یاداشت هایی بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
یاداشت هایی بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
یاداشت هایی بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری - پشت جلد

یاداشت هایی بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
 • ماده1
 • ماده21
 • ماده3
 • ماده4
 • ماده5
 • ماده6
 • ماده7
 • ماده8
 • مشاهده بیشتر
 • نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
 • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

از مهمترین قوانین خاص و پر استفاده و کاربرد در حقوق جزا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که در قالب هشت ماده در تاریخ 1367/09/15 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. از این قانون مکرراً در آزمون های حقوقی پرسش طرح شده است که لازم می نماید به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در قسمت اول این کتاب به شیوه حاشیه نویسی به تفسیر و توضیح تک تک مواد این قانون پرداخته است که نگارنده در مقدمه کتاب آورده است: «مطالب این وجیزه صرفاً یادداشت های شخصی می باشد...» مطالب این مجموعه به نوعی برداشت شخصی و کلی، امّا دقیق و علمی از مطالب ذکر شده در منابع اصلی بوده است. در خلال یادداشت های ذیل مواد قانونی، به مواد قانونی مرتبط و آراء وحدت رویه اشاره و ارجاع شده است. در قسمت دوم نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با قانون مزبور حمع آوری و ذکر شده است و در انتها قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مرتبط با قانون مزبور است ذکر شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید