قوانین چک - سفته - برات

قوانین چک - سفته - برات

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دفتر اول
 • قوانین صدور چک 9
 • قانون صدور چک
 • قانون استفساریه‌ی تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون ⌡صدور چک⌠
 • *لایحه‌ی قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها
 • نظریه‌های فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
 • مشاهده بیشتر
 • آیین نامه‌ی تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از⌡افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها⌠
 • مقررات و شرایطی عمومی حساب جاری
 • دفتر دوم
 • قوانین برات- سفته- چک 51
 • قوانین برات- سفته چک
 • فصل اول- برات
 • مبحث اول- صورت برات
 • مبحث دوم- در قبول و نکول
 • مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهارم- در وعده‌ی برات
 • مبحث پنجم- ظهرنویسی
 • مبحث ششم- مسئولیت
 • مبحث هفتم- در پرداخت
 • مبحث هشتم- تأدیه برات به واسطه‌ی شخص ثالث
 • مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده‌ی برات
 • مبحث دهم- در اعتراض (پروتست)
 • مبحث یازدهم- برات رجوعی
 • مبحث دوازدهم- قوانین خارجی
 • فصل دوم- در فَتِه‌ی طلب (سفته)
 • فصل سوم-چک
 • فصل چهارم-در مرور زمان
 • فصل پنجم- اسناد در وجه حامل
 • دفتر سوم
 • قوانین مرتبط با چک- سفته- برات 83
 • از قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392
 • از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) {راجع به مثتثنیات دین)
 • از قانون اجرای احکام مدنی (راجع به مثتثنیات دین)
 • از آئین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت {از عملیات اجرایی
 • قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی
 • آئین نامه‌ی اجرایی موضوع ماده‌ی 6 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی
 • دقتر چهارم
 • راهنمای طرح شکایت درمراجع قضایی و ثبتی
 • راهنمای طرح شکایت در مراجع قضائی و ثبتی
 • کلیات
 • جهات کیفری چک
 • نحوه‌ی تعقیب کیفری صادرکننده‌ی چک
 • کسی که حق شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی صادرکننده‌ی چک را دارد
 • زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری
 • صدور جک از حساب بانکی مسدود
 • مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست
 • صدور قرار موقوفی و تعقیب و متوقف ماندن اجرای حکم قطعی
 • مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از چک برگشتی
 • مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری چک برگشتی
 • مدارک لازم برای طرح شکایت و صدور اجرائیه‌ی چک‌های بلامحل در مراحل ثبتی
 • مدارک لازم برای طرح شکایت حقوقی چک برگشتی
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه چک بلامحل و خسارت تأخیر تأدیه
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه چک از صادرکننده‌ی چک و ظهر نویسی (درمهلت قانونی)
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه سفته از متعهد
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه سفته از ظهرنویس
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه سفته‌ی واحوواست شده از متعهد و ظهر نویس (به نحو تضامن)
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه سفته از شرکت متعهد
 • اظهارنامه‌ی مطالبه‌ی وجه برات واخواست شده
 • گواهینامه‌ی عدم پرداخت وجه چک
 • گواهینامه‌ی کسر موجودی
 • تقاضای دریافت وجه موجود در حساب جاری
 • گواهینامه‌ی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک
 • نمونه‌ی شکایت کیفری چک بلامحل
 • دادخواست صدور حکم محکومیت صادرکننده‌ی چک بلامحل
 • نمونه‌ی رأی دادگاه در مورد چک کیفری
 • نمونه‌ی برگ جلب متهم چک بلامحل
 • تقاضانامه‌ی صدور اجرائیه‌ی چک بلامحل
 • نمونه‌ی رسید صدور اجرائیه
 • تقاضای توقیف اموال صادرکننده‌ی چک بلامحل
 • نمونه‌ی دادخواست ضرر و زیان
 • دفتر پنجم
 • عملیات بانکی بدون ربا 151
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
 • فصل اول- اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
 • فصل دوم- تجهیز منابع پولی
 • فصل سوم- تسهیلات اعطائی بانکی
 • فصل چهارم- بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
 • فصل پنجم- متفرقه
 • قانون اصلاح ماده‌ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
 • قانون الحاق دو تبصره به ماده‌ی (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
 • رأی وحدت رویه‌ی شورای عالی ثبت
 • بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های کل کشور
 • دفتر ششم
 • آراء وحدت رویه
 • نظریات فقهای شورای نگهبان
 • نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری 171

تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

سفته 

سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده ۳۰۷ قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می توان گفت اصولا سفته نیز از لحاظ شکلی و ماهوی مشابه برات است.

امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید