کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات اریاداد
 • مولف : محمدحسین کارخیران
 • سبك : قانون، آرای وحدت رویه قضایی، نظریه های مشورتی
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786226013109
 • تعداد صفحه : 702
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1200 گرم
 • فهرست مطالب
 • قانون حمایت خانواده
 • فصل اول- دادگاه خانواده
 • فصل دوم- مراکز مشاور خانوادگی
 • فصل سوم- ازدواج
 • فصل چهارم- طلاق
 • فصل پنجم- حضانت ونگهداری اطفال و نفقه
 • فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری
 • مشاهده بیشتر
 • فصل هفتم- مقررات کیفری
 • بخش دوم- ضمایم قانون حمایت خانواده
 • (قوانین نسخ شده بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده)
 • قانون راجع به ازدواج
 • مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
 • قانون راجع به انکار زوجیت
 • مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
 • قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج
 • مصوب 29 اردیبهشت ماه 1316 (کمیسیون قوانین عدلیه)
 • قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
 • مصوب 13 آذر ماه 1317
 • قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها (2)
 • مصوب 6/5/1364
 • قانون مربوط به حق حضانت (1)
 • مصوب 22/4/1365
 • قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
 • قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
 • مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده)
 • تاریخ تصویب 8/5/1376 – تاریخ تأیید شورای نگهبان 19/5/1376
 • قانون تعیین مت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
 • تاریخ تصویب 11/8/1376- تاریخ تأیید شورای نگهبان 28/8/1376
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
 • شماره 100/72585/9000 – 27/11/1393
 • فصل اول- دادگاه خانواده
 • مبحث اول- کلیات
 • مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • مبحث سوم- طلاق توافقی
 • مبحث چهارم- داوری
 • مبحث پنجم- حقوق زوجه
 • مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال
 • مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری
 • مبحث نهم- مقررات کیفری
 • فصل دوم- مراکز مشاوره خانواده
 • مبحث اول: اهداف تشکیل
 • مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده
 • مبحث اول: اهداف و تشکیلات
 • مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها
 • مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
 • مبحث چهارم: اتیان سوگند
 • مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
 • مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
 • مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی
 • مبحث نهم: سایر موارد
 • فصل سوم- ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط آ«
 • فصل چهارم- نحوه ملاقات والدین با طفل
 • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 • آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 • بخش اول: جزای نقدی
 • بخش دوم: سایر محکومیت‌های مالی
 • قانون نحوه اجرای ‌محکومیت‌های مالی
 • مصوب 23/3/1394
 • قانون حمایت خانواده
 • مصوب 15/11/1353
 • قانون حمایت خانواده
 • مصوب 25/3/1346
 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
 • مصوب 1392
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • مصوب 20/4/1394
 • آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • مصوب 21/4/1394
 • قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست
 • مصوب 29/12/1353
 • آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان انجمن زرتشتیان تهران
 • مصوب 10/9/1386
 • 1-خواستگاری
 • 2-نامزدی
 • 3-حقوق و تکالیف زناشویی و شرح دارایی‌ها
 • 4-موارد و موانع زناشویی
 • 5-مهریه
 • 6-موارد امکان فسخ زناشویی یا طلاق
 • 7-در مورد فرزندان و نگهداری آن‌ها
 • 8-ولایت قهری و قیمومت
 • 9-فرزند خواندگی و پل گذاری
 • 10-تقسیم ارث
 • 11-وصیت
 • 12-ترتیب طبقات ارث
 • قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی»
 • (مصوب 3/4/1372)
 • توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
 • مقدمه
 • مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
 • کتاب اول: تعریف مسیحی پروتستان- نامزدی- ازدواج- طلاق
 • باب اول- نامزدی
 • باب دوم- ازدواج
 • فصل اول- شرایط لازم برای ازدواج
 • فصل دوم- موانع ازدواج
 • فصل سوم- انجام تشریفات قانونی
 • فصل چهارم- حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
 • باب سوم- انحلال عقد نکاح یا ازدواج
 • فصل اول- بطلان
 • فصل دوم- موارد فسخ نکاح
 • باب چهارم- طلاق
 • فصل اول- رسیدگی به اختلافات خانوادگی
 • فصل دوم- ارجاع به داوری
 • فصل سوم- موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
 • فصل چهارم- عده‌ی طلاق و وفات
 • کتاب دوم: حضانت و سرپرستی فرزندان، نسب، فرزندخواندگی
 • باب اول- حضانت و نگهداری فرزندان
 • باب دوم- ولایت و سرپرستی فرزندان
 • باب سوم- قیمومت
 • باب چهارم- نَسَب
 • باب پنجم- فرزندخواندگی
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- پدرخوانده و مادر خوانده
 • فصل سوم- فرزند خوانده
 • فصل چهارم- دوره آزمایشی
 • فصل پنجم- قطع رابطه فرزند خواندگی
 • کتاب سوم: وصایا
 • باب اول- تعریف وصیت
 • باب دوم- موصی، موصی له، وصی، موصی به، وصیت نامه
 • فصل اول0 وظایف و حدود اختیارات موصی
 • فصل دوم- موصی له
 • فصل سوم- وصی
 • فصل چهارم- موصی به (مال مورد وصیت)
 • فصل پنجم- وصیت نامه
 • کتاب چهارم: ارث
 • باب اول- وراث قانونی
 • فصل اول- شرایط وراثت
 • فصل دوم- سهم الارث فرزند خوانده
 • فصل سوم- سهم الارث غایب مفقود الاثر
 • فصل چهارم- موانع ارث
 • فصل پنجم- قبول یا رد ترکه
 • فصل ششم- سهم الارث وراث طبقات اول و دوم سوم
 • فصل هفتم- میراث زوج و زوج
 • باب دوم- مقررات مختلفه
 • قوانین احوال شخصیه جمعیت‌های کاتولیک ایران
 • قوانین اصلی و مذهبی و هویت جاریه نسبت به جمعیت‌های کاتولیک ایران
 • مقررات عمومی
 • 1-سلسله مراتب و صلاحیت
 • 2-ازدواج
 • 3-اموال
 • 4-امتیازات اشخاص
 • 5-آموزش
 • 6-دادگاه‌های مذهبی
 • 7-وصیت
 • مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسیحی ارتدکس (روسی) مربوط به احوال شخصیه
 • کتاب اول راجع به وظایف و حقوق خانوادگی
 • باب اول درباره عقد ازدواج
 • فصل اول: راجع به عقد ازدواج ما بین اشخاصی که مذهب ارتدکس دارند
 • قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج
 • فصل دوم: درباره انعقاد مراسم ازدواج
 • فصل سوم- راجع به مدارک انعقاد ازدواج
 • فصل چهارم: اظهارات درباره ازدواج‌هایی که بی اعتبار دانسته می شود و راجع به انحلال ازدواج‌ها
 • فصل دوم- راجع به عقد ازدواج مابین مسیحیان ارتدکس با سایر مسلک‌های مسیحی
 • قسمت دوم- راجع به حقوق مالکیت
 • باب دوم- درباره وضع و روابط والدین با فرزندان و راجع به روابط قوم خویش و نسبت اشخاص با همدیگر، راجع به اولاد مشروع و غیرمشروع، راجع به اولادی که وضع قانونی آن‌ها بعداً مقرر می‌گردد، راجع به اولادی که فرزند خوانده می‌باشد
 • قسمت سوم- راجع به اولاد نامشروع
 • قسمت چهارم- راجع به اطفالی که فرزند خوانده می‌شوند
 • فصل دوم- راجع به اختیارات والدین
 • قسمت اول- حقوق والدین
 • وظایف والدین
 • وظایف اولاد
 • قسمت دوم- راجع به اختیارات والدین در مورد اموال
 • باب سوم- راجع به سرپرستی و قیم
 • فصل اول
 • قسمت اول0 راجع به سن اشخاصی که به حد رشد نرسیده باشند
 • قسمت دوم- راجع به برقراری قیم
 • قسمت سوم- راجع به وظایف
 • فصل دوم- قیمومت بر اشخاص مجنون
 • در وصایا
 • در ارث
 • مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری
 • مصوب 5/8/1317 رهبر مذهبی ارامنه با اصلاحات بعدی
 • کتاب اول: در قرابت
 • قرابت نسبی، سسبی، فرزند تعمیدی
 • کتاب دوم: فرزند خواندگی
 • کتاب سوم: قیمومت
 • کتاب چهارم: نامزدی- نکاح- انحلال نکاح- طلاق
 • فصل اول: نامزدی
 • فسل دوم: ازدواج
 • باب اول: لوازم و موانع ازدواج
 • باب دوم: ازدواج باطل و ازدواج قابل انحلال
 • باب سوم: حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج
 • باب چهارم: طلاق
 • الف: موجبات طلاق
 • ب: اثرات طلاق
 • کتاب پنجم: وصایا
 • کتاب ششم: ارث
 • کتاب هفتم: محکمه روحانی
 • قوانین احوال شخصیه کلیسای ادونتیست روز هفتم در ایران
 • تعلیمات کلیسای ادونتیست روز هفتم در ایران در مورد احوال شخصیه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید