مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • باب اول: اشخاص مشمول مالیات
 • باب دوم: مالیات بر دارایی
 • فصل اول: مالیات سالانه املاک
 • فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی
 • فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر
 • فصل چهارم: مالیات بر ارث
 • مشاهده بیشتر
 • فصل پنجم: حق تمبر
 • باب سوم: مالیات بر درآمد
 • فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی
 • فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق
 • فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل
 • فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی
 • فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
 • باب چهارم: در مقررات مختلفه
 • فصل اول: معافیت‌ها
 • فصل دوم: هزینه‌های قابل قبول و استهلاک
 • فصل سوم: قوانین و ضرایب مالیاتی
 • فصل چهارم: مقررات عمومی
 • فصل پنجم: وظایف مؤدیان
 • فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث
 • فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی
 • فصل هشتم: ابلاغ
 • فصل نهم: وصول مالیات
 • باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
 • فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها
 • فصل دوم: ترتیب رسیدگی
 • فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی
 • فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
 • فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
 • فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
 • ضمائم

مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید