روش تحقیق در علم حقوق به زبان ساده
روش تحقیق در علم حقوق به زبان ساده
روش تحقیق در علم حقوق به زبان ساده - پشت جلد

روش تحقیق در علم حقوق به زبان ساده

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • بخش اول- مبانی تحقیق
 • روش و دانش در علم حقوق
 • روش شناسی در رابطه با روش تحقیق
 • روش به مثابه دانش درجه دوم
 • چالش روش و ارزش
 • سیطره روش بر ارزش
 • بازگشت روش به ارزش و گرایش
 • روش مبتنی بر ارزش
 • روش مبتنی بر گرایش
 • مشاهده بیشتر
 • مفاهیم کلیدی در روش تحقیق
 • مفاهیم پژوهشی
 • روش
 • فرضیه
 • پیش فرض
 • متغیر
 • مفروض
 • نظریه
 • دکترین
 • مکتب
 • گفتمان
 • پارادایم
 • رهیافت
 • از رهیافت ها تا مکتب های روشی
 • اثبات گرایی
 • ابطال گرایی و استقرار گرایی
 • تفسیرگرایی
 • رویکرد تلفیقی
 • نهادگرایی
 • جنسیت گرایی
 • دین گرایی
 • هنجارگرایی
 • رهیافت آزادی گرا
 • رهیافت فایده گرا
 • رهیافت سوسیالیسم
 • بخش دوم: فرآیند تحقیق
 • مقدمات ضروری انجام تحقیق
 • اندیشیدن درباره موضوع تحقیق
 • به چه بیندیشیم؟
 • چگونه بیندیشیم؟
 • چرا بیندیشیم؟
 • خواندن درباره موضوع تحقیق
 • چه بخوانیم؟
 • چگونه بخوانیم؟
 • خواننده به مثابه بیننده منفعل
 • خواننده به مثابه متفکر تحقیق
 • چه بنویسیم؟
 • چگونه بنویسیم؟
 • چرا بنویسیم؟
 • طراحی الگوی تحقیق
 • مسیر تحقیق در یک نگاه
 • چهارده محور اساسی تحقیق
 • تحقیق مبتنی بر طرح نامه تحقیقاتی
 • انتخاب عنوان تحقیق
 • مصدر و منشا عنوان
 • بخت و تصادف
 • واقعیت پدیده های حقوقی
 • در حوزه حقوقی
 • دغدغه حقوقی
 • تحقیقات پیشین
 • مراکز تحقیقاتی
 • علاقه فردی محقق
 • کنجکاوی شخصی محقق
 • کنجکاوی شخصی محقق
 • ویژزگی های یک عنوان خوب
 • نو بودن
 • گویا بودن
 • شفاف بودن
 • محدود ومعین
 • کوتاه بودن
 • نوع تحقیق مبتنی بر غایت و کارایی نهایی
 • تحقیق کاربردی
 • تحقیق توسعه ای
 • تحقیق بنیادین
 • نوع تحقیق مبتنی بر ماهیت کلی پژوهش و پرسش اصلی
 • تحقیق اکتشافی
 • تحقیق توصیفی
 • تحقیق تحلیلی
 • بیان مساله تحقیق
 • پرسش اصلی تحقیق
 • پیشینه موضوع و ادبیات موجود
 • پیشینه موجود
 • فواید مطالعه ادبیات موضوع
 • هدف تحقیق و ضرورت پژوهش
 • شناسایی متغیرهای تحقیق
 • تدوین فرضیه اصلی تحقیق
 • آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • مشاهده
 • تعریف مشاهده
 • انواع مشاهده
 • ویژزگی های مشاهده گر
 • محاسن و مزایای مشاهده
 • معایب و محدودیت های مشاهده گر
 • محاسن و مزایای مشاهده
 • معایب و محدودیت های مشاهده
 • مصاحبه
 • تعریف مصاحبه
 • انواع مصاحبه
 • مزایای مصاحبه
 • معایب مصاحبه
 • پیمایش
 • تعریف پیمایش
 • وصف پرسشنامه
 • ویژگی های پیمایش
 • انواع پرسشنامه
 • محاسن پیمایش
 • معایب پیمایش
 • تحلیل محتوا
 • تعریف تحلیل محتوا
 • ویژگی های تحلیل محتوا
 • تحلیل متون حقوقی
 • مزایای تحلیل محتوا
 • معایب تحلیل محتوا
 • نتایج تحقیق
 • سازمان دهی پژوهش
 • تنظیم شمای کلی و فهرست مطالب بر اساس محتوا
 • شیوه استخراج و تنظیم فهرست مبتنی بر عناوین
 • مفاهیم کلیدی
 • منابع
 • شیوه های ارجاع دادن و تنظیم کتابنامه
 • شیوه های ارجاع در پانوشت
 • ارجاع به کتاب
 • ارجاع به مقاله
 • ارجاع به پایان نامه یا رساله
 • ارجاع به جزوه تحقیقی یا درسی
 • ارجاع به مصاحبه
 • ارجاع به سایت های اینترنتی
 • ارجاع به منبع عربی
 • ارجاع به منابع لاتین
 • شیوه ارجاع درون متنی
 • درباره روش APA
 • نقل قول مستقیم و غیرمستقیم
 • تعدد نویسنده و تعدد منبع
 • استناد به منابع دست اول و دوم
 • شیوه های تنظیم کتابنامه (یامنابع)
 • تنظیم منابع به روش شیوه نامه شیکاکو
 • ارکان مشخصات کتاب
 • پایان نامه و مقاله
 • شیوه تنظیم پایان نامه
 • ویژگی های شکلی پایان نامه
 • اصول نگارش مقاله علمی
 • انواع مقاله
 • انواع مجله
 • شیوه نگارش مقاله
 • اصول پاراگراف نویسی
 • سیر ارائه مطالب در مقاله بر اساس اصول پاراگراف نویسی
 • ساختار کلان مقاله علمی
 • جستجو در اینترنت، ابزار نوین تحقیق
 • جستجو در اینترنت
 • جستجوی واژه ها و تصاویر
 • عملگرهای جستجو در گوگل
 • دستیابی به اطلاعات کنفرانس ها
 • منابع اینترنتی
 • معرفی منابع رایگان برای دانلود کتاب
 • چند مرجع فارسی برای دانلود کتاب های الکترونیکی
 • چند الگوی نگارش طرح نامه(پروپوزال)
 • انسان شناسی وضعیت هویتی ایرانیان در اروپای معاصر
 • روابط معکوس دین و دانش در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
 • نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از جرم
 • علل افزایش بزهکاری دانش آموزان دبیرستان شهر تهران
 • بررسی پیامدهای هم زیستی بدون ازدواج
 • علل افزایش ازدواج موقت در پنج سال اخیر
 • راهنمای ارائه مقاله به صورت پوستر
 • منابع
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • نمایه

روش تحقیق در علوم انسانی زیربنای تمامی درس‌ها در دنیای دانشگاهی را تشكیل می‌دهد. با توجه به اهمیت این دانش، انتشارات مخاطب بر آن شده است كتابی درسی در این زمینه با تأكید بر رشتۀ حقوق، مطابق با سرفصل‌های آموزشی، منتشر سازد. كاستی‌های كتاب‌های درسی موجود در این زمینه بر هیچ كس پوشیده نیست. اين كتاب، كه نویسندۀ آن توشه‌ای از تجربه‌های ارزنده در تدریس روش تحقیق در علوم حقوق و پشتوانه‌ای از داشته‌های علمی در روش‌شناسی را با خود دارد، كوشیده است روش تحقیق در علم حقوق را به زبان ساده و قابل فهم برای تمامی دانشجویان و دانش‌پژوهان مطالعات حقوقی فراهم سازد. مطالعۀ این كتاب به تمامی كسانی  كه به انجام تحقیق در علم حقوق، و نیز علم سیاست، علاقه‌مند هستند توصیه می‌شود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید