دادرسی های مدنی خارج از نوبت

دادرسی های مدنی خارج از نوبت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
 • خواست دادرس در رسیدگی‌های قضایی
 • دادخواهی از طریق دادگاه
 • تعیین وقت رسیدگی
 • ماندگاری قانون و تغییر شرایط
 • تدوین موارد خارج از نوبت
 • چرایی تعیین وقت در محاکم
 • مشاهده بیشتر
 • 1-عدم تناسب رشد تشکیلات با رشد جمعیت
 • 2-پچیدگی روابط اجتماعی
 • 3- حکم قانون
 • ارزیابی عوامل تعیین وقت
 • علل تطویل رسیدگی‌ها در محاکم
 • 1- علت قانونی
 • 2- کیفیت همکاری مراجع ذیربط
 • 3- فقدان شرایط مطلوب دادرسی
 • ضرورت نظم در تعیین اوقات رسیدگی
 • پیشینه ضمانت اجرای نظم دفتری
 • آراء دادگاه عالی انتظامی قضات
 • اراده قانونگذار بر رسیدگی سریع
 • تمایل قانون گذار به تعیین تکلیف سریع
 • رسیدگی‌های استثنایی
 • تجمیع اصل و استثناء
 • انواع رسیدگی‌های استثنائی
 • 1-رسیدگی خارج از نوبت
 • 2-رسیدگی فوق العاده
 • 3-رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت
 • 4- رسیدگی فوری و خارج از نوبت
 • تشریفات دادرسی در رسیدگی‌های خارج از نوبت
 • تشریفات دادرسی از منظر اداره حقوقی قوه قضائیه
 • نظریه اداره حقوقی
 • استعلام مهم
 • ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه
 • دادرسی با تشریفات خاص
 • مقررات جدید در مورد تشریفات دادرسی
 • تشریفات دادرسی از دیدگاه قانونگذار
 • نتیجه‌ی مباحث مربوط به تشریفات دادرسی
 • فهرست دادرسی‌های مدنی خارج از نوبت
 • فصل دوم: شرح موارد رسیدگی خارج از نوبت
 • دعاوی مربوط به تعمیرات کلی و اساسی مورد اجراه محل سکنی
 • دعاوی مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن و گاز در عین مستأجره (محل کسب و پیشینه و تجارت)
 • دعوای اعتراض به نظر مدیر یا هیت مدیره واحدهای آپارتمانی در مورد بدهی و صورت ریز مطالبات به عنوان هزینه‌های مشترک
 • رسیدگی به دعاوی تجدید نظر مربوط به تصمیم دادگاه در مورد تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق
 • دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی
 • دعاوی مربوط به وثیقه مطالبات اشخاص از بابت فروش اراضی موات شهری
 • اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از جهت نوع زمین
 • دعاوی موضوع قانون توزیع عادلانه آب
 • 1- دعوای تخلیه یا خلع ید از بستر رودخانه‌ها و قلع و قمع بناهای احداثی
 • 2- اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه
 • 3- اعتراض به حفر چاه در مجاورت چاه دیگر و تقاضای انسداد آن
 • 4- دعوای تعیین تکلیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز
 • 5- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد اختلاف نظر بین صاحبان اراضی محیاه مجاور چاه جدید الاحداث
 • 6- اعتراض به تشخیص کارشناسان وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات
 • 7- اعتراض به تصمیم هیأت 5 نفره در مورد پروانه مصرف معقول آب
 • 8- دعوای اثبات اعتراض ذیحق از مجرا در ملک دیگری
 • 9- دعوای ناشی از اختلاف در مورد میزان بهره برداری از آب‌های سطحی
 • 10- دعوای مطالبه خسارت ناشی از تملک یا خشک شدن آب قنات و چشمه در اثر اجرای طرح‌های عمرانی وزارت نیرو
 • دعاوی مربوط به رقبات، آب و اراضی موقوفه
 • دعاوی مربوط به رقبات، آب و اراضی موقوفه
 • دعاوی حقوقی مربوط به چگ
 • دعاوی ابطال و توقیف اجرائیه‌های ثبتی
 • دعاوی حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
 • دعاوی افراد ذینفع به طریت وزارت راه و ترابری در ارتباط با اقدامات آن وزارت مربوط به املاک آن‌ها
 • دعاوی مطالبه خسارت از اعضای تعاونی‌ها توسط وزارت تعاون
 • دعوای اعسار از محکوم به
 • رسیدگی به دعاوی اعتراض مربوط به انحلال شوراهای اسلامی
 • رسیدگی به اعتراضات مربوط به سلب عضویت از شوراهای اسلامی
 • درخواست تخلیه ساختمان‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی- بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موسسات وابسته و دانشگاه‌ها، سازمان میراث فرهنگی، سازمان مراکز ایرانگردی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای (وزارت کار و امور اجتماعی) و سازمان آموزش کشاورزی که در اختیار سایر وزارت خانه‌ها و ارگان‌ها می‌باشد.
 • درخواست تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر مراجع می‌باشد.
 • رسیدگی به در خواست قرار تأمین خواسته
 • رسیدگی به درخواست صدور موقت
 • (دادرسی فوری)
 • رسیدگی به اختلاف در مفاد حکم دادگاه
 • دعوای اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت در مناطق عشایری
 • اختلاف در نقص یا عیب خودرو
 • تقاضای دریافت جنین
 • دعاوی مربوط به اراضی شهری
 • ساخت و ساز بدون مجوز در دریا یا رودخانه
 • اعتراض به عملکرد صدا و سیما
 • رسیدگی به دعاوی ثلاثه
 • حل اختلاف در صلاحیت
 • رسیدگی در دیوان عالی کشور
 • خاتمه
 • در تأمین دلیل و مهر و موم ترکه
 • 1-تأمین دلیل
 • 2-مهر و موم ترکه
 • فهرست منابع قانونی
 • فهرست منابع حقوقی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید