کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • کتاب اول در امور مدنی : کلیات
 • باب اول : در صلاحیت دادگاه ها
 • فصل اول : در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
 • فصل دوم : اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • باب دوم : وکالت در دعاوی
 • باب سوم : دادرسی نخستین
 • فصل اول : دادخواست
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول : تقدیم دادخواست
 • مبحث دوم : شرایط دادخواست
 • مبحث سوم : موارد توقیف دادخواست
 • مبحث چهارم : پیوست های دادخواست
 • فصل دوم : بهای خواسته
 • فصل سوم : جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • مبحث اول : جریان دادخواست
 • مبحث دوم : ابلاغ
 • مبحث سوم : ایرادات و موانع رسیدگی
 • فصل چهارم : جلسه دادرسی
 • فصل پنجم : توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 • فصل ششم : امور اتفاقی
 • مبحث اول : تأمین خواسته
 • 1- درخواست تأمین
 • 2- اقسام تأمین
 • مبحث دوم : ورود شخص ثالث
 • مبحث سوم : جلب شخص ثالث
 • مبحث چهارم : دعوای متقابل
 • مبحث پنجم : اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی
 • فصل هفتم : تأمین دلیل و اظهارنامه
 • مبحث اول : تأمین دلیل
 • مبحث دوم : اظهارنامه
 • فصل هشتم : دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
 • فصل نهم : سازش و درخواست آن
 • مبحث اول : سازش
 • مبحث دوم : درخواست سازش
 • فصل دهم : رسیدگی به دلایل
 • مبحث اول : کلیات
 • مبحث دوم : اقرار
 • مبحث سوم : اسناد
 • الف) مواد عمومی
 • ب) انکار و تردید
 • ج) ادعای جعلیت
 • د)رسیدگی به صحت و اصالت سند
 • مبحث چهارم : گواهی
 • مبحث پنجم : معاینۀ محل و تحقیق محلی
 • مبحث ششم : رجوع به کارشناس
 • مبحث هفتم : سوگند
 • مبحث هشتم : نیابت قضایی
 • فصل یازدهم : رأی
 • مبحث اول : صدور و انشاء رأی
 • مبحث دوم : ابلاغ رأی
 • مبحث سوم : حکم حضوری و غیابی
 • مبحث چهارم : واخواهی
 • مبحث پنجم : تصحیح رأی
 • باب چهارم : تجدیدنظر
 • فصل اول : احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
 • فصل دوم : آرای قابل تجدید نظر
 • فصل سوم : مهلت تجدید نظر
 • فصل چهارم : دادخواست و مقدمات رسیدگی
 • فصل پنجم : جهات تجدید نظر
 • باب پنجم : فرجام خواهی
 • فصل اول : فرجام خواهی در امور مدنی
 • مبحث اول : فرجام خواهی و آراء قابل فرجام
 • مبحث دوم : موارد نقض
 • مبحث سوم : ترتیب فرجام خواهی
 • مبحث چهارم : ترتیب رسیدگی
 • مبحث پنجم : مهلت فرجام خواهی
 • مبحث ششم : اقدامات پس از نقص
 • مبحث هفتم : فرجام تبعی
 • فصل دوم : اعتراض شخص ثالث
 • فصل سوم : اعادۀ دادرسی
 • مبحث اول : جهات اعادۀ دادرسی
 • مبحث دوم : مهلت درخواست اعادۀ دادرسی
 • مبحث سوم : ترتیب درخواست اعادۀ دادرسی و رسیدگی
 • باب ششم : مواعد
 • فصل اول : تعیین و حساب مواعد
 • فصل دوم : دادن مهلت و تجدید موعد
 • باب هفتم : داوری
 • باب هشتم : هزینۀ دادرسی و اعسار
 • فصل اول : هزینۀ دادرسی
 • فصل دوم : اعسار از هزینۀ دادرسی
 • باب نهم : مطالبۀ خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : خسارت
 • فصل سوم : مستثنیات دین
 • فهرست منابع
 • منابع اینترنتی

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی(دادبان) اولین بار بصورت سه جلدی چاپ شد و با استقبال  وکلا گرامی، قضات محترم دادگستری و دانشجویان این رشته روبرو شد که در حال حاضر مجموعه سه جلدی نیز موجود و همچنان چاپ و عرضه میگردد . اما با اصرار این عزیزان بالاخص وکلا و قضات محترم تصمیم گرفتیم این اثر ارزشمند را با جلد نفیس و بصورت تک جلدی نیز ارائه نماییم و  نام این مجموعه  را دادبان نهادیم. لازم به ذکر است که مطالب کتاب حاضر هیچگونه تفاوتی با مجموعه سه جلدی که با جلد شومیز چاپ شده است ندارد. امید است مورد قبول واقع شود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید