حقوق نفت و گاز (موضوعات و تحولات جدید)

حقوق نفت و گاز (موضوعات و تحولات جدید)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • مقدمه
  • فصل اول : شروط زیست محیطی در قرار دادهای نفت و گاز ایران
  • فصل دوم :عرف های خوب و استاندارهای بین المللی صنعت نفت و گاز
  • فصل سوم : چالش های فروادی مدیریت های حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز ایران
  • فصل چهارم : گاز شیل و امنیت انرژی اروپا
  • فصل پنجم : قرارداد های بهره برداری مشترک
  • فصل ششم : تنظیم قرارداد های حمل و نقل در صنعت نفت و گاز
  • منابع و ماخذ
  • نمایه
  • فهرست تفصیلی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید