حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • «مقدمه»
 • «کلیات»
 • فصل نخست- مالکیت قسمت‌های مختلف ساختمان
 • مبحث یکم- قسمت‌های مشترک
 • مبحث دوم- قسمت‌های اختصاصی
 • فصل دوم- ماهیت حقوقی قسمت‌های مشترک ساختمان
 • فصل سوم- هزینه‌های ساختمان
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث یکم- منابع تأمین هزینه‌های مشترک و موارد مصرف آن‌ها
 • مبحث دوم- نحوه‌ی وصول هزینه‌های ساختمان
 • فصل چهارم- اداره‌ی امور ساختمان
 • مبحث یکم- مجامع عمومی مالکان
 • مبحث دوم- مدیر یا هیئت مدیران
 • مبحث سوم- وظایف و اختیارات مدیر
 • مبحث چهارم- پایان مأموریت مدیر
 • مبحث پنجم- خزانه داری
 • فصل پنجم- بازسازی ساختمان
 • ضمائم
 • فهرست منابع و ماخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید