حقوق تجارت بین الملل (جلد اول )

حقوق تجارت بین الملل (جلد اول )

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار
 • زندگینامه پروفسور کلایواشمیتوف
 • بخش اول- فروش بین المللی کالاها
 • فصل اول- مقدمه
 • مشاهده بیشتر
 • فصل دوم- اصلاحات تجاری خاص در فروش‌‌های صادراتی
 • فصل سوم- یکسان سازی شرایط در فرو‌ش‌های بین المللی
 • فصل چهارم- اطلاعات بازار برای صادرکنندگان- بررسی بازار
 • فصل پنجم- تشکیل قرارداد
 • فصل ششم- صورتحساب‌ها و بسته بندی
 • فصل هفتم- روش‌های پرداخت
 • فصلف هشتم- اجرای قرارداد
 • فصل نهم- قبول و رد کالاها- حقوق فروشنده‌ی طلبکار قیمت خرید نسبت به کالاها
 • فصل دهم- تجارت متقابل
 • فصل یازدهم- مسئولیت ناشی از محصول
 • فصل دوازدهم- عقیم شدن قرارداد
 • فصل سیزدهم- حقوق انگلیس و حقوق خارجی
 • فصل چهاردهم- یکسان سازی قانون فروش‌های بین المللی
 • بخش دوم- تشکیلات بازاریابی در خارج
 • فصل پانزدهم- موافقتنامه‌های توزیع انفرادی، صدور پروانه و اعطای امتیاز فعالیت تجاری
 • فصل شانزدهم- توافق‌های نمایندگی
 • فصل هفدهم- شعب و شرکت‌های فرعی در خارج، تحصیل مالکیت شرکت‌ها در خارج
 • فصل هجدهم- مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) و سایر شکل‌های سازمان مشترک صادرات- گروه بندی اروپایی علایق اقتصادی
 • فصل نوزدهم- حقوق رقابت جامعه‌ی اروپا و پادشاهی متحده

ین کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت بین‌الملل» تدوین شده است. ضمناً دانشجویان مقطع کارشناسی میتوانند به عنوان منبع فرعی «حقوق تجارت 1، 2، 3، 4» و سایر مؤسسات صادراتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید