کاملترین مجموعه محشی حقوق مدنی (2 جلدی)

کاملترین مجموعه محشی حقوق مدنی (2 جلدی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : اریاداد
 • مولف : محمد حسین کارخیران
 • سبك : قانون، آرای وحدت رویه قضایی، نظریه های مشورتی
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786008242321
 • تعداد صفحه : 2880
 • سال انتشار : 1397
 • نوبت انتشار : چهارم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 2028 گرم
 • فهرست تفصیلی مطالب
 • عنوان
 • جلد اول- در اموال
 • کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول- در بیان انواع اموال
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول- در اموال غیرمنقول
 • فصل دوم- در اموال منقوله
 • فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد
 • باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
 • فصل اول- در مالکیت
 • فصل دوم- در حق انتفاع
 • مبحث اول- در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم- در وقف
 • مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات
 • فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول- در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • کتاب دوم- در اسباب تملک
 • قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
 • باب دوم: در حیازت مباحات
 • باب سوم: در معادن
 • باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 • فصل اول: در اشیاء پیدا شده
 • فصل دوم: در حیوانات ضاله
 • باب پنجم: در دفینه
 • باب ششم: در شکار
 • قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول- در عقود و تعهدات به طور کلی
 • فصل اول- در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها
 • مبحث دوم- در اهلیت طرفین
 • مبحث سوم- در مورد معامله
 • مبحث چهارم- در جهت معامله
 • در اثر معاملات، قواعد عمومی- شرایط ضمن عقد- معاملات فضولی – مواد 219- 263
 • فصل سوم- در اثر معاملات
 • مبحث اول- در قواعد عمومی
 • مبحث دوم- در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
 • مبحث اول- در اقسام شرط
 • مبحث دوم- در احکام شرط
 • فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد 264 تا 337
 • فصل ششم- در سقوط تعهدات
 • مبحث اول- در وفای عهد
 • مبحث دوم- در اقاله
 • مبحث سوم- در ابراء
 • مبحث چهارم- در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم- در تهاتر
 • باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
 • فصل اول- در کلیات
 • فصل دوم- در ضمان قهری
 • مبحث اول- در غصب
 • مبحث دوم- در اتلاف
 • مبحث سوم- در تسبیب
 • مبحث چهارم- در استیفاء
 • باب سوم- در عقود معینه مختلفه
 • فصل اول- در بیع
 • مبحث اول- در احکام بیع
 • مبحث دوم- در طرفین معامله
 • مبحث سوم- در مبیع
 • مبحث چهارم- در آثار بیع
 • فقره اول- در مالکیت مبیع و ثمن
 • فقره دوم- در تسلیم

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید