حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات میزان
 • مولف : عبدالحسین شیروی
 • سبك : اموزشی،پژوهشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9789645115904
 • تعداد صفحه : 712
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : چهارم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1190
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول : نفت و گاز
 • گفتار اول – تشکیل نفت و گاز
 • الف – سنگ منشأ
 • ب – سنگ مخزن
 • ج – تله نفت
 • گفتار دوم – ترکیبات و ناخالصی های نفت
 • گفتار سوم – فرآورده های اصلی نفت و گاز
 • مشاهده بیشتر
 • الف – فرآورده های نفتی
 • 1. بنزین
 • 2. سوخت هواپیما
 • 3. گازوئیل
 • 4. نفت سفید
 • 5. نفت کوره
 • 6. قیر
 • ب – فرآورده های گازی
 • 1. گاز طبیعی
 • 2. ال ان جی
 • 3. سی ان جی
 • 4. ال پی جی
 • 5. میعانات گازی
 • ج – فرآورده های پتروشیمی
 • فصل دوم : عملیات نفتی
 • گفتار اول – عملیات بالادستی نفت و گاز
 • الف – اکتشافات
 • 1. زمین شناسی
 • 2. لرزه نگاری
 • 3. حفر چاه اکتشافی
 • 4. ارزیابی میدان
 • ب – توسعه
 • 1. حفاری
 • 2. تاسیسات سطح الارضی
 • ج – بهره برداری
 • گفتار دوم – عملیات پایین دستی نفت و گاز
 • الف – خطوط لوله
 • ب – پالایشگاه ها
 • ج – تأسیسات تصفیه گاز
 • د- مخازن
 • هـ - پایانه های صادراتی نفتی
 • فصل سوم : مفاهیم ، قلمرو و ماهیت حقوق نفت
 • گفتار اول – مفهوم حقوق نفت
 • الف – تعریف حقوق نفت
 • ب – مشخصه های حقوق نفت
 • 1. حقوق نفت رشته مستقل حقوقی
 • 2. بین المللی بودن حقوق نفت
 • 3. بالادستی بودن حقوق نفت
 • گفتار دوم – حقوق نفت و سایر رشته های حقوقی
 • الف – حقوق نفت و حقوق قراردادها
 • ب – حقوق نفت و حقوق اقتصادی
 • ج – حقوق نفت و حقوق بین الملل عمومی
 • د- حقوق نفت و حقوق انرژی
 • هـ - حقوق نفت و حقوق تجارت بین الملل
 • گفتار سوم – منابع حقوق نفت
 • الف – قراردادهای نفتی
 • ب – قوانین ملی مرتبط با نفت
 • ج – معاهدات
 • د- حقوق عرفی نفت
 • رویه های نفتی بین المللی
 • اصول کلی حقوقی
 • فصل چهارم – پیشینه حقوق نفت در ایران
 • گفتار اول – از امتیازنامه دارسی تا ملی شدن صنعت نفت
 • الف – امتیازنامه دارسی
 • ب – قرارداد امتیازی 1933
 • ج – سایر قوانین
 • گفتار دوم – از ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی
 • الف – ملی شدن صنعت نفت
 • ب – انعقاد قراردا کنسرسیوم
 • ج – قانون نفت 1336
 • 1. نوع و مفاد قراردادهای نفتی
 • 2. چگونگی واگذاری قراردادهای نفتی
 • 3. نظام مالی قراردادهای نفتی
 • د – قانون نفت 1353
 • 1. تأکید بر ملی شدن صنعت نفت
 • 2. ممنوعیت ترتیبات مشارکتی و تجویز قراردادهای پیمانکاری
 • 3. تشکیل شرکت ایرانی برای اجرای قرارداد
 • 4. حذف مرحله بهره برداری از شمول قراردادها
 • 5. استفاده از کالاها و خدمات داخلی
 • 6. رعایت الزامات زیست محیطی
 • 7. جبران هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار
 • 8. قانون حاکم و حل و فصل اختلافات
 • گفتار سوم – از پیروزی انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
 • فصل پنجم – مالکیت منابع نفت
 • گفتار اول – ز بر منابع نفتی
 • الف – مالکیت خصوصی
 • ب – مالکیت عمومی یا دولتی
 • گفتار دوم – مالکیت منابع نفت در فقه امامیه
 • الف – منابع نفت به عنوان معادن ظاهری
 • ب - منابع نفت به عنوان معادن باطنی
 • 1. معادن باطنی بخشی از مشترکات عمومی
 • 2. معادن باطنی بخشی از انفال
 • 3. معادن باطنی تابع مالکیت زمین
 • گفتار سوم – مالکیت منابع نفت در حقوق موضوعه ایران
 • الف – مالکیت منابع نفت در حقوق موضوعه ایران
 • ب – مالکیت منابع نفت قبل از انقلاب اسلامی
 • فصل ششم – حاکمیت ملی بر منابع نفت
 • گفتار اول – شکل گیری اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی
 • گفتار دوم – اصل حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان ضابطه حقوق بین الملل
 • گفتار سوم – تعهدات ناشی از اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
 • الف – تعهد به پرداخت غرامت
 • ب – تعهد به توسعه پایدار
 • گفتار چهارم - اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و تعهدات قراردادی
 • الف - اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و اصل لزوم قراردادها
 • ب - اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و شرط ثبات در قراردادها
 • گفتار پنجم - اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و معاهدات سرمایه گذاری
 • الف – معاهده دوجانبه سرمایه گذاری
 • ب – ایجاد عرف بین المللی جدید
 • فصل هفتم - حاکمیت ملی بر منابع نفت دریایی
 • گفتار اول – حق حاکمیت بر منابع نفت موجود در مناطق دریایی
 • الف – آبهای داخلی
 • ب – دریای سرزمینی
 • ج – منطقه مجاور
 • د – منطقه انحصاری اقتصادی
 • هـ - فلات قاره
 • و – دریاهای آزاد
 • گفتار دوم – تزاحم حقوق کشورهای همسایه در مناطق دریایی
 • الف – دیدگاه حقوق بین الملل
 • ب – وضعیت مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
 • 1. عراق
 • 2. کویت
 • 3. عربستان سعودی
 • 4. بحرین
 • 5. قطر
 • 6. امارات متحده عربی
 • 7. عمان
 • 8. پاکستان
 • ج – وضعیت مناطق دریایی ایران در دریای خزر
 • 1. رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی
 • 2. توصیف دریای خزر به عنوان دریای بسته ، نیمه بسته یا دریاچه
 • 3. تقسیم منابع نفت و گاز بین کشورهای ساحلی
 • فصل هشتم – حاکمیت ملی بر میادین مشترک نفت و گاز
 • گفتار اول – بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی
 • الف – تعهد به همکاری در بهره برداری
 • ب – بهره برداری توسط یکی از دو کشور
 • ج – بهره برداری از طریق قراردادهای توسعه مشترک
 • هـ - بهره برداری یکپارچه
 • گفتار دوم – بهره برداری از میادین مشترک در حقوق بین الملل
 • الف – بهره برداری از مخازن مشترک در اسناد بین المللی
 • ب – رویه قضایی بین المللی
 • 1. دعاوی راجع به فلات قاره دریای شمال
 • 2. اختلاف بین ایسلند و نروژ
 • 3. اختلاف بین تونس و لیبی
 • 4. اختلاف بین اریتره و یمن
 • گفتار سوم – بهره برداری از میادین مشترک در حقوق ایران
 • الف – معاهدات
 • ب – قوانین و مقررات
 • ج – سایر تعهدات بین المللی
 • فصل نهم – نفت ، سرمایه گذاری و بخش خصوصی
 • گفتار اول – سرمایه گذاری بخش خصوصی در عملیات نفتی
 • الف – قانون اساسی
 • 1. اصل چهل و سوم
 • 2. اصل چهل و پنجم
 • 3. اصل چهل و چهارم
 • 4. اصل هشتاد و یکم
 • ب – قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 • ج – قانون نفت
 • د- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 • هـ - سایر قوانین و مقررات
 • گفتار دوم – قراردادهای نفتی بین المللی
 • الف – قراردادهای نفتی مجاز
 • 1. قانون نفت
 • 2. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
 • 3. قانون مربوط به طرحهای نفتی دریای خزر
 • 4. قانون برنامه پنجم توسعه
 • 5. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
 • 6. قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 • ب – شرایط قانونی قراردادهای نفتی
 • 1. عدم انتقال مالکیت و مدیریت به اشخاص خصوصی
 • 2. بازپرداخت اصل و فرع از عواید حاصل از اجرای قرارداد
 • 3. تحمل ریسک اقتصادی قرارداد توسط پیمانکار
 • 4. عدم تضمین بانکها و مؤسسات دولتی
 • 5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب هر میدان
 • 6. رعایت حداقل سهم ایرانی
 • 7. رعایت الزامات زیست محیطی
 • 8. تولید صیانتی
 • 9. تقبل ریسک عدم اکتشاف
 • 10. مدت دار بودن مجوز اکتشاف و امکان تمدید برای یکبار
 • ج - فرآیند تهیه و تأیید قراردادهای نفتی
 • 1. مجلس شورای اسلامی
 • 2. هیأت وزیران
 • 3. شورای اقتصاد
 • فصل دهم – انواع قراردادهای نفتی
 • گفتار اول – قرادادهای بالادستی
 • الف – قرادادهای اصلی بالادستی
 • 1. ترتیبات امتیازی
 • 2. مشارکت در سرمایه گذاری
 • 3. مشارکت در تولید
 • 4. قراردادهای خدمت
 • ب – قراردادهای همکاری بالادستی
 • 1. قراردادهای شرکت در مناقصه مشترک
 • 2. سرمایه گذاری مشترک / بهره برداری مشترک / شرکتنامه
 • 3. قراردادهای توسعه یکپارچه
 • ج – قراردادهای تأمین مالی بالا دستی
 • 1. تأمین مالی پروژه
 • 2. تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 • 3. مشارکت در سود خالص
 • 4. پرداخت تولید حجمی
 • د- قراردادهای فرعی بالا دستی
 • گفتار دوم – قراردادهای پایین دستی
 • الف – قراردادهای مشتمل بر فعالیت واحد
 • 1. قراردادهای خدمات مشاوره (E)
 • 2. قراردادهای خرید کالا و سفارش تجهیزات (P)
 • 3. قراردادهای پیمانکاری (C)
 • ب – قراردادهای مشتمل بر فعالیتهای متعدد
 • 1. قراردادهای مهندسی و تأمین کالا (EP)
 • 2. قراردادهای مهندسی و ساخت (EC)
 • 3. قراردادهای تأمین کالا و ساخت (PC)
 • 4. قراردادهای مهندسی ، تأمین کالا و ساخت (EPC) طرح و ساخت (DB)
 • 5. قراردادهای مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت (EPCM)
 • 6. قراردادهای مهندسی ، تأمین کالا ، ساخت و تأمین مالی (EPCF)
 • 7. قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری (BOT)
 • 8. قراردادهای بیع متقابل (BUYBACK)
 • گفتار سوم – قراردادهای تجارت نفت و گاز
 • الف – قراردادهای خرید و فروش نفت خام
 • ب – قراردادهای خرید و فروش گاز
 • ج – قراردادهای سواپ نفت و گاز
 • فصل یازدهم – نظام مالی و مالیاتی قراردادهای نفتی
 • گفتار اول – انواع نظامهای مالی و مالیاتی
 • الف – ترتیبات امتیازی
 • 1. مدل بهره مالکانه
 • 2. مدل بهره مالکانه و مالیات
 • 3. مدل بهره مالکانه و مالیات تصاعدی
 • ب – مشارکت در سرمایه گذاری
 • ج – مشارکت در تولید
 • د – قراردادهای خدمت
 • 1. قراردادهای پیمانکاری دهه 1350 ایران
 • 2. قراردادهای خدمات عراق
 • 3. قراردادهای بیع متقابل
 • گفتار دوم – طراحی نظام مالی و مالیاتی مناسب
 • الف – ملاحظات اقتصادی
 • ب – ملاحظات اجتماعی
 • ج – ملاحظات سیاسی
 • د - ملاحظات حقوقی
 • فصل دوازدهم – روابط طرفین قراردادهای نفتی
 • گفتار اول – ناحیه قرارداد
 • الف – تحدید ناحیه قرارداد
 • ب – تقلیل ناحیه قرارداد
 • گفتار دوم – مرحله اکتشاف
 • الف – عملیات اکتشافی
 • 1. حداقل میزان سرمایه گذاری
 • 2. محدودیت در تمدید مدت اکتشاف
 • 3. برنامه اکتشاف
 • 4. اخذ تضمین
 • ب – عملیات ارزیابی
 • ج – میدان تجاری
 • 1. مفهوم تجاری بودن
 • 2. اختلاف در تجاری بودن میدان
 • گفتار سوم – مرحله توسعه
 • الف – برنامه توسعه میدان
 • ب – مهندسی پایه وفید
 • ج – استراتژی انجام قراردادها
 • فازبندی و تولید زود هنگام
 • گفتار چهارم – نظارت و کنترل کارفرما
 • الف – دریافت گزارش
 • ب – سهیم شدن کارفرما در قرارداد
 • ج – کمیته مشترک مدیریت
 • د – تصویب برنامه های عملیاتی ، کاری و بودجه
 • هـ - نظارت بر واگذاری قراردادهای فرعی
 • و – حسابرسی هزینه ها
 • گفتار پنجم – مرحله تولید
 • الف – تولید صیانتی
 • ب – تحویل نفت و گاز
 • ج – فعالیتهای ازدیاد و بهبود تولید
 • د – مرحله تولید در بیع متقابل
 • فصل سیزدهم – شروط حقوقی و قراردادهای نفتی
 • گفتار اول – فسخ قرارداد
 • الف – موارد فسخ قرارداد
 • ب – تبعات فسخ
 • گفتار دوم – الزامات داخلی
 • الف – الزام سهم داخل
 • ب – الزام فروش داخل
 • گفتار سوم – انتقال قرارداد
 • گفتار چهارم – شرط ثبات قرارداد
 • گفتار پنجم – حفظ محرمانگی
 • گفتار ششم – فورس ماژور
 • الف – شرایط فورس ماژور
 • ب – مصادیق فورس ماژور
 • ج – تبعات فورس ماژور
 • گفتار هفتم – قانون حاکم و حل و فصل اختلافات
 • الف – قانون حاکم
 • ب - حل و فصل اختلافات
 • فصل چهاردهم – نفت و سازمانهای بین المللی
 • گفتار اول – اوپک
 • الف – شرایط عضویت در سازمان و کشورهای عضو
 • ب – اهداف سازمان
 • ج – ارکان سازمان
 • د- عملکرد سازمان
 • هـ - وضعیت فعلی سازمان
 • گفتار دوم – آژانس بین المللی انرژی
 • الف – اهداف و مأموریتهای آژانس
 • 1. افزایش ذخایر نفت
 • 2. عرصه ذخایر
 • 3. کاهش تقاضا
 • 4. ایجاد سامانه اطلاعات انرژی
 • 5. تلفیق سیاست های انرژی و محیط زیست
 • ب – ساختار سازمانی آژانس
 • گفتار سوم – سازمان تجارت جهانی
 • الف – نفت و سازمان تجارت جهانی
 • ب – اوپک و سازمان تجارت جهانی
 • گفتار چهارم – پیمان منشور انرژی
 • الف – تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی
 • ب – تجارت آزاد کالاها و محصولات انرژی
 • ج – ترانزیت
 • د – حل و فصل اختلافات
 • هـ - حق حاکمیت بر منابع طبیعی ، قراردادهای نفتی و پیمان منشور انرژی
 • گفتار پنجم – سایر ترتیبات بین المللی
 • الف – مجمع بین المللی انرژی
 • ب – مجمع کشورهای صادرکننده گاز
 • فصل پانزدهم – نفت و ضوابط حفظ محیط زیست
 • گفتار اول – عملیات نفتی و رعایت ضوابط زیست محیطی
 • الف – رعایت ضوابط زیست محیطی در قراردادهای نفتی
 • ب – رعایت ضوابط زیست محیطی در مقررات ایران
 • 1. مفهوم آلودگی محیط زیست
 • 2. لزوم رعایت ضوابط زیست محیطی در فعالیتهای نفتی
 • 3. ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
 • 4. جلوگیری از آلودگی خاک
 • 5. جلوگیری از آلودگی آب شرب و آبهای زیرزمینی
 • 6. جلوگیری از آلودگی هوا
 • 7. مقابله با سوانح زیست محیطی
 • گفتار دوم – آلودگیهای نفتی دریایی
 • الف – ضوابط بین المللی
 • 1. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی نفتی دریا
 • 2. کنوانسیون بین المللی مسئولیت ناشی از خسارات آلودگی نفتی
 • 3. کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی
 • 4. کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد
 • 5. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها
 • 6. کنوانسیون بین المللی آمادگی ، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
 • 7. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشی
 • ب – ضوابط منطقه ای (خلیج فارس و دریای خزر)
 • 1. خلیج فارس و دریای عمان
 • 2. دریای خزر
 • ج – ضوابط ملی (ایران)
 • گفتار سوم – تغییرات آب و هوا
 • الف – کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا
 • ب – پروتکل کیوتو
 • ج – روشهای انعطاف پذیر
 • 1. اجرای مشترک
 • 2. تجارت انتشار
 • 3. روش توسعه پاک
 • فصل شانزدهم – نفت و حل و فصل اختلافات
 • گفتار اول – ترتیبات قراردادی
 • الف – شروط تکمیل کننده قرارداد
 • ب – شروط تغییر کار
 • ج – شروط تعدیل قیمت
 • 1. شرط کامله الوداد
 • 2. پیشنهاد صادقانه
 • 3. شرط مذاکره مجدد
 • 4. تعدیل خودکار قیمت
 • 5. تعدیل دوره ای
 • د – شرط ثبات قرارداد
 • گفتار دوم – روشهای جایگزین
 • الف – مذاکره
 • ب – کارشناسی
 • ج – سازش و میانجیگری
 • گفتار سوم – روشهای حقوقی
 • الف – داوری
 • 1. دلایل توسعه داوری
 • 2. قرارداد / شرط داوری
 • 3. شرط داوری در قراردادهای نفتی و اصل 139 قانون اساسی
 • 4. شرط داوری و موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه سرمایه گذاری خارجی
 • 5. شرط داوری در قراردادهای نفتی پس از انقلاب اسلامی
 • ب – دادرسی
 • 1. دادگاه صالح
 • 2. تعیین دادگاه توسط طرفین
 • 3. اجرای آرای دادگاه های خارجی
 • کتابنامه
 • الف) منابع فارسی و عربی
 • ب) منابع انگلیسی
 • ج) اسناد بین المللی
 • د) پرونده های بین المللی
 • فهرست موضوعی

کمبود نیروهای متعهد و متخصص بومی در وزارت نفت جهت انجام مذاکرات و عقد قراردادها، مشکلی است که در طول تاریخ پیش روی مسئولان بوده است. در راستای حل این مشکل، تاسیس رشته حقوق نفت و گاز اقدامی شایسته در سطح ملی است.

 مسائل حقوق نفت و گاز به نثری ساده و روان ولی در عین حال مستحکم و قوی در اختیار عموم قرارمی گیرد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید