محشای قانون مدنی

محشای قانون مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات کتاب اوا
 • مولف : سید مصطفی مومنی
 • سبك : محشی، قانون، کاربردی
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9786003463202
 • تعداد صفحه : 936
 • سال انتشار : 1396
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1136 گرم
 • کتاب اول - اشخاص محجورین (حقوق مدنی1)
 • بخش اول - اشخاص
 • فصل اول - انواع شخص و ممیزات آنها در قالب طح شبکه ای
 • مبحث اول - آغاز شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مبحث دوم - پایان شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مبحث سوم - ممیزات اشخاص حقیقی و حقوقی
 • گفتار اول - نام و نام خانوادگی
 • گفتار دوم - اقامتگاه و تابعیت
 • گفنتار سوم - اسناد ثبت احوال
 • مشاهده بیشتر
 • (اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می گویند)
 • فصل دوم - قانون حاکم
 • مبحث اول – قانون حاکم بر اهلیت
 • مبحث دوم – قانون حاکم بر روابط زوجین
 • مبحث سوم – قانون حاکم بر روابط پدر و مادر و اولاد
 • مبحث چهارم – قانون حاکم بر ولایت
 • مبحث پنجم – قانون حاکم بر تصرف و مالکیت
 • مبحث ششم – قانون حاکم بر ترکه خارجیان در ایران
 • مبحث هفتم – قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود
 • مبحث هشتم – قانون حاکم بر تنظیم اسناد
 • مبحث نهم – قانون حاکم بر صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی
 • فصل سوم - غایب مفقودالاثر
 • مبحث اول – قانون حاکم بر اهلیت
 • مبحث اول – اداره اموال غایب مفقودالاثر تا قبل از صدور حکم موت فرضی یا پیدا شدن غایب
 • مبحث دوم – دادن اموال به تصرف موقت ورثه جهت حفظ و اداره آنها
 • مبحث سوم – امور غیرمالی غایب مفقود الاثر
 • گفتار اول - غیبت مرد
 • گفتار دوم - غیبت زن
 • مبحث چهارم – حکم موت فرضی
 • بخش دوم - محجورین
 • فصل اول – مفهوم حجر و انواع آن
 • فصل دوم – اسباب حجر در قانون مدنی و فقه
 • فصل سوم – انواع محجورین و حدود حجر آنها
 • مبحث اول – صغار و حدود حجر آنها
 • مبحث دوم – مجانین و حدود حجر آنها
 • مبحث سوم – اشخاص غیر رشید و حدود حجر آنها
 • فصل چهارم – ولایت قهری – قیمومت – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392
 • مبحث اول – ولایت قهری
 • مبحث دوم – قیمومت
 • مبحث سوم – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392
 • ضمائم
 • قوانین متفرقه مرتبط با اشخاص و محجورین
 • قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312
 • قانون ثبت احوال ، مصوب 16 تیر 1355 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی
 • قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ، مصوب 1348
 • قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ، مصوب 1379
 • آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ، مصوب 25 اردیبهشت 1381 هیات وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
 • قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ، مصوب 2 مهر 1385 مجلس شورای اسلامی
 • کتاب دوم - اموال و مالکیت (حقوق مدنی 2)
 • بخش اول - اموال
 • فصل اول - کلیات
 • فصل دوم - اقسام اموال
 • مبحث اول - اموال منقول و غیر منقول
 • مبحث دوم - اموالی که مالک خاص ندارند
 • گفتاراول - اموال و مشترکات عمومی
 • گفتار دوم - مباحات
 • گفتار سوم - اموال مجهول المالک
 • مبحث سوم - اموال مثلی و قیمی
 • مبحث چهارم - اموال مصرف شدنی (غیرقابل بقا) و اموال مصرف نشدنی (قابل بقا)
 • مبحث پنجم - تقسیم اموال به عین و منفعت
 • گفتار اول – انواع عین
 • گفتار دوم – زمان تشکیل معاملات در انواع عین
 • گفتار سوم – زمان تملیک انواع عین در معاملات
 • گفتار چهارم – اموال موضوع انواع عین
 • گفتار پنجم – انواع منفعت
 • بخش دوم - مالکیت
 • فصل اول - مفهوم حق و اقسام آن و تفاوت بین آن ها
 • فصل دوم - حق عینی و اقسام آن
 • مبحث اول - حق مالکیت
 • گفتار اول - تعریف حق مالکیت و اوصاف آن
 • گفتار دوم - توابع مالکیت (مالکیت تبعی)
 • مبحث دوم - حق وثیقه
 • مبحث سوم - حق انتفاع
 • مبحث چهارم - وقف
 • ضمائم
 • قوانین متفرقه مرتبط با اموال و مالکیت
 • قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی
 • قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363
 • آیین نامه های اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، مصوب اول شهریور1383 و 10 اردیبهشت 1365
 • آیین نامه های اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، مصوب 10 اردیبهشت 1365 هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا 13 تیرماه 1395
 • قانون تملک آپارتمانها ، مصوب 16/12/1343 با اصلاحات و الحاقات
 • آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی
 • بخش اول - قسمتهای مختلف ساختمان
 • قانون پیش فروش ساختمان ، مصوب 29/10/1389
 • آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ، مصوب جلسه مورخ 7 خرداد 1393 هیات وزیران
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی
 • قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ، مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، مصوب 1374 با اصلاحات 1385
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرائی آن و مواد اصلاحی آئین نامه
 • قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی
 • کتاب سوم - الزامات خارج از قراردادها (حقوق مدنی 4)
 • فصل اول – ایفای ناروا
 • فصل دوم – اداره ی فضولی مال غیر
 • فصل سوم – غصب و آنچه در حکم غصب است
 • فصل چهارم – اتلاف و تسبیب
 • فصل پنجم – استیفاء
 • فصل ششم – قانون بیمه ی خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت ماه 1395
 • فصل هفتم - مسئولیت ناشی از اعمال کارگران
 • فصل هشتم - مسئولیت ناشی از اعمال دولت
 • ضمائم
 • قوانین متفرقه با الزامات خارج از قراردادها
 • قانون مسئولیت مدنی ، مصوب 1395
 • مواد مرتبط با الزامات خارج از قراردادها در قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1392
 • کتاب چهارم - حقوق خانواده (حقوق مدنی 5)
 • فصل اول - شرایط تحقق نکاح
 • فصل دوم – اقسام نکاح و احکام خاص هر یک از آنها
 • مبحث اول – نکاح دائم و احکام خاص آن
 • مبحث دوم – نکاح موقت و احکام خاص آن
 • مبحث سوم – احکام مشترک ما بین نکاح دائم و موقت
 • فصل سوم – ولایت در نکاح
 • فصل چهارم – موارد جواز ازدواج مجدد در نکاح دائم و ضمانت اجرای تخلف از آن
 • فصل پنجم – مهریه
 • فصل ششم – نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت
 • فصل هفتم – نفقه اقارب
 • فصل هشتم – انحلال عقد نکاح
 • مبحث اول – فسخ نکاح
 • گفتار اول - اسباب و موجبات طلاق از جانب زوجین
 • بند اول – اسباب و موجبات طلاق از جانب مرد
 • بند دوم – اسباب و موجبات طلاق از جانب زن
 • بند سوم – اسباب و موجبات مشترک طلاق از جانب زوجین
 • گفتار دوم – شرایط و تشریفات طلاق
 • گفتار سوم – اقسام طلاق
 • مبحث سوم - لعان
 • فصل نهم – عده
 • فصل دهم - نسب
 • فصل یازدهم - حضانت
 • ضمائم
 • قوانین متفرقه مرتبط با حقوق خانواده
 • قانون حمایت خانواده ، مصوب 1/12/1391
 • قانون حمایت خانواده ، مصوب 1353
 • کتاب پنجم - اخذ به شفعه – وصیت – ارث (حقوق مدنی 8)
 • بخش اول – حق شفعه
 • فصل اول - تعریف و اوصاف حق شفعه
 • مبحث اول – تعریف حق شفعه و شرایط آن
 • مبحث دوم – اوصاف حق شفعه
 • فصل دوم – اجرای حق شفعه و شرایط آن
 • آثار اجرای حق شفعه
 • فصل سوم – اعمال ضمان درک مبیع و ضمان معاوضی در حق شفعه
 • بخش دوم – وصیت
 • فصل اول – وصیت و اقسام آن
 • مبحث اول – وصیت تملیکی و احکام آن
 • گفتار اول – تعریف وصیت تملیکی و احکام آن
 • گفتار دوم – اوصاف موصی له
 • گفتار سوم – اوصاف موصی به
 • گفتار چهارم – شرط نفوذ وصیت در ترکه
 • مبحث دوم- وصیت عهدی (وصایت) و احکام آن
 • گفتار اول – تعریف وصیت عهدی و احکام آن
 • گفتار دوم – تعدد وصی
 • گفتار سوم – احکام مشترک بین وصیت عهدی و تملیکی
 • فصل دوم – نکات تکمیلی وصیت
 • بخش سوم - ارث
 • فصل اول – موجبات ارث
 • فصل دوم – طبقات وارثان و درجه ی نزدیکی آنها در قرابت نسبی
 • فصل سوم – قواعد طبقات و درجات ارث
 • فصل چهارم – حجب و اقسام آن
 • فصل پنجم – شرایط ارث
 • فصل ششم – تقسیم ترکه و سهام وارثان
 • فصل هفتم – ارث خنثی (دو جنسی)
 • فصل هشتم – ارث زوجین
 • فصل نهم – حبوه
 • فصل دهم – مسائل و تمارین ارث
 • کتاب ششم - تعهدات قراردادی (حقوق مدنی 3)
 • تعهدات قراردادی
 • فصل اول – اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم – شرایط اساسی صحت معاملات
 • مبحث اول – قصد طرفین و رضای آنها
 • مبحث دوم – اهلیت طرفین
 • مبحث سوم – موضوع معین که مورد معامله باشد
 • مبحث چهارم – مشروعیت جهت معامله
 • فصل سوم – اثر معاملات
 • مبحث دوم – اثر معامله نسبت به اشخاص ثالث
 • مبحث سوم – مسئولیت قراردادی
 • گفتار اول – شرایط مطالبه ی خسارات قراردادی (عام مجموعی)
 • گفتار دوم – اقسام مسئولیت قراردادی
 • فصل چهارم – شروط ضمن عقد
 • مبحث اول – اقسام شرط
 • گفتار اول – شروط باطل و اقسام آن
 • گفتار دوم – شروط صحیح و اقسام آن
 • مبحث دوم – انحلال شرط به واسطه اقاله یا فسخ
 • مبحث سوم – آثار انحلال شرط
 • گفتار اول – آثار انحلال شرط فعل
 • گفتار دوم – آثار انحلال شرط صفت
 • گفتار سوم – آثار انحلال شرط نتیجه
 • فصل پنجم – معاملاتی که موضوع آن مال غیر است
 • مبحث اول – مفهوم معامله فضولی و اوصاف آن
 • مفهوم معامله فضولی
 • اوصاف معامله فضولی
 • مبحث سوم – آثار تنفیذ (اجازه ی مالک) نسبت به عین و منافع مال موضوع معامله فضولی
 • فصل ششم – اسباب سقوط تعهدات
 • مبحث اول – وفای به عهد
 • مبحث دوم – اقاله
 • مبحث سوم – ابراء
 • مبحث چهارم – تبدیل تعهد
 • گفتار اول – اقسام تبدیل تعهد
 • گفتار دوم – آثار تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم – تهاتر
 • گفتار اول – شرایط تحقق تهاتر بین دو دین (عام مجموعی)
 • گفتار دوم – اقسام تهاتر قهری
 • مبحث ششم – مالکیت ما فی الذمه
 • کتاب هفتم – عقود معین (1) (حقوق مدنی 6)
 • فصل اول – عقد بیع
 • مبحث اول – اقسام بیع
 • گفتار اول – اقسام بیع از حیث زمان تحویل عوضین
 • گفتار دوم – اقسام بیع از حیث اخبار از قیمت خرید
 • مبحث دوم – آثار عقد بیع
 • فصل دوم – خیارات
 • مبحث اول – اقسام خیارات
 • گفتار اول – خیار مجلس
 • گفتار دوم – خیار حیوان
 • گفتار سوم – خیار شرط
 • گفتار چهارم – خیار تأخیر ثمن
 • گفتار پنجم – خیار رؤیت و تخلف وصف
 • گفتار ششم – خیار غبن
 • گفتار هفتم – خیار عیب
 • گفتار هشتم – خیار تدلیس
 • گفتار نهم – خیار تبعض صفقه
 • گفتار دهم – خیار تخلف از شرط
 • آثار انحلال شروط
 • آثار انحلال شرط فعل
 • آثار انحلال شرط صفت
 • آثار انحلال شرط نتیجه
 • گفتار یازدهم – خیار تفلیس
 • گفتار دوازدهم – خیار تعذر تسلیم
 • مبحث دوم – احکام خیارات در قالب طرح شبکه ای
 • فصل سوم – بیع شرط
 • فصل چهارم – عقد اجاره
 • مبحث اول – احکام اجاره
 • مبحث دوم – احکام حق کسب یا پیشه یا تجارت
 • مبحث سوم – احکام سرقفلی
 • فصل پنجم – عقد جعاله
 • فصل ششم – عقد قرض
 • فصل هفتم – عقد صلح
 • ضمائم - قوانین متفرقه مرتبط با عقود معین
 • قوانین و مقررات روابط مؤجر و مستأجر
 • کتاب هشتم - عقود معین (2) (حقوق مدنی 7)
 • فصل اول – عقد مزارعه و میاقات و مغارسه
 • فصل دوم – عقد مضاربه
 • فصل سوم – عقد شرکت
 • فصل چهارم – عقد ودیعه و عاریه
 • فصل پنجم – وکالت
 • فصل ششم – عقد ضمان
 • فصل هفتم – عقد حواله
 • فصل هشتم – عقد کفالت
 • فصل نهم – عقد رهن
 • فصل دهم – عقد هبه
 • فصل یازدهم – رسیدگی به دلائل به استناد قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری
 • مبحث اول – کلیات
 • مبحث دوم – اقرار
 • مبحث سوم – اسناد
 • مبحث چهارم – گواهی
 • مبحث پنجم – معاینۀ محل و تحقیق محلی
 • رسیدگی به دلائل در قالب طرح شبکه ای
 • فصل دوازدهم – ادله اثبات در امور کیفری به استناد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92
 • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381
 • ضمائم - قوانین متفرقه مرتبط با حقوق مدنی
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهر 1393 مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 21 تیر 1394
 • قانون امور حسبی مصوب 1319 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
 • خلاصه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
 • خلاصه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 • منابع و مآخذ

محشای قانون مدنی با بکارگیری متد خلاقیت و طرح شبکه‌ای مغز: حقوق مدنی ۱ تا ۸ مسائل ارث، مراحل ثبت نام و اخذ سند برای املاک فاقد سند …

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید