ترجمه تحت اللفظی و روان بایسته های حقوق قرارداد Essential Contract Law

ترجمه تحت اللفظی و روان بایسته های حقوق قرارداد Essential Contract Law

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • 1-مقدمه (Introduction)
  • 2-توافق (Agreement)
  • 3-قصد(Intention)
  • 4-عوض(Consideration)
  • 5-مکتوب بودن(Writing)
  • 6-مفاد(مندرجات) Contents
  • 7-اهلیت (Capacity)
  • آزمون 91
  • آزمون 92

 کتاب بایسته های حقوق قرارداد (Essential Contract Law) به شکل ترجمه زیرنویس و تحت اللفظی ترجمه شده است

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید