مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • مقدمه چاپ دوم
 • مقدمه چاپ سوم
 • فصل اول - کلیات
 • گفتار اول - تعاریف
 • گفتار دوم - شاخه های حقوق مالکیت معنوی
 • گفتار سوم - سابقه تاریخی حقوق مالکیت معنوی
 • گفتار چهارم - مبانی حقوقی - فقهی مالکیت معنوی
 • گفتار پنجم - ضرورت حمایت از حقوق مالکیت معنوی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار ششم - سازمان جهانی مالکیت معنوی
 • فصل دوم - مصادیق حقوق مالکیت صنعتی
 • گفتار اول - اختراع
 • گفتار دوم - نمونه های اشیاء مصرفی
 • گفتار سوم - علامت تجاری
 • گفتار چهارم - اسامی تجاری
 • گفتار پنجم - نشانه‌ها یا علائم جغرافیایی
 • گفتار ششم - طرح های صنعتی
 • گفتار هفتم - طرح ساخت مدارهای یکپارچه
 • گفتار هشتم - اسرار تجاری
 • گفتار نهم - رقابت نامشروع
 • فصل سوم - حقوق مالکیت ادبی و هنری
 • گفتار اول - حق مؤلف
 • گفتار دوم - حقوق جانبی
 • گفتار سوم - کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق جانبی
 • فصل چهارم - اجرا و نظام حل اختلاف در حوزه حقوق مالکیت معنوی
 • گفتار اول - اجرای حقوق مالکیت معنوی
 • گفتار دوم - نظام حل و فصل اختلاف در حوزه حقوق مالکیت معنوی
 • فهرست منابع و مأخذ

كتاب در چهار فصل تهيه و تدوين شده است:

در فصل اوّل كه تحت عنوان كلّيّات است، مواردى از قبيل تعاريف، شاخه‌هاى حقوق مالكيت معنوى، سابقه تاريخى حقوق مالكيت معنوى، ماهيت حقوقى و فقهى مالكيت معنوى، اركان و وظايف سازمان جهانى مالكيت معنوى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

در فصل دوم كتاب، مصاديق حقوق مالكيت صنعتى از قبيل اختراع، علائم تجارى و خدماتى، طرح‌هاى صنعتى، نشانه‌هاى جغرافيائى، اسرار تجارى، رقابت نامشروع با توجه به مفاد كنوانسيون‌هاى ماهوى از جمله كنوانسيون پاريس براى حمايت حقوق مالكيت صنعتى و موافقت‌نامه جنبه‌هاى تجارى حقوق مالكيت معنوى (تريپس) و همچنين مجموعه قوانين و مقرّرات داخلى و طرح پيشنهادى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مجلس شوراى اسلامى و رويه‌هاى قضائى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند و در انتهاى هر قسمت نيز به‌طور خلاصه به معاهدات و كنوانسيون‌هاى مربوط اشاره شده است.

در فصل سوم كتاب حوزه‌هاى مختلف حقوق مالكيت ادبى و هنرى و حقوق جانبى با توجه به كنوانسيون‌هاى ماهوى مربوط از قبيل كنوانسيون برن، كنوانسيون روم و موافقت‌نامه تريپس، و همچنين قوانين و مقرّرات داخلى و پيش‌نويس لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبى و هنرى به‌طور خلاصه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و در انتهاى اين فصل نيز به كليه كنوانسيون‌هاى مربوط به حقوق مالكيت ادبى و هنرى و حقوق جانبى به‌طور خلاصه اشاره گرديده است.

بحث اجراء و نظام حل‌اختلاف در حوزه حقوق مالكيت معنوى موضوع فصل چهارم و پايانى اين كتاب است. در اين فصل موضوع‌هائى از قبيل اعتراض، راه‌هاى جبران كيفرى و مدنى، اقدامات موقتى و مرزى، نظام حل اختلاف در سازمان جهانى مالكيت معنوى و نظام حل اختلاف در سازمان جهانى تجارت به‌طور خلاصه مورد بررسى قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید