مندرجات اظهارنامه
 • دفتر توزیع اظهارنامه
 • 4. ماده 11 قانون ثبت در درخواست ثبت
 • مجهول المالک در حقوق ثبت
 • مقدمه
 • ثبت املاک در مجهول المالک
 • مقدمه
 • ماده 12 قانون ثبت
 • ثبت املاک مجهول المالک (ماده 12 قانون ثبت اصلاحی سال 1322)
 • مقررات ثبت مجهول المالک
 • 1. تصرف به عنوان مالکیت
 • 2. بنچاق
 • 3. قباله جات
 • 4. استشهادیه
 • د- روش قبول درخواست ثبت مجهول المالک
 • 1. د- مجموعه آموزشی سیستم عملیات ثبت
 • 2. د- روش قبول ثبت (حسب سیستم عملیات ثبتی) کد1-01
 • سوم- درخواست ثبت مالکیت های خاص و مقررات مربوط به موضوع
 • مواد 27 و 32 قانون (املاک موقوفه و دولتی) ثبت و غیره
 • 1. قبول ثبت از اتباع بیگانه
 • 2. ثبت ملک مورد صلح محاباتی
 • 3. قبول ثبت از اشخاص اداری و حقوقی
 • 4. ثبت املاک با شرط خیار
 • 5. ثبت املاک مسبوق به دعوی
 • 6. ثبت متقاضیان بلاتصرف و مسبوق به سابقه تصرف
 • 7. ثبت ملک متوفای بلاوارث به نام دولت
 • 8. ثبت آثار ملی
 • 9. ثبت اراضی مستحدث ساحلی
 • 10. ثبت املاک در مناطق عشایری (مصوب 5 اسفند 1344)
 • 11. ثبت متروکات شهرداری و وزارت نیرو
 • 12. ثبت موقوفات
 • 13. ثبت ملک به نام ارتش طبق دادنامه قطعی
 • 14. فبول درخواست ثبت معادن و اراضی شامل معدن
 • 15. نحوه ثبت اموال غیرمنقول بر اساس حکم دادگاه
 • 16. تقاضای ثبت موضوع دادنامه دادگاه (املاک واگذاری)
 • توزیع بندهای 278 و 279 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 • 17. ثبت ثمن یا ربع اعیانی
 • 18. ثبت املاک دولتی
 • 19. ثبت اراضی سازمان مسکن و شهرسازی
 • 20. چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن
 • فصل سوم – اصولی در درخواست ثبت
 • اول – شناخت اصولی که باید هنگام قبول ثبت رعایت شوند
 • دوم – شناخت املاکی که نیاز به تقاضای ثبت ندارند
 • سوم – شناخت موانع قبول ثبت از اشخاص
 • چهارم – شناخت املاکی که نیاز به ثبت ندارند
 • فصل چهارم – ادعا و اختلافات احتمالی در پذیرفتن ثبت
 • الف – اختلاف در اشاعه و افراز
 • ب – اختلاف در حین تقاضای ثبت
 • ج – ادعای بعد از قبول تقاضای ثبت
 • فصل پنجم – اگهی های نوبتی
 • 1. آگهی و هدف از انتشار آن
 • 2. جراید درج آگهی ها
 • 3. کیفیت آگهی های نوبتی
 • 4. زمان انتشار آگهی های نوبتی
 • 5. اقدامات لازم در جهت آگهی های ثبتی
 • 6. اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در آگهی های نوبتی
 • 7. ارتباط آگهی با موضوع انتقال در اثناء عملیات مقدماتی
 • بخش سوم – تحدید حدود
 • مقدمه
 • فصل اول – تحدید عمومی (ماده 14 قانون ثبت)
 • 1. آگهی تحدید و مقررات مربوط
 • 2. اشتباه در آگهی تحدیدی
 • 3. مقررات و نحوه تعیین حدود
 • 4. مندرجات صورت مجلس تحدید حدود (ماده 72 آئین نامه قانون ثبت)
 • فصل دوم – تحدید حدود اختصاصی
 • 1. مقررات تحدید اختصاصی
 • 2. روش تعیین حدود اختصاصی
 • فصل سوم – امور متفرقه
 • 1. تحدید حدود بدون انتشار آگهی
 • 2. موردی که نیاز به تحدید حدود نیست
 • 3. تکلیف نماینده محدد بعد از عمل تحدید حدود
 • بخش چهارم – اعتراض
 • 1. شرح اعتراض
 • 2. کسانی که حق اعتراض به حدود دارند
 • محل و زمان قانونی ارائه دادخواست اعتراضات
 • الف – محل تسلیم
 • ب- زمان قانونی اعتراض
 • شیوه رسیدگی به اعتراضات واصله
 • چه کسانی حق اعتراض ماهوی دارند
 • 3. اعاده دادرسی در رابطه با اعتراض
 • 4. کسانی که حق اعتراض به حدود دارند
 • تبصره ماده 20 قانون ثبت (اعتراض به حدود و املاک شهری)
 • قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت
 • پیرامون اعتراض
 • 1. انتقال ملک مورد اعتراض
 • 2. فوت – حجر – جنون معترض
 • 3. ادعا بعد از انقضاء مدت اعتراض (ماده 24 قانون ثبت)
 • مجازات جرائم متقاضیان ثبت املاک مطابق قانون ثبت
 • تعریف مختصری از کلاهبرداری و کلاهبردار
 • بخش پنجم – ثبت ملک در دفتر املاک
 • فصل اول – ملک جاری و دفتر املاک
 • مقدمه
 • 1. دفتر املاک
 • اهمیت دفتر املاک
 • 2. دفتر نماینده املاک
 • 3. سند مالکیت
 • سند مالکیت جدید تک برگی
 • 4. سند مالکیت جدید تک برگی و بخشنامه مربوطه
 • متمم سند مالکیت
 • 5. ارزیابی
 • 6. مقررات و نحوه اقدام
 • حق الثبت املاک
 • فصل دوم – دستورهای خاص در باب ثبت املاک
 • 1. تکمیل اظهارنامه
 • 2. عدم دسترسی به آگهی های نوبتی
 • 3. موضوع حقابه
 • 4. منع صدور سند مالکیت بدون مساحت
 • فصل سوم – ماده 22 قانون ثبت و آثار حقوقی آن
 • جستاری در ماده 22 قانون ثبت
 • فصل چهارم – مقررات ثبت مالکیت های خاص در دفتر املاک
 • 1. ثبت و صدور سند مالکیت به نام ورثه ، وصی ، موصی له
 • 2. صدور سند مالکیت موقوفات
 • 3. ثبت و صدور سند مالکیت به استناد حکم تملیک
 • 4. صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی
 • شرح مواد 142 الی 145 قانون ثبت
 • 5. صدور سند مالکیت انتقالات اجرائی
 • 6. صدور سند مالکیت مورد وثیقه به نام دولت حسب درخواست دادسراها
 • 7. ثبت و صدور سند مالکیت قنوات
 • 8. صدور سند مالکیت منابع ملی
 • 9. صدور اسناد مالکیت به نام دولت بر اساس قانون زمین شهری
 • 10. صدور سند مالکیت اراضی موات خارج از محدوده شهری
 • 11. مواد 147 و 148 و صدور سند مالکیت به اعتبار آن ها
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • 12. صدور سند جدید و امتناع بعضی از ورثه یا شخص ثالث از ارائه سند مالکیت اولیه
 • 13. صدور سند مالکیت اعیانی بر اساس ماده 104 مکرر آییین نامه قانون ثبت
 • توضیحی بر ماده 104 مذکور
 • 14. صدور سند مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر اتفاق غیرمترقبه از بین رفته اند
 • 15. صدور سند مالکیت آپارتمان ها
 • 16. صدور سند مالکیت روستاها
 • آئین نامه اجرائی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه
 • 17. سند مالکیت قطعات تفکیکی
 • 18. صدور سند مالکیت ثمن یا ربع اعیانی
 • تکلیف اسناد انتقال در ادارۀ ثبت
 • مجازات جرائم اعضاء ثبت اسناد و املاک در قانون ثبت
 • بخش ششم – اشتباهات ثبتی – هیأت نظارت – شورای عالی ثبت
 • فصل اول – هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
 • مقدمه
 • 1. هیأت نظارت
 • 2. شورای عالی ثبت
 • فصل دوم – ماده 25 قانون ثبت
 • 1. مقدمه
 • 2. فرازهای هشتگانه ماده 25 قانون ثبت و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی
 • لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
 • 3. تبصره های پنج گانه ماده 25 قانون ثبت
 • فصل سوم – در رابطه با گزارش ها و آراء و لایحه اختیارات تفویضی هیأت نظارت و شورایعالی ثبت
 • 1. گزارش اختلافات و اشتباهات ثبتی
 • 2. نحوه گزارش ها به هیأت نظارت
 • 3. نکاتی راجع به آراء هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
 • 4. لایحه اختیارات تفویضی
 • بخش هفتم – آپارتمان و قانون تملک آن
 • 1. تملک
 • 2. آپارتمان
 • 3. قانون تملک
 • اداره آپارتمان ها
 • حقوق آپارتمان نشینی
 • فرهنگ آپارتمان نشینی
 • بخش هشتم – تغییر وضعیت املاک
 • 1. تجمیع
 • 2. موضوع ماده 45 ائین نامه قانون ثبت و اصلاحی سال 1377
 • 3. تفکیک
 • قانون و مقررات تفکیک
 • الف – تفکیک اراضی در محدوده شهرها
 • ب – تفکیک اراضی خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها
 • نکات توضیحی
 • ج – تفکیک عرصه بر اساس اعیان
 • د – تفکیک اعیانیها – تفکیک آپارتمان ها
 • ه – تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان های عمران اراضی
 • مواد الحاقی به تفکیک آپارتمان ها
 • 1. تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها
 • 2. شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان ها
 • و – هزینه تفکیک
 • ز – نکاتی که رعایت آن ها در تفکیک ضروری است
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • 4- تقسیم
 • مقدمه
 • تقسیم املاک مشاع
 • 5- افراز
 • قانون افراز و فروش املاک مشاع
 • توضیحی بر ماده 1 قانون افراز
 • روش افراز املاک
 • چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن
 • موارد منع افزار و تقسیم
 • فرق تفکیک ، تقسیم و افراز
 • بخش نهم – اصلاح اسناد مالکیت
 • فصل اول – اصلاح اشتباهات غیرذاتی
 • 1. اصلاح وضع املاک
 • 2. اصلاح حد به کوچه
 • 3. انصراف از طرح و اصلاح سند مالکیت
 • 4. تغییر نوع ملک در سند مالکیت
 • 5. جابجائی املاک
 • 6. اشتباهات قلمی
 • فصل دوم – اصلاح سند مالکیت به لحاظ وجود اشتباهات ذاتی
 • کسر یا اضافه مساحت
 • 1. کسر مساحت
 • 2. اضافه مساحت
 • اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
 • روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت
 • اصلاح اضافه مساحت خارج از شمول ماده 149
 • فصل سوم – امور متفرقه در رابطه با سند مالکیت و بازداشت ملک
 • 1. تعویض اسناد مالکیت
 • 2. بازداشت
 • بخش دهم – فقدان سند مالکیت یا پرونده ثبتی
 • فصل اول – فقدان سند مالکیت
 • 1. مقررات و نحوه اقدام
 • 2. شرح تبصره های 2 و 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
 • 3. صدور سند مالکیت المثنی بدون انتشار آگهی فقدان
 • 4. روش صدور سند مالکیت المثنی کد 9 – 01
 • 5. نحوه صدور المثنی سند مالکیت باقیمانده
 • 6. نحوه ابطال سند مالکیت المثنی
 • فصل دوم – فقدان پرونده ثبتی
 • 1. مقررات و نحوه اقدام
 • رأی مورخ 27/7/1340 شورای عالی ثبت
 • 2. تکلیف ادارات ثبت در فقدان پرونده ثبتی قطعات تفکیکی
 • بخش یازدهم – کاداستر CADASTRE
 • مقدمه
 • واژه کاداستر
 • نقش کاداستر
 • مزایای کاداستر
 • مزایای کاداستر برای دولت و جامعه

اهداف ثبت املاک عبارتند از: 1- برای تعیین و محفوظ بودن مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حقوق نسبت به آنها؛ 2- سهولت اخذ مالیات اراضی از صاحبان آنها و برقراری نظم مالیاتی املاک و حفظ حقوق عمومی؛ 3- استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید