مقدمه‌ی علم حقوق

مقدمه‌ی علم حقوق

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول ـ در تعریف حقوق و هدف قواعد حقوق
 • مبحث اول ـ در تعریف حقوق
 • مبحث دوم ـ هدف قواعد حقوق
 • گفتار نخست ـ نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی
 • گفتار دوم ـ نظریه‌ی اصالت اجتماع یا حقوق اجتماعی
 • گفتار سوم ـ استنتاج از نظریه‌های اصالت فرد و اصالت اجتماع
 • مبحث سوم ـ قاعده‌ی حقوقی
 • فصل دوم ـ تقسیمات علم حقوق
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول ـ حقوق داخلی یا ملی
 • 1 ـ حقوق خصوصی داخلی
 • 2 ـ حقوق عمومی داخلی
 • مبحث دوم ـ حقوق خارجی یا بین المللی
 • فصل سوم ـ نظامهای حقوقی معاصر
 • مبحث اول ـ خانواده حقوق رمی ـ ژرمنی (اروپای غربی و آمریکای لاتین)
 • مبحث دوم ـ خانواده حقوق کامن لا (حقوق انگلیس و امریکا)
 • مبحث سوم ـ خانواده‌ی حقوق سوسیالیستی
 • مبحث چهارم ـ نظامهای حقوقی اسلامی، حقوق هندو، حقوق یهودی
 • گفتار نخست ـ نظام حقوقی اسلامی
 • گفتار دوم ـ حقوق هندو
 • مبحث پنجم ـ نظام حقوقی کشورهای خاور دور
 • گفتار اول ـ حقوق چینی
 • گفتار دوم ـ حقوق ژاپنی
 • فصل چهارم ــ اسباب ایجاد حق
 • مبحث اول ـ عقود و مسایل مربوط به آن
 • گفتار اول ـ شرایط اساسی عقود
 • گفتار دوم ـ اقسام عقود
 • مبحث دوم ـ قانون مسایل مربوط به آن
 • گفتار اول ـ کلیات مربوط به قانون
 • الف ـ معنای کلی و عمومی قانون
 • ب ـ معنای اخلاقی قانون
 • پ ـ معنای حقوقی قانون
 • گفتار دوم ـ حدود حاکمیت قانون در زمان و مکان
 • قسمت اول ـ حدود حکومت قانون در زمان
 • قسمت دوم ـ حدود حاکمیت قانون در مکان
 • گفتار سوم ـ نسخ قانون چیست و انواع آن کدام است
 • قسمت اول ـ نسخ چیست
 • قانون تنظیم خانواده
 • قسمت دوم ـ انواع نسخ کدام است؟
 • 1 ـ نسخ صریح
 • 2 ـ نسخ ضمنی
 • گفتار چهارم ـ مطالعه ی تطبیقی نسخ
 • قسمت اول ـ نسخ در سیستم حقوقی اسلام
 • قسمت دوم ـ نظریه قدما درباره نسخ
 • قسمت سوم ـ نسخ در حقوق اروپا
 • فصل پنجم ـ منابع حقوق
 • مبحث اول ـ قانون
 • الف ـ مکتب کلاسیک
 • ب ـ مکتب تاریخی
 • ت ـ فرق قانون با مصوبات قوه مجریه
 • مبحث دوم ـ عرف و عادت
 • مبحث سوم ـ رویه قضایی
 • مبحث چهارم ـ نظریه علما حقوق یا دکترین
 • مبحث پنجم ـ مذهب، به عنوان پنجمین منبع از حقوق ایران
 • گفتار اول ـ مذهب شیعه اثنی عشری
 • گفتار دوم ـ سایر مذاهب پذیرفته شده به موجب قانون اساسی نیز یکی از منابع حقوق ایران است
 • فهرست منابع و ماخذ

مقدمه علم حقوق یا دقیق تر «مقدمه حقوق» یکی از دروس مقدماتی رشته حقوق است که هدف آن باز کردن دریچه ای به دانش حقوق است. مباحث مقدمه علم حقوق شامل کلیات حقوق مثل ماهیت و چیستی حقوق، ارتباط حقوق با سایر نظامهای اجتماعی از قبیل اخلاق، سیاست، اقتصاد، مذهب و جامعه و مکاتب فلسفی حقوق، اهداف حقوق، منابع حقوق است. نویسندگان گوناگون به تشخیص خود مباحثی را که به عنوان مقدمه برای دانشجویان مفید می‌دانند در کتابهای خود عرضه کرده‌اند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید