حقوق تجارت بین الملل (جلد دوم)

حقوق تجارت بین الملل (جلد دوم)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش سوم- تأمین مالی صادرات
 • فصل بیستم- بروات
 • فصل بیست و یکم- ترتیبات وصول
 • فصل بیست و دوم- اعتبارات اسنادی
 • فصل بیست و سوم- ضمانت‌های بانکی و دیگر ضمانت‌های قراردادی
 • مشاهده بیشتر
 • فصل بیست و چهارم- عاملیّت، خرید دین، تأمین مالی برای اجاره و سایر شکل‌های تأمین مالی بازرگانی
 • فصل بیست و پنجم- تضمین‌های اعتبارات صادراتی
 • فصل یبست و ششم- بیمه دریایی و هوایی
 • بخش پنجم- حمل و نقل صادرات
 • فصل بیست و هفتم- حمل دریایی کالاها
 • فصل بیست و هشتم- حمل و نقل کانتینری
 • فصل بیست و نهم- حمل هوایی کالاها
 • فصل سی‌ام- حمل زمینی کالاها
 • بخش ششم- حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی
 • فصل سی و یکم- داوری تجاری بین المللی
 • فصل سی و دوم- دعوای قضایی تجاری بین المللی
 • فصل سی و سوم- آیین حل و فصل اختلافات در گات
 • بخش هفتم- قراردادهای ساخت و بلند مدت
 • فصل سی و چهارم- ساخت کارخانه‌ها و تأسیسات در خارج
 • بخش هشتم- حقوق گمرکی
 • فصل سی و پنجم- مقررات دولتی برای صادرات
 • پیوست‌ها
 • دعاوی
 • تصمیم‌های دیوان دادگستری اروپا و کمیسیون جامعه اروپا
 • قوانین
 • کنوانسیون‌های بین المللی و سایر اسناد تنظیم شده حقوق تجارت بین‌المللی
 • اسناد قانونی
 • قواعد دیوان عالی
 • مقررات جامعه اروپا
 • مطالب قانونی ایالات متحده
 • عرف و رویه یکنواخت اعتبارات اسنادی (ویرایش 1983)
 • اختصارات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت بین‌الملل» تدوین شده است. ضمناً دانشجویان مقطع کارشناسی میتوانند به عنوان منبع فرعی «حقوق تجارت 1، 2، 3، 4» و سایر مؤسسات صادراتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید