مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات چتر دانش
 • مولف : رضا زنده گل
 • سبك : مجموعه قوانین
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : ربعی
 • شابك : 9786004103718
 • تعداد صفحه : 644
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون
 • وزن : 426 گرم
 • قانون بیمه مصوب 1316
 • معاملات بیمه
 • فسخ و بطلان
 • مسئولیت بیمه گر
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350
 • بیمه مرکزی ایران
 • تشکیل و موضوع
 • وظایف و اختیارات
 • مشاهده بیشتر
 • ارکان بیمه مرکزی ایران
 • مجمع عمومی
 • شورای عالی بیمه
 • هیات عامل
 • بازرسان
 • مقررات مختلف
 • بیمه گری
 • موسسات بیمه
 • کلیات
 • صدور پروانه
 • ابطال پروانه
 • مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
 • انحلال و ورشکستگی
 • انتقال عملیات و ادغام
 • مقررات مختلف
 • قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380
 • تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای موسسات بیمه غیردولتی مصوب 1391
 • قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 1367
 • قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی
 • تعاریف – کلیات
 • ارکان و تشکیلات
 • منابع درآمد – ماخذ احتساب
 • مقررات مالی
 • حوادث و بیماری ها و بارداری
 • از کار افتادگی
 • بازنشستگی
 • مرگ
 • ازدواج و عائله مندی
 • مقررات کلی راجع به کمک ها
 • تخلفات – مقررات کیفری
 • مقررات مختلف
 • آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب
 • آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب
 • قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3
 • مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب 1376
 • قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
 • موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
 • تامین اجتماعی
 • شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی
 • قانون الزام سازمان های بیمه گر
 • قانون اصلاح سن فرزندان
 • قانون پرداخت حقوق وظیفه
 • قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی
 • بخشنامه حق سرانه فرزند چهارم
 • قانون افزایش میزان مستمری های بازنشستگی
 • قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید شدند
 • قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح
 • قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان
 • قانون منع دریافت خسارات
 • قانون بیمه تامین اجتماعی
 • قانون بیمه همگانی
 • قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی
 • قانون بازنشستگی پیش از موعد
 • قانون بیمه بازنشستگی
 • قانون بیمه بیکاری
 • قانون عدم لزوم بیمه مجدد
 • قانون بیمه انفرادی
 • قانون بیمه اجتماعی
 • قانون بیمه اجباری
 • قانون رفع موانع
 • اهداف، قلمرو و وظایف
 • اصول و سیاست های کلی
 • اصول و سیاست های اقتصادی
 • اصول و سیاست های یارانه ای
 • تشکیلات
 • قانون بیمه اجباری خسارات
 • کلیات
 • حقوق و تعهدات بیمه گر
 • حقوق و تعهدات صندوق
 • پرداخت خسارت
 • تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط
 • مقررات کیفری
 • مقررات نهایی
 • قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
 • قانون بیمه کشاورزی مصوب 1362
 • صنایع دستی شناسنامه دار مصوب 1388
 • قانون بیمه کشاورزی
 • قانون بیمه های اجتماع قالیبافان
 • قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • قانون تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری
 • تعاریف
 • تاسیس
 • مجوز ثبت و پروانه فعالیت
 • لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت
 • نحوه فعالیت
 • نظارت
 • سایر مقررات
 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای دادگستری
 • تعهدات بیمه گر
 • بیمه مسئولیت جامع شهرداری
 • آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان
 • آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم
 • آیین نامه بیمه آتش سوزی مصوب 1366
 • کلیات
 • شرایط استثنائات
 • آیین نامه نحوه تغییر صندوق نقل و انتقالات حق بیمه و سوابق بیمه ای
 • آیین نامه بیمه های درمان مصوب
 • کلیات
 • فصل دوم: هزینه های درمانی قابل پرداخت
 • فصل سوم: شرایط
 • فهرست اعمال غیرمجاز در مطب
 • تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر
 • تصویب نامه راجع به بیمه باربری
 • تعاریف
 • شرایط
 • استثنائات
 • بیمه گران کالا مجموعه شرایط
 • خطرات مشمول بیمه
 • خطرات تحت پوشش
 • خسارت همگانی
 • مسئولیت مشترک در تصادم
 • استثنائات
 • مدت اعتبار بیمه نامه
 • شرایط حمل
 • خاتمه قرارداد حمل و نقل
 • تغییر سفر
 • خسارات
 • نفع بیمه ای
 • خسارت کلی فرضی
 • ارزش اضافی
 • منافع حاصل از بیمه
 • به حداقل رساندن خسارات
 • وظایف بیمه گذار
 • عدم اسقاط حق
 • اجتناب از تاخیر
 • قانون و عرف شرایط بیمه گران کالا مجموعه شرایط
 • خطرات مشمول بیمه
 • خطرات تحت پوشش
 • خسارت همگانی
 • مسئولیت مشترک در تصادم
 • استثنائات
 • مدت اعتبار بیمه نامه
 • شرط حمل
 • خاتمه قرارداد حمل و نقل
 • تغییر سفر
 • خسارات
 • نفع بیمه ای
 • هزینه حمل تا مقصد نهایی
 • خسارت کلی فرضی
 • ارزش اضافی
 • منافع حاصل از بیمه
 • به حداقل رساندن خسارات
 • وظایف بیمه گذار
 • عدم اسقاط حق
 • اجتناب از تاخیر
 • قانون و عرف
 • شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان مصوب 1391
 • کلیات
 • وظایف و تعهدات بیمه گذار
 • وظایف و تعدات بیمه گر
 • خسارت های خارج از تعهد بیمه گر
 • سایر موارد
 • شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص
 • کلیات
 • وظایف و تعهدات بیمه گذار
 • وظایف و تعهدات بیمه گر
 • خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر
 • فسخ و انفساخ بیمه نامه
 • سایر موارد
 • شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 • ضمیمه بیمه نامه حوادث اشخاص
 • شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی مجاز
 • ضمیمه بیمه نامه حوادث اشخاص
 • شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی مصوب 1393
 • فصل اول: کلیات
 • وظایف بیمه گذار
 • تعهدات بیمه گر
 • موارد خارج از تعهد بیمه گر
 • ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 1380
 • آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری مصوب 1390
 • کلیات
 • مبانی محاسبه نرخ حق بیمه
 • کارمزد
 • مشارکت در منافع
 • حقوق بیمه گذاران نسبت به ذخیره ریاضی
 • نحوه تنظیم حساب معاملات بیمه های زندگی
 • بیمه اتکایی اختیاری
 • نظارت
 • جدول زندگی
 • شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1392
 • کلیات
 • وظایف و تعهدات بیمه گذار
 • وظایف و تعهدات بیمه گر
 • خسارت های خارج از تعهد بیمه گر
 • سایر موارد
 • قانون مسئولیت مدنی
 • نظریات مشورتی مرتبط با قوانین بیمه و تامین اجتماعی
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • نظریه شماره - مورخ -
 • آرای وحدت رویه مرتبط با قوانین بیمه و تامین اجتماعی
 • رای شماره 4 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 5 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره – مورخ - 23/8/77
 • رای شماره – مورخ - 23/8/77
 • رای شماره – مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 5 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره – مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 67مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 65 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 54مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 32 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره – مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 54 مورخ - 23/8/77
 • رای شماره 06 مورخ 23/10/86
 • رای شماره 21 مورخ 23/10/86
 • رای شماره 55 مورخ 28/11/86
 • رای شماره 98 مورخ 10/3/89
 • رای شماره 66 مورخ 27/10/89
 • رای شماره 43 مورخ 30/10/86
 • رای شماره 22 مورخ 30/3/90
 • رای شماره 11 مورخ 23/8/77

قانون بیمه مصوب 1316

قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب 1380

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1391

قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ 26/6/1385 و اصلاحی مورخ 20/11/1386 شورایعالی تأمین‌اجتماعی (اجرا از تاریخ 1/8/1385)

آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ اصلاح‌ بند «ب‌» و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ (بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) مصوب 1366

قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368

قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه‌های دریافتی مصوب 1376

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361

موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 1392

قانون الزام سازمانهای بیمه‌‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب 1385

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری‌، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب 1387

قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی

مصوب 1355

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی مصوب 1386

قانون افزایش میزان مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان موضوع ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1383

قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب 1360

‌قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا‌ وابسته به آنها ‌مصوب 1335

قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند. مصوب 1373

قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1361

‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 1373

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386

قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351

قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 1367

قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو مصوب 1376

قانون بیمه بیکاری مصوب 1369

قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباری شاغلين فصلی و ساكنين شهرهای با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند مصوب 1390

قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی و صعب العلاج (بیماران سرطانی و بیماریهای خاص و ام.اس M.S) مصوب

1386

قانون بيمه‌ اجتماعی كارگران ساختمانی مصوب 1386

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352

قانون رفع موانع اجرائی قانون بيمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب 1391

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388

قانون بیمه کشاورزی مصوب 1362 با اصلاحات بعدی

قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان،بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار( کددار) مصوب 1388

قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379

مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري. صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379

آیین‌نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان مصوب 1377

آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم مصوب 1390

آیین‌نامه بیمه آتش سوزی مصوب 1366

آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای مصوب 1392

آیین‌نامه بیمه‌های درمان مصوب 1391

تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه گر مصوب 1395

تصویب نامه راجع به بیمه کالا و افراد توسط بیمه مرکزی ایران مصوب 1380

شرایط عمومی بیمه باربری مصوب 1391

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای كارفرما در قبال كاركنان مصوب 1391

شرایط عمومی بیمه ‌نامه حوادث اشخاص مصوب 1392

شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی مصوب 1393

ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه مصوب 1380

آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری مصوب 1390

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشكان و پیراپزشكان مصوب 1392

قانون مسئوليت مدني مصوب 1339

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین بیمه و تأمین اجتماعی

آرای وحدت رویه مرتبط با قوانین بیمه وتامین اجتماعی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید