محشای قانون آیین دادرسی مدنی

محشای قانون آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب اوا
 • مولف : سید مصطفی مومنی
 • سبك : محشی، قانون، کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9786003463318
 • تعداد صفحه : 812
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1034 گرم
 • کتاب اول - آیین دادرسی به معنای اعم
 • کلیات
 • قانون نظارت بر رفتار قضاوت مصوب 27 مهر 1390
 • کلیات
 • فصل اول – دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضاوت
 • فصل دوم – مجازاتها و تخلفات انتظامی
 • فصل سوم – آیین دادرسی به تخلفات انتظامی
 • مشاهده بیشتر
 • فصل چهارم – تعلیق قاضی
 • فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات
 • قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375
 • شرط اول – وجود حق منجز
 • شرط دوم – وجود منفعت
 • شرط سوم – وجود سمت
 • فصل اول – مراجع قضایی
 • مبحث اول – مراجع عمومی و صلاحیت آنها
 • گفتار اول – دادگاه عمومی و صلاحیت آن
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391
 • فصل اول – دادگاه خانواده
 • فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی
 • فصل سوم - ازدواج
 • فصل چهارم –طلاق
 • فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 • فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری
 • فصل هفتم – مقررات کیفری
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن 1393
 • فصل اول – دادگاه خانواده
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • مبحث سوم – طلاق توافقی
 • مبحث چهارم – داوری
 • مبحث پنجم – حقوق زوجه
 • مبحث ششم – مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • مبحث هفتم – حضانت و نگهداری اطفال
 • مبحث هشتم – حقوق وظیفه و مستمری
 • مبحث نهم – مقررات کیفری
 • فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده
 • مبحث اول – اهداف و تشکیلات
 • مبحث دوم – واحد مشاور خانواده استانها
 • مبحث سوم – شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
 • مبحث چهارم – اتیان سوگند
 • مبحث پنجم – نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • مبحث ششم – چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
 • مبحث هفتم – نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
 • مبحث هشتم – تخلفات و مجازاتهای اجتماعی
 • مبحث نهم – سایر موارد
 • فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
 • فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1353
 • گفتار دوم – دادگاه تجدید نظر استان و صلاحیت آن
 • گفتار سوم – دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک) و صلاحیت آن
 • مبحث دوم – مراجع اختصاصی (استثنایی)
 • گفتار اول – مراجع استثنایی حقوقی
 • بند اول – مراجع استثنایی حقوقی دادگستری
 • بند دوم - مراجع غیر دادگستری
 • گفتار دوم – مراجع استثنایی کیفری
 • بند اول – دادگاه نظامی
 • بند دوم –دادگاه انقلاب
 • بند سوم – دادگاه ویژه روحانیت
 • مبحث سوم – دیوان عالی کشور
 • گفتار اول - سازمان دیوان عالی کشور
 • بند اول – قسمت شعب
 • بند دوم - دادسرای دیوان عالی کشور
 • گفتار دوم - وظایف دیوان عالی کشور
 • مبحث چهارم – دادسرا
 • قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی
 • آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 9 بهمن 1381 رئیس قوه قضائیه
 • قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356
 • فصل اول – وحدت دادگاه نخستین
 • فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهش و فرجامی
 • فصل سوم – اختیارات فوق العاده دادگاه ها
 • فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل
 • فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعداۀ دادرسی در مراجع دادگستری
 • فصل ششم – نظارت انتظامی
 • فصل هفتم – رسیدگی به دعاوی بازرگانی
 • فصل هشتم – وکالت
 • فصل نهم – آموزش
 • فصل دهم – امور مالی و استخدامی
 • آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 6/3/1384
 • مبحث اول – دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری
 • قلنون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
 • بخش اول – تشکیلات
 • بخش دوم – آیین دادرسی
 • فصل اول – صلاحیت
 • فصل دوم – ترتیب رسیدگی
 • مبحث اول – رسیدگی در شعب بدوی
 • اول – دادخواست
 • دوم – دستور موقت
 • سوم – رسیدگی و صدور رأی
 • مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر
 • مبحث سوم – رسیدگی در هیأت عمومی
 • بخش سوم – اعاده دادرسی
 • بخش چهارم – اجرای احکام
 • بخش پنجم – سایر مقررات
 • مبحث دوم – مراجع اداری استثنایی
 • گفتار اول – مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی
 • گفتار دوم – مراجع صالح در اختلافات گمرکی
 • گفتار سوم – مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص
 • کتاب دوم - آیین دادرسی مدنی به معنای اخص
 • باب اول – در صلاحیت دادگاه ها
 • فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی (محلی) دادگاه ها
 • فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال
 • آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 95
 • دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی مصوب 12/9/1384
 • باب دوم – وکالت در دعاوی
 • قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
 • فصل دوم – تشکیلات وکلاء
 • فصل سوم – حقوق و وظایف
 • فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
 • فصل پنجم – مقررات مختلفه
 • لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی
 • قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376
 • مصوبۀ مجمع تشخسص مصلحت نظام ، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370
 • باب سوم – دادرسی نخستین
 • فصل اول – اظهارنامه
 • فصل دوم – دادخواست
 • فصل سوم – بهای خواسته
 • فصل چهارم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • فصل پنجم – ابلاغ
 • فصل ششم – ایرادات و موانع رسیدگی
 • فصل هفتم – جلسه دادرسی
 • فصل هشتم – امور اتفاقی
 • مبحث اول – طواری دادرسی غیر مرتبط به ادله
 • گفتار اول – تامین خواسته
 • گفتار دوم – تامین دعوای واهی
 • گفتار سوم – اخذ تامین از اتباع بیگانه
 • گفتار چهارم – دادرسی فوری (دستور موقت)
 • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی
 • مبحث دوم – طواری ناشی از تغییرات در دعوا یا اصحاب دعوا (دعاوی طاری)
 • گفتار اول – ورود شخص ثالث
 • گفتار دوم – جلب شخص ثالث
 • گفتار سوم – دعوای متقابل
 • مبحث سوم – طواری مربوط به جریان دادرسی
 • گفتار اول – تفکیک و توأم نمودن دعاوی
 • گفتار دوم – توقیف دادرسی
 • گفتار سوم – زوال دادرسی و دعوا
 • بند اول – استرداد دادخواست
 • بند دوم – استرداد دعوا
 • بند سوم – صرف نظر کردن از دعوا
 • فصل دهم – تامین دلیل
 • فصل یازدهم – دعاوی خلع ید به مفهوم اعم
 • فصل دوازدهم - سازش
 • فصل سیزدهم – رسیدگی به دلائل
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – اقرار
 • باب اول – در شرایط اقرار
 • باب دوم – در آثار اقرار
 • مبحث سوم – اسناد
 • مبحث چهارم – گواهی
 • باب اول – در موارد شهادت
 • باب دوم – در شرایط شهادت
 • مبحث پنجم – معاینۀ محل و تحقیق محلی
 • مبحث ششم – رجوع به کارشناس
 • مبحث هفتم – سوگند
 • فصل چهاردهم – ادله اثبات در امور کیفری به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92
 • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381
 • فصل پانزدهم – نیابت قضایی
 • فصل شانزدهم – تصمیمات دادگاه
 • مبحث اول – احکام
 • مبحث دوم - قرارها
 • فصل هفدهم – صدور و انشاء رأی
 • فصل هجدهم – ابلاغ رأی
 • باب چهارم – طرق شکایت از آراء (فرجام خواهی – اعاده دادرسی – اعتراض ثالث)
 • مبحث اول – فرجام خواهی
 • مبحث دوم – اعتراض شخصی ثالث
 • مبحث سوم – اعاده دادرسی
 • باب پنجم – مواعد
 • باب ششم - داوری
 • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376
 • فصل اول – مقررات عمومی
 • فصل دوم – موافقتنامه داوری
 • فصل سوم – ترکیب هیات داوری
 • فصل چهارم – صلاحیت «داور»
 • فصل پنجم – نحوه رسیدگی داوری
 • فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رای
 • فصل هفتم – اعتراض به رای
 • فصل هشتم – اجرای رای
 • فصل نهم – سایر مقررات
 • آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز مصوب 1380
 • فصل یکم – کلیات
 • فصل دوم - تعاریف
 • فصل سوم – ابلاغ ها ، مراسلات و مواعد زمانی
 • فصل چهارم – شروع داوری
 • فصل پنجم – پاسخ به درخواست داوری و دعوای تقابل
 • فصل ششم – آثار موافقت نامه داوری
 • فصل هفتم – مرجع داوری
 • فصل هشتم – نصب و تایید داور
 • فصل نهم – جرح داوران
 • فصل دهم – تعیین جانشین
 • فصل یازدهم - رسیدگی
 • فصل دوازدهم – ختم رسیدگی ، صدور و ابلاغ رأی
 • فصل سیزدهم – هزینه ها
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – ارکان
 • فصل سوم – سایر مقررات
 • قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – جریان داوری
 • فصل سوم – شرایط داور ، جرح داور و تشریفات آن
 • فصل چهارم – صلاحیت داور
 • فصل پنجم – رسیدگی داوری
 • فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رأی
 • فصل هفتم – هزینه های داوری
 • فصل هشتم – مقررات متفرقه
 • باب هفتم – هزینه دادرسی و اعسار
 • باب هشتم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – خسارات
 • فصل سوم – مستثنیات دین
 • قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1355 با اصلاحات
 • فصل اول – قواعد عمومی
 • مبحث اول – مقدمات اجرا
 • مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
 • مبحث سوم – ترتیب اجرا
 • فصل دوم – توقیف اموال
 • مبحث اول – مقررات عمومی
 • مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
 • مبحث سوم – صورت برداری اموال منقول
 • مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
 • مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
 • مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
 • مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
 • مبحث هشتم – توقیف اموال غیرمنقول
 • مبحث نهم – صورت برداری اموال غیرمنقول
 • مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
 • فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
 • مبحث اول – فروش اموال منقول
 • مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول
 • فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
 • فصل ششم – حق تقدم
 • فصل هفتم – تأدیه طلب
 • فصل هشتم – هزینه های اجرائی
 • فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهر 1393 مجلس شورای منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 21 تیر 1394
 • قانون امور حسبی مصوب 1319 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
 • باب اول – در کلیات
 • باب دوم – در قیمومت
 • فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
 • فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
 • فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
 • فصل چهارم – عزل قیم
 • باب سوم – امور راجع به امین
 • باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
 • فصل اول – در صلاحیت دادگاه
 • فصل دوم – در تعیین امین
 • فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
 • فصل چهارم – در حکم موت فرضی
 • باب پنجم – در امور راجع به ترکه
 • فصل اول – در صلاحیت
 • فصل دوم – در مهر و موم
 • فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
 • فصل چهارم – در تحریر ترکه
 • فصل پنجم – راجع به دیون متوفی
 • مبحث اول – استیفاء دین از ترکه
 • مبحث دوم – قبول ترکه
 • مبحث سوم – رد ترکه
 • مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
 • مبحث پنجم – تصفیه
 • فصل ششم – راجع به وصیت
 • فصل هفتم – در تقسیم
 • فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث
 • فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه
 • فصل دهم – در تصدیق انحصار وراثت
 • باب ششم – در هزینه
 • فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی
 • دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
 • خلاصه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
 • مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
 • خلاصه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
 • منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید