قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • شوراها: فصل هفتم قانون اساسی
 • قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 • تشکیلات
 • انتخابات
 • کیفیت انتخابات
 • شرایط انتخابات و انتخاب شنوندگان
 • هیات اجرایی و وظایف آنها
 • هیات نظارت و وظایف آنها
 • تخلفات
 • سایر مقررات انتخابات
 • مشاهده بیشتر
 • وظایف و اختیارات شوراها
 • ترتیب رسیدگی به تخلفات
 • سایر مقررات
 • قانون استفساریه ماده 28
 • قانون استفساریه ماده 71 قانون تشکیلات
 • قانون تفسیر تبصره 2 ماده 85 مکرر
 • قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری
 • قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم
 • دفتر دوم: قوانین شهرداری
 • قانون شهرداری
 • در تاسیس شهرداری
 • انتخابات انجمن شهر
 • در تشکیل انجمن شهر
 • در وظایف انجمن
 • در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
 • در وظایف شهرداری
 • مقررات استخدامی و مالی
 • در مقررات جزایی
 • خاتمه
 • قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها
 • نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری ها
 • آیین نامه مالی شهرداری ها
 • امور معاملات
 • مناقصه
 • آگهی مناقصه
 • تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده
 • انعقاد پیمان
 • ترتیب تحویل
 • مزایده
 • سایر معاملات شهرداری
 • مقررات عمومی
 • امور مالی
 • بودجه
 • درآمدها
 • هزینه ها
 • صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
 • حسابداری
 • ممیزی و حسابداری
 • اموال
 • تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداری ها
 • آیین نامه معاملات شهرداری تهران
 • نصاب معاملات
 • مناقصه
 • ترتیب تحویل کالا یا خدمات
 • مزایده
 • ترک مناقصه یا مزایده و حراج
 • مقررات عمومی
 • قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها
 • تعیین حد نصاب های مقرر در ماده 2 آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده 1
 • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
 • اصناف – اماکن عمومی
 • قانون نظام صنفی کشور
 • تعاریف
 • فرد صنفی
 • اتحادیه ها
 • اتاق اصناف شهرستان
 • اتاق اصناف ایران
 • کمیسیون نظارت
 • هیات عالی نظارت
 • تخلفات و جریمه ها
 • سایر مقررات
 • تصویب نامه در خصوص میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی
 • دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی
 • بخشنامه به روسای دادگستری استان های سراسر کشور
 • ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی
 • آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی
 • آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه دائم
 • آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت
 • آیین نامه اجرایی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها
 • آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
 • دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو
 • لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه
 • آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری اماکن و غرفه های اماکن و غرفه های سازمان میادین میوه
 • اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
 • اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
 • اصلاحیه تعرفه عوارض از انواع گوشت مصرفی در تهران
 • آیین نامه اجرایی نظام صنفی
 • تعاریف و کلیات
 • نظام صنفی بخش
 • نظام صنفی استان
 • هیات عمومی
 • شورای مرکزی
 • رئیس نظام صنفی
 • تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط
 • نحوه رسیدگی به تخلفات
 • آیین نامه اماکن عمومی
 • اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها
 • مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران
 • اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران در سال 1359
 • مجوز اخذ عوارض از موتور سیکلت ها در محدوده شهر تهران
 • تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودرو ها و موتور سیکلت ها
 • دفتر چهارم: نوسازی و عمران شهری
 • قانون نوسازی و عمران شهری
 • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
 • تصویب نامه در خصوص محاسبه بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات
 • آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض
 • ضوابط بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون
 • تصویب نامه راجع به بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی
 • آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری
 • آیین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
 • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
 • آیین نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهای املاک موضوع تبصره 1 ماده 20
 • قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
 • آیین نامه نحوه واگذاری املاک به شرکت ها و موسسات و شرایط فسخ قراردادها
 • آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت
 • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
 • آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری
 • قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • قانون الحاق یک بند به ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز
 • اصلاحیه مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران
 • تعیین عوارض املاک دارای تراکم بیش از سیصد درصد
 • مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین به منظور تجمیع پلاک های همجوار
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چهارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست
 • دفتر پنجم: اراضی و املاک
 • قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
 • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
 • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 • قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 • آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • تصویب نامه در خصوص بهای اراضی
 • اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی
 • مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده
 • اصلاحیه عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
 • دفتر ششم – ساختمان
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه
 • آیین نامه عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
 • آیین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – تشکیلات- ارکان – وظایف و اختیارات سازمان
 • فصل سوم – امور کاردان ها صنوف ساختمان ها
 • فصل چهارم – مقررات فنی و کنترل ساختمان
 • فصل پنجم – آموزش و ترویج
 • فصل ششم – متفرقه
 • آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – پروانه اشتغال به کار مهندسی
 • الف- پروانه اشتغال به کار مهندسی
 • ب – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
 • جدول طبقه بندی صلاحیت برای هریک از گروه های ساختمان
 • فصل سوم – پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
 • نظارت و کنترل ساختمان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 • شورای انتظامی نظام مهندسی
 • هیات عمومی
 • شورای مرکزی
 • جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی
 • رئیس سازمان
 • مقررات متفرقه
 • آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فصل اول – تعاریف
 • فصل دوم- مقررات ملی ساختمان
 • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
 • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
 • فصل پنجم – ناظر
 • شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 • وزرات مسکن و شهرسازی
 • شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
 • ترویج
 • متفرقه
 • ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ
 • اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی
 • اصلاحیه مجوز اخذ عوارض حق مشرفیت در شهر تهران
 • اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان ها در شهر تهران
 • مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره
 • قانون پیش فرض ساختمان
 • دفتر هفتم – فضای سبز – آلودگی هوا
 • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
 • ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
 • دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحیه مصوبه ضوابط
 • اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز
 • آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
 • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 • فصل اول – کلیات
 • وسایل نقلیه موتوری
 • کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها
 • منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه
 • مجازات ها
 • مقررات مختلف
 • آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 • کلیات
 • وسایل نقلیه موتوری
 • منابع تجاری و متفرقه
 • آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – نحوه اعمال محدودیت و صدور مجوز تردد
 • فصل سوم – ساماندهی حمل و نقل شهری
 • آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار
 • اصلاحیه مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا
 • تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
 • دفتر ششم – آرای دیوان عدالت اداری
 • دفتر نهم – سایر قوانین
 • منشور حقوق شهروندی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید