ایرادات قضایی بر نحوه ی طرح دعاوی حقوقی
ایرادات قضایی بر نحوه ی طرح دعاوی حقوقی
ایرادات قضایی بر نحوه ی طرح دعاوی حقوقی - پشت جلد

ایرادات قضایی بر نحوه ی طرح دعاوی حقوقی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات دادگستر
 • مولف : رضا عموزاد
 • سبك : آموزشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786002820556
 • تعداد صفحه : 672
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : پنجم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1156گرم
 • فصل اول
 • ایرادات ناظر به صلاحیت مدعی برای طرح دعوا
 • مبحث نخست: دارا نبودن اهلیت قانونی و سمت برای اقامه دعوا
 • گفتار نخست: دارا نبودن اهلیت قانونی
 • گفتار دوم: فقدان سمت برای طرح دعوا
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث دوم: نداشتن نفع (ذینفع نبودن) در دعوا
 • گفتار اول: مشروع و قانونی بودن نفع
 • گفتار دوم: فعلیت داشتن نفع
 • گفتار سوم: شخصی و مستقیم بودن نفع
 • فصل دوم
 • ایرادات ناظر تعیین خوانده
 • مبحث نخست: فقدان اهلیت وعدم توجه دعوا به خوانده
 • گفتار نخست: فقدان اهلیت برای خوانده
 • گفتار دوم: عدم توجه دعوا به خوانده
 • مبحث دوم: کافی نبودن تعداد خواندگان
 • گفتار نخست: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول
 • گفتار دوم: دعاوی مربوط به انعقاد و ابطال قراردادها و اجرای آثار آن‌ها
 • گفتار سوم: دعاوی راجع به مسئولیت مدنی، اسناد سجلی و ....
 • فصل سوم
 • ایرادات ناظر بر خواسته
 • مبحث نخست: منوط بودن طرح بعضی از دعاوی به اثبات یا تحقق امر دیگری
 • گفتار نخست: دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
 • گفتار دوم: دعاوی راجع به تقسیم ترکه
 • گفتار سوم: دعاوی مربوط به عقود و قراردادها
 • گفتار چهارم: دعاوی راجع به مالکیت بر اموال غیرمنقول (اعم از مالکیت، افراز و فروش، انتقال رسمی و ...)
 • گفتار پنجم: دعاوی مربوط به اثبات مالکیت و ابطال اسناد موضوع عرصه‌های منابع ملی (جنگل‌ها و مراتع، اراضی جنگلی و ‌بیشه‌های طبیعی....)، موات، مطالبه خسارت از دولت و شهرداری‌ها
 • گفتار ششم: دعاوی راجع به ثبت احال خانواده و اعاده دادرسی
 • مبحث دوم: ضرورت اقامه برخی از دعاوی به صورت توآمان
 • گفتار نخست: دعاوی راجع به املاک بر مبنای وقایع حقوقی؛ اعم از دعاوی اثبات مالکیت، خلع ید، اثبات حق ارتفاق، رفع ممانعت و مزاحمت از حق
 • گفتار دوم: دعاوی راجع به تقسیم ترکه
 • گفتار سوم: دعاوی مربوط به املاک برمبنای اعمال حقوقی، اعم از اثبات صحت و اصالت بیع، مالکیت و ابطال سند رسمی، الزام متعهد در پیش فروش آپارتمان به اخذ صورت مجلس تفکیکی، پایان کار و انتقال سند
 • مبحث سوم: موجه و قانونی نبودن طرح تعددی از دعاوی
 • گفتار نخست: دعاوی مربوط به اعمال حقوقی، مانند، دعاوی راجع به اثبات عقود و قراردادها، اعلان انحلال و بطلان قراردادها، و الزام به انجچام تعهد و انتقال رسمی مورد معامله
 • گفتار دوم: دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر
 • گفتار سوم: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، مانند، اثبات مالکیت، ابطال اسناد رسمی، تقسیم و افراز املاک مشاعی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق
 • گفتار چهارم: در طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام
 • گفتار پنجم: طواری ناشی از دعاوی طاری، مانند دعوای وارد ثالث، جلب ثالث و طواری ناشی از ایرادات، مانند، اعتبار امر قضاوت شده
 • گفتار ششم: دعاوی قابل طرح در نهادهای شبه قضایی، دعاوی که باید جزمی باشند یا این که طرح آن‌ها موکول است به انقضاء مدت
 • گفتار هفتم: محدودیت در تعیین و طرح برخی از موضوعات به عنوان دعوا، عدم تعیین خواسته و عناوین دعوا بر مبنای رابطه حقوقی و قانون و نقش تصیف خواسته بر تعیین آن، ممکن نبودن طرح دعوای اعسار از سوی تاجر و لزوم اعتراض به اسناد تجاری در مهلت قانونی برای مراجعه به ضامن
 • فهرست منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید