قانون حمایت خانواده مصوب 1391

قانون حمایت خانواده مصوب 1391

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1
 • فصل اول: دادگاه خانواده
 • فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
 • فصل سوم: ازدواج
 • فصل چهارم: طلاق
 • فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 • فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
 • فصل هفتم: مقررات کیفری
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول: دادگاه خانواده
 • مبحث اول: کلیات
 • مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
 • مبحث سوم: طلاق توافقی
 • مبحث چهارم: داوری
 • مبحث پنجم: حقوق زوجه
 • مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
 • مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
 • مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
 • مبحث نهم: مقررات کیفری
 • فصل دوم:‌ مراکز مشاوره خانواده
 • مبحث اول: اهداف و تشکیلات
 • مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
 • مبحث سوم:‌ شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
 • مبحث چهارم: اتیان سوگند
 • مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
 • مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مرکز مشاوره
 • مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
 • مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
 • مبحث نهم: سایر موارد
 • فصل سوم: ثبت ازدواج و طلاق و وقایق مربوط به آن
 • فصل چهارم: نحوه ملاقات والدین با طفل

 کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود...

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید