مجموعه پرسش های چهارگزینه ای دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری سراسری 1390
 • سؤالات متون فقه
 • سؤالات حقوق جزای اختصاصی
 • سؤالات حقوق جزای عمومی
 • سؤالات استعداد تحصیلی
 • پاسخنامه متون فقه
 • پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی
 • پاسخنامه حقوق جزای عمومی
 • پاسخنامه استعداد تحصیلی
 • مشاهده بیشتر
 • سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری سراسری 1391
 • سؤالات متون فقه
 • سؤالات آیین دادرسی کیفری
 • سؤالات حقوق جزای اختصاصی
 • سؤالات جرم شناسی
 • سؤالات استعداد تحصیلی
 • پاسخنامه متون فقه
 • پاسخنامه آیین دادرسی کیفری
 • پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی
 • پاسخنامه جرم شناسی
 • پاسخنامه استعداد تحصیلی
 • سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری سراسری 1392
 • سؤالات متون فقه
 • سؤالات آیین دادرسی کیفری
 • سؤالات حقوق جزای اختصاصی
 • سؤالات جرم شناسی
 • سؤالات استعداد تحصیلی
 • پاسخنامه متون فقه
 • پاسخنامه آیین دادرسی کیفری
 • پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی
 • پاسخنامه جرم شناسی
 • پاسخنامه استعداد تحصیلی
 • سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری سراسری 1393
 • سؤالات متون فقه
 • سؤالات آیین دادرسی کیفری
 • سؤالات حقوق جزای اختصاصی
 • سؤالات جرم شناسی
 • سؤالات استعداد تحصیلی
 • پاسخنامه متون فقه
 • پاسخنامه آیین دادرسی کیفری
 • پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی
 • پاسخنامه جرم شناسی
 • پاسخنامه استعداد تحصیلی
 • سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری سراسری 1394
 • سؤالات متون فقه
 • سؤالات آیین دادرسی کیفری
 • سؤالات حقوق جزای اختصاصی
 • سؤالات جرم شناسی
 • سؤالات استعداد تحصیلی
 • پاسخنامه متون فقه
 • پاسخنامه آیین دادرسی کیفری
 • پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی
 • پاسخنامه جرم شناسی
 • پاسخنامه استعداد تحصیلی

کتاب دربردارنده ی مجموعه پرسش های چهار گزینه ای جزا و جرم شناسی کنکور دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی میباشد

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید