قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون مدنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست قانون اساسی
 • مقدمه قانون اساسی
 • طلیعه نهضت
 • حکومت اسلامی
 • خشم ملت
 • بهایی که ملت پرداخت
 • شیوه حکومت در اسلام
 • ولایت فقیه
 • اقتصاد وسیله است نه هدف
 • مشاهده بیشتر
 • زن در قانون اساسی
 • ارتش مکتبی
 • قضا در قانون اساسی
 • قوه مجریه
 • وسایل ارتباط جمعی
 • نمایندگان
 • اصول کلی
 • زبان خط تاریخ و پرچم
 • حقوق ملت
 • اقتصاد و امور مالی
 • حق حاکمیت مات و قوای ناشی از آن
 • قوه مقننه
 • مجلس شورای اسلامی
 • اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 • شوراها
 • رهبر یا شورای رهبری
 • قوه مجریه
 • ریاست جمهوری و وزرا
 • ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • سیاست خارجی
 • قوه قضاییه
 • صدا و سیما
 • شورای عالی امنیت ملی
 • بازنگری در قانون اساسی
 • اصول قانون اساسی مصوب 1358
 • که در بازنگری مصوب 1368 تغییر یافته است
 • فهرست قانون مدنی
 • تاریخچه قانون مدنی
 • مقدمه: در انتشار و آثار و اجرا قوانین به طور عموم
 • جلد اول: در اموال
 • کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • در بیان انواع اموال
 • در اموال غیرمنقول
 • در اموال منقول
 • در اموالی که مالک خاص ندارد
 • در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاص می شود
 • در مالکیت
 • در حق انتفاع
 • در عمری و رقبی و سکنی
 • در وقف
 • در حق انتفاع از مباحات
 • در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار
 • در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • در احکام وآثار نسبت به املاک مجاور
 • در حریم املاک
 • در اسباب تملک
 • در احیا اراضی موات
 • در مباحه
 • در حیازت مباحات
 • در معادن
 • در اشیا پیدا شده
 • در اشیده پیدا
 • در حیوانات ضاله
 • در دفینه
 • در شکار
 • در عقود
 • در تعهدات
 • در اقسام
 • در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • در قصد طرفین و رضای آنها
 • در اهلیت طرفین
 • در مورد معامله
 • در جهت معامله
 • در اثر معاملات
 • در جهت
 • در قواعد
 • در خسارت
 • در اثر عقود
 • در بیان شرایط
 • در اقسام شرط
 • در احکام شرط
 • در معاملات
 • در سقوط تعهدات
 • در وفا به عهد
 • در اقاله
 • در ابرا
 • در تبدیل
 • در تهاتر
 • مالکیت ما فی الذمه
 • در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • کلیات
 • در ضمان قهری
 • در غصب
 • در اتلاف
 • در تسبیب
 • در استیفا
 • در عقود معینه
 • در بیع
 • در احام بیع
 • در طرفین معامله
 • در مبیع
 • در آثار بیع
 • در ملکیت
 • در تسلیم
 • در ضمان
 • در تادیه
 • در خیارات
 • در خیار مجلس
 • در خیار حیوان
 • در شرط
 • در ثمن
 • در خیار رویت
 • در غبن
 • در عیب
 • در تدلیس
 • صفقه
 • شرط
 • کلی
 • تخلف
 • در احکام
 • بیع شرط
 • معاوضه
 • اجاره
 • اشیا
 • حیوانات
 • اشخاص
 • کارگر
 • حمل و نقل
 • مزراعه
 • مساقات
 • مساقات
 • مضاربه
 • جعاله
 • شرکت
 • احکام
 • اموال
 • ودیعه
 • کلیات
 • تعهدات امین
 • امانت گذار
 • عاریه
 • قرض
 • قماربازی
 • وکالت
 • کلیات
 • وکیل
 • موکل
 • در طرق مختلفه انقضا وکالت
 • در ضمان عقدی
 • در کلیات
 • در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • در اثر ضمان بین ضامنین
 • در حواله
 • در کفالت
 • در صلح
 • در رهن
 • در هبه
 • در اخذ به شفعه
 • در وصایا و ارث
 • در وصایا
 • در کلیات
 • در موصی
 • در موصی به
 • در موصی له
 • در وصی
 • در ارث
 • در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 • در تحقق ارث
 • در شرایط و جمله از موانع ارث
 • در حجب
 • در فرض و صاحبان فرض
 • در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 • در سهم الارث طبقه اول
 • در سهم الارث طبقه دوم
 • در سهم الارث طبقه سوم
 • در میراث زوج و زوجه
 • در مقررات مختلف
 • جلد دوم: در اشخاص
 • در کلیات
 • در تابعیت
 • در اسناد سجل احوال
 • در اقامتگاه
 • در غایب مفقودالاثر
 • در قرابت
 • در نکاح و طلاق
 • در نکاح
 • در خواستگاری
 • قابلیت صحی برای ازدواج
 • در موانع نکاح
 • شرایط صحت نکاح
 • وکالت در نکاح
 • در نکاح منقطع
 • در مهر
 • در حقوق و تکالیف زوجین
 • در انحلال عقد نکاح
 • در مورد امکان فسخ نکاح
 • در طلاق
 • در کلیات
 • در اقسام طلاق
 • در عده
 • در اولاد
 • در نسب
 • در نگاهداری
 • در ولایت
 • در خانواده
 • در الزام
 • در حجر
 • در کلیات
 • در موارد
 • در اختیارات
 • در موارد عزل
 • در خروج
 • جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
 • در اقرار
 • در شرایط اقرار
 • در آثار اقرار
 • در اسناد
 • در شهادت
 • در موارد شهادت
 • در شرایط شهادت
 • در امارات
 • در قسم
 • قانون مسئولیت مدنی
 • آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
 • رای وحدت رویه هیات عمومی دیوال عالی کشور(مهریه)
 • رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مهریه)
 • قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی
 • رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 • قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی
 • نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه(اتباع خارجی)
 • قانون حق حضانت فرزندان ضغیر یا محجور به مادران آنها
 • قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش بهزیستی
 • توضیح و معانی لغات و اصطلاحات

قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  مبين  نهادهاي  فرهنگي٬  اجتماعي٬  سياسي  و  اقتصادي  جامعه  ايران  بر  اساس  اصول  و  ضوابط  اسلامي  است  كه  انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند  مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلورمي يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي طلبد.ويژگي  بنيادي  اين  انقلاب  نسبت  به  ديگر  نهضت هاي  ايران  در  سده  اخير  مكتبي  و  اسلامي  بودن  آن  است٬  ملت  مسلمان  ايران  پس  از  گذر  از  نهضت  ضد  استبداديمشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات بودهاست. گرچه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت٬ ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضعاصيل اسلامي٬ جنبش ها به سرعت به ركورد كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيريخط  نهضت  اصيل  مكتبي  و  اسلامي  را  دريافت  و  اين  بار  روحانيت  مبارز  كشور  كه  همواره  در  صف  مقدم  نهضت هاي  مردمي  بوده  و  نويسندگان  و  روشنفكران  متعهد  بارهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسيمي باشد).

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید