قانون ثبت اسناد و املاک نموداری

قانون ثبت اسناد و املاک نموداری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 29 اسفند ماه 1310 شمسی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • باب اول: تشکیلات اداری ثبت
 • ‌باب دوم؛ ثبت عمومی
 • فصل اول: اعلان ثبت و تحدید حدود
 • فصل دوم: اعتراض
 • فصل سوم: آمار ثبت
 • ‌ باب سوم: ثبت اسناد
 • مشاهده بیشتر
 • فصل اول: مواد عمومی
 • فصل دوم: آثار ثبت اسناد
 • فصل سوم: در امانت اسناد
 • ‌باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی
 • باب پنجم: اجرای مفاد اسناد رسمی
 • باب ششم: جرایم و مجازات
 • باب هفتم: تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
 • باب هشتم: مواد مخصوصه
 • آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی
 • فصل اول: دفاتر ثبت اسناد و املاک
 • فصل دوم: در شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه
 • فصل سوم: در درخواست ثبت
 • فصل چهارم: در آگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک
 • فصل پنجم: در اعتراض
 • فصل ششم: در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات املاک
 • فصل هفتم: (این فصل شامل مواد 127 تا 160 مربوط به محققین ثبت بوده که با حذف محققین ثبت از تشکیلات سازمان ثبت، عملاً ملغی شده است)
 • فصل هشتم: در مقررات مختلفه

قانون ثبت اسناد و املاك نموداری مجموعه ای است که برای نخستین بار در سابقه نشر حقوقی کشور مواد قانون مذکور را به صورت نموداری به ترسیم و طبقه بندی نموده است. البته تنها امتیاز این کتاب به نموداری بودن محتوایش ختم نمی شود بلکه علاوه بر آن متمایز نمودن نکات کلیدی مواد قانونی، برجسته کردم قیود احکام و نشانه گذاری های متعدد در جهت تمرکز بیشتر بر مخاطب بر ظرایف قانونی از دیگر مشخصات این اثر به حساب می آید.

همچنین استفاده از آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده در ذیل مواد بر کاربردی تر شدن این قوانین برای پزوهشگران حقوقی افزوده است.

امید است که این اثر بتواند دانش پژوهان حقوق را در فراگیری سودمندتر از قانون ثبت اسناد و املاك یاری نماید.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید