حقوق بانکی (بانگرشی به قوانین مدنی و تجاری مرتبط) و به ضمیمه قوانین کیفری پیرامون امور بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (بانگرشی به قوانین مدنی و تجاری مرتبط) و به ضمیمه قوانین کیفری پیرامون امور بانکی (جلد اول)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دیباچه
 • پیش گفتار
 • فصل نخست: کلیات
 • مبحث نخست: تقسیمات حقوق
 • گفتار نخست- شاخه‌های حقوق خصوصی و حقوق عمومی
 • گفتار دوم- حقوق داخلی و حقوق خارجی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار سوم: جایگاه حقوق
 • مبحث دوم: منابع حقوق
 • گفتار نخست- قانون
 • گفتار دوم- عرف
 • گفتار سوم- رویه قضایی
 • گفتار چهارم- نظریه‌ی علما و دانشمندان علم حقوق (دکترین)
 • گفتار پنجم- منابع حقوق بانکی
 • مبحث سوم- عقود و تعهدات
 • گفتار نخست- اعمال حقوقی
 • گفتار دوم- اقسام عقود
 • مبحث چهارم:شرایط اساسی صحت معامله
 • گفتار نخست- قصد و رضای طرفین و اعبام آن
 • گفتار دوم- اهلیت طرفین معامله
 • گفتار سوم- موضوع معین که مورد معامله باشد
 • گفتار چهارم- مشروعیت جهت معامله
 • مبحث پنجم: اقسام شروط
 • گفتار نخست- شرط
 • گفتار دوم- شروط باطلی که مفسد عقد نیست
 • گفتار سوم- شروط باطلی که مبطل عقد هستند
 • گفتار چهارم- شرط وثیقه یا ضامن
 • گفتار پنجم- شرط وجه التزام
 • گفتار ششم- شرط عدم مسئولیت
 • گفتار هفتم- شرط تحدید مسئولیت
 • گفتار هشتم- اسقاط شرط
 • مبحث ششم: سقوط تعهدات
 • گفتار نخست- وفای عهد
 • گفتار دوم- اقاله
 • گفتار سوم- ابراء
 • گفتار چهارم- تبدیل تعهد و انواع آن
 • گفتار پنجم- تهاتر
 • گفتار ششم مالکیت ما فی الذمه
 • مبحث هفتم: مالکیت و اموال
 • گفتار نخست- مالکیت
 • گفتار دوم- اموال
 • گفتار سوم- سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت
 • فصل دوم: مسئولیت مدنی کارکنان بانک‌ها و وکالت در امور بانکی
 • مبحث نخست- مسئولیت مدنی کارکنان بانک‌ها
 • گفتار نخست- مبانی مسئولیت مدنی در فقه
 • گفتار دوم- مبانی مسئولیت در قانون
 • گفتار سوم- تعریف مسئولیت مدنی
 • گفتار چهارم- انواع مسئولیت
 • گفتار پنجم- مسئولیت کارفرمایان و استادکاران
 • گفتار ششم- مسئولیت مؤسسات عمومی و خصوصی
 • گفتار هفتم- مسئولیت شخصی مستخدمین
 • گفتار هشتم- مسئولیت مدنی دولت
 • گفتار نهم- مسئولیت مدنی بانک‌ها
 • گفتار دهم- مسئولیت کارکنان بانک‌ها و چگونگی اجرای دستور مافوق
 • مبحث دوم: وکالت در امور بانکی
 • گفتار نخست- وکالت
 • مبحث سوم: مشتریان متوفی، بازداشت وجوه، نحوه‌ی ارائه‌ی آمار و اطلاعات به سازمان‌های صالح
 • گفتار نخست- مشتریان متوفی
 • گفتار دوم- نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات و آمار به سازمان‌ها و اشخاص ذیصلاح و بازداشت وجوه
 • فصل سوم- اشخاص حقوقی
 • مبحث نخست- اشخاص حقوقی
 • گفتار نخست- شخصیت حقوقی
 • مبحث دوم- تقسیم بندی اشخاص حقوقی
 • گفتار نخست- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
 • گفتار دوم- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
 • مبحث سوم- انواع شرکت‌های تجاری
 • گفتار نخست- شرکت‌هاس سهامی (عام و خاص)
 • گفتار دوم- شرکت با مسئولیت محدود
 • گفتار سوم- شرکت تضامنی
 • گفتار چهارم- شرکت نسبی
 • گفتار پنجم- شرکت مختلط غیرسهامی
 • گفتار ششم- شرکت مختلط سهامی
 • گفتار هفتم- شرکت تعاونی تولید و مصرف
 • گفتار هشتم- شرکت تعاونی سهامی عام
 • گفتار نهم- ورشکستگی در شرکت‌ها
 • گفتار دهم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • فصل چهارم: اسناد و دفاتر تجاری، ظهرنویسی، حق تمبر و مالکیت اسناد تجاری، چک، سفته
 • مبحث نخست- اسناد تجاری
 • گفتار نخست- اختیار طلبکار در پذیرش اسناد تجاری
 • گفتار دوم- رابطه تعهد براتی تعهد با منشاء
 • گفتار سوم- صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق با تضمینات آن نمی‌شود
 • گفتار چهارم- مفهوم سند تجاری
 • گفتار پنجم- خصوصیات اسناد تجاری
 • گفتار ششم- مزایای اسناد تجاری
 • گفتار هفتم- اصل استقلال امضائات
 • گفتار هشتم- لزوم رعایت شرایط عمومی معاملات
 • گفتار نهم- اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات
 • گفتار دهم- ظهرنویسی اسناد تجاری، انواع و نحوه ظهرنویسی
 • گفتار یازدهم- مالیات اسناد تجاری و حق تمبر
 • مبحث دوم- چک
 • گفتار نخست- کلیات در مبحث چک
 • گفتار دوم- نقش اقتصادی چک
 • گفتار سوم- تعریف چک از نظر قانون تجارت
 • گفتار چهارم- وجوه افتراق چک با سایر اسناد تجاری نظیر سفته و برات
 • گفتار پنجم- انواع چک
 • گفتار ششم- چک بانکی
 • گفتار هفتم- چک سند در حکم لازم الاجراء (ماده 2 قانون صدور چک)
 • مبحث سوم- سفته
 • گفتار نخست- تعریف سفته
 • گفتار دوم- واخواست سفته
 • گفتار سوم- چگونگی و فرایند عملی واخواست سفته
 • ضمیمه: قوانین کیفری مرتبط پیرامون امور بانکی
 • 1) جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
 • 2) ارتشاء (رشوه)
 • 3) اختلاس
 • 4) جرم جعل
 • 5) ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده 834 قانون مجازات اسلامی
 • 6) تدلیس در معاملات دولتی
 • 7) سوء استفاده در معاملات دولتی
 • 8) خیانت در امانت مأمورین دولتی در اسناد دولتی
 • 9) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
 • 10) قانون مبارزه با پولشویی
 • 11) «آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی»
 • 12) سوء استفاده از مقام و عدم اجرای احکام و اوامر قضایی (ماده 807)
 • 13) استراق سمع غیرقانونی (ماده 813)
 • 14) محاسبه و تشخیص زیاده بر مقررات قانونی (ماده 831)
 • 15) خیانت در امانت مأمورین دولتی (ماده 835)
 • 16) عدم اعلام جرائم وقوع یافته در حوزه مدیریتی مدیران دولتی _ماده 837)
 • 17) سوء استفاده از سفید مهر (ماده 899)
 • 18) خیانت در امانت در اسناد (ماده 900)
 • منابع و ماخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید